Олена Коцеруба

Dlaczego miejscowość Tetyjów zwróciła się do Europy

Wywiad Konstantego Czawagi z Ołeną Kocerubą, dyrektorem wykonawczym Stowarzyszenia „Gmin inwestycyjnie atrakcyjnych”, założycielką organizacji społecznej „Jedna gmina – wspólny cel” oraz wicemerem miejscowości Tetyjów w latach 2018–2020. Do współpra [ . . . ]

Олег Дубіш

Uszanowanie pamięci Tadeusza Hołówki na Ukrainie

W dniach 29-30 sierpnia 2021 r. w m.Truskawcu z inicjatywy strony ukraińskiej po raz pierwszy w historii współczesnej Ukrainy odbyły się imprezy ku czci św.pamięci Tadeusza Hołówki(15.09.1889-29.08.1931) – znanego polskiego polityka, dzia [ . . . ]

Андрій Попко

Ukraiński rynek nieruchomości i jego motor napędowy – IT Parki

Jak powszechnie wiadomo nieruchomość w każdej sytuacji gospodarczej jest jedną z najbardziej atrakcyjnych narzędzi inwestycyjnych. Ukraina w tym pytaniu nie jest wyjątkiem. Biorąc pod uwagę perspektywy rozwoju branży IT w naszym kraju. Prawdziwym [ . . . ]

Андрій Попко

Umowa korporacyjna (Umowa wspólników) jako skuteczny mechanizm ochrony interesów zagranicznego uczestnika / inwestora na Ukrainie

Powstanie takiego instrumentu prawnego jak „umowa korporacyjna” (shareholder agreement) historycznie wiąze się z parlamentem brytyjskim, mającym na celu deregulację i liberalizację stosunków handlowych. Obecnie według prawa angielskiego stronom przys [ . . . ]

Андрій Попко

Handluj z Ukrainą! Najważniejsze postanowienia w handlowych umowach międzynarodowych między firmami z Polski i Ukrainy

Według najnowszych danych 2020 roku Polska znalazła się w pierwszej trójce największych partnerów handlowych Ukrainy z łącznym obrotem handlowym w wysokości 7,36 mld USD, ustępując jedynie Niemcom i Chinom. W 2019 roku była czwarta. Tak trzymać! [ . . . ]

Андрій Попко

Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie – część 3

4 lutego br. na Ukrainie odbyły się 2 znaczące wydarzenia, które mogą określić polityczny i ekonomiczny ruch Ukrainy na bieżący rok. Najpierw o polityce Tegoż dnia uchwalono decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO), na podstawie [ . . . ]

Андрій Попко

Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie

Przenosisz swój biznes na Ukrainę? Rejestracja dla celów podatkowych zagranicznej osoby prawnej na Ukrainie to jedna z najważniejszych rzeczy, o których musisz wiedzieć i nie możesz zapomnieć.  Posłuchaj... Rejestracja dla celów podatkowych zagra [ . . . ]

Олег Дубіш

Pomimo pandemii covid-19 wykorzystać wszystkie możliwości

O najważniejszych wydarzeniach w dziedzinie współpracy gospodarczej między Polską a Ukrainą w mijającym roku oraz o wyzwaniach w 2021 z Olegiem Dubiszem, pierwszym wiceprezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, rozmawiał Konstanty Czawaga. Pande [ . . . ]

Андрій Попко

Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie – część 2

Ustawa o wspieraniu znacznych inwestycji i prywatyzacyjny rekord inwestycji krajowych Mimo wszystkich możliwych kłopotów Ukraina stara się przyciągać i, co najważniejsze, wspierać na najwyższym szczeblu państwowym bezpośrednie inwestycje w gospodark [ . . . ]

Андрій Попко

Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie

Wszyscy rozumiemy, że biznes przeżywa nie najlepsze czasy, ale nie warto wpadać w odrętwienie, lecz przyspieszyć tempo rozwoju – to jedyny sposób, aby być na fali w momencie, gdy rynek wróci do wskaźników sprzed kryzysu. Pomimo zagrożeń i obaw, któr [ . . . ]