У НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся Українсько-польський науковий семінар «Вільний час у розвитку особистості»

У НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся Українсько-польський науковий семінар «Вільний час у розвитку особистості»

13.04.2018 у НПУ імені М.П. Драгоманова відбувся Українсько-польський науковий семінар «Вільний час у розвитку особистості»

Основною метою семінару стало обговорення питань культури вільного часу, підготовки педагогів позашкільної освіти, організації змістовного дозвілля як сфери розвитку особистості.

Серед них особлива увага приділялася питанням вільного часу особистості в епоху Постмодерну, позашкільній освіті і вільному часу, підготовки педагогів позашкільної освіти, культурі вільного часу як якості життя, вільному часу і реабілітації, терапії та ресоціалізації.

Організаторами семінару виступили:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • Інженерно-педагогічний факультет
 • Кафедра позашкільної освіти
 • Інститут екології економіки і права
 • Національний центр «Мала академія наук України»
 • Науково-дослідна лабораторія теорії і методики позашкільної освіти
 • Міжнародна асоціація позашкільної освіти
 • Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej (Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Katedra Pedagogiki Przedszkolnej) Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Zakład Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Gdański
 • Katedra Pedagogiki Specjalnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie

Участь у семінарі брали представники Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти, Посольства Республіки Польща у Києві / Ambasada RP w Kijowie, Польської акредитаційної комісії, вчені, практики, громадськість, ЗМІ. Серед них:

Красняков Євген Васильович, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, кандидат наук з державного управління, доцент

Савицька Оксана Олександрівна, державний експерт експертної групи з питань позашкільної освіти директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України

Телячий Юрій Васильович, начальник управління контролю у сфері вищої освіти Державної служби якості освіти України, доктор історичних наук, професор

Биковська Олена Володимирівна, ректор Інституту екології економіки і права, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (МАПО), доктор педагогічних наук, професор

Верещук Ірина Андріївна, Президент Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат наук з державного управління 

Костицький Михайло Васильович, суддя Конституційного суду України, академік НАПрН України, чл.-кор. НАПН України, доктор юридичних наук, професор 

Ясюк Емілія, радник, керівник реферату Посольства Республіки Польща в Україні (Республіка Польща)

Мухацька Божена, експерт Польської акредитаційної комісії, директор Інституту дошкільної та шкільної педагогіки Краківського університету імені Комісії Народної Освіти в Кракові, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

Краузе Амадеуш, експерт Польської акредитаційної комісії, завідувач кафедри спеціальної освіти Факультету соціальних наук Університету Гданська, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

Пржибилінський Славомир, експерт Польської акредитаційної комісії, професор кафедри спеціальної освіти Вармінсько-Мазурського університету у Ольштині, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

Яхімчак Беата, експерт Польської акредитаційної комісії, професор кафедри особливих освітніх потреб Університету Адама Міцкевича в Познані, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

Чайя-Шидба Івона, заступник директора Інституту дошкільної та шкільної педагогіки Краківського університету імені Комісії Народної Освіти в Кракові, доктор педагогічних наук, професор (Республіка Польща)

Учасники семінару відзначили українсько-польську співпрацю у сфері освіти як важливий напрям діяльності, актуальність питань вільного часу, підготовки педагогів позашкільної освіти, організації змістовного дозвілля як сфери розвитку особистості.

 

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України