Media, manipulacje, dezinformacja – Polska i Ukraina na froncie wojny informacyjnej

Media, manipulacje, dezinformacja – Polska i Ukraina na froncie wojny informacyjnej

W dniach 16-17 kwietnia br. w malowniczym Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Ukraina – 20 lat po pomarańczowej rewolucji – Bezpieczeństwo Europy i świata w XXI wieku w kontekście wojny na Ukrainie”. Organizatorami tego wydarzenia byli Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Geopolitycznym.

Konferencja zgromadziła szerokie grono ekspertów, naukowców oraz praktyków z różnych dziedzin, aby dokładnie przeanalizować obecny stan rzeczy na Ukrainie, jego implikacje dla Europy i świata oraz wyzwania, jakie niesie ze sobą sytuacja na tym obszarze.

Celem konferencji było zainicjowanie szerokiej dyskusji naukowej na temat zmian geopolitycznych w Europie Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie. Jednakże, wydarzenie to miało także znaczenie symboliczne jako nowa platforma dla ukraińsko-polskiego dialogu w trudne czasy obu krajów, zwłaszcza wojny w Ukrainie.

Na konferencji w Krakowie jako prelegenci wzięli udział tacy znani eksperci z Polski i Ukrainy, jak Jan Piekło, Jacek Kluczkowski, Maria Przełomiec, Zygmunt Bedrychowski, Stanisław Stępień, Walenty Baluk, Piotr Długosz, Eugen Magda, Dmytro Zolotuchin oraz wielu innych wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, którzy wniesli cenne spojrzenie na aktualną sytuację na Ukrainie w obliczu wojny.

Jednym z paneli, który przyciągnął szczególną uwagę uczestników, był panel poświęcony tematowi „Media, manipulacje, dezinformacja – Polska i Ukraina na froncie wojny informacyjnej”. Podczas tego panelu eksperci omawiali rolę mediów w kształtowaniu opinii publicznej oraz wyzwania związane z manipulacją i dezinformacją.

Jednym z prelegentów na tym panelu byłam ja –  Anna Stożko – jako redaktorka naczelna Ukraińsko-Polskiej Platformy Medialnej oraz dziennikarka projektu Stop Lie. Podzieliłam się swoimi doświadczeniami w walce z rosyjską propagandą i dezinformacją w mediach zagranicznych, zwłaszcza polskich, podkreślając znaczenie współpracy między polskimi i ukraińskimi mediami w zwalczaniu manipulacji medialnej.

Projekt Stop Lie, zainicjowany i realizowany przez Fundację Charytatywną Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu UE Pilne Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej, to inicjatywa jako jeden z przykładów takiej współpracy. Projekt ten skupia się na monitorowaniu ekstremistycznych i nacjonalistycznych radykalnych sieci społecznościowych i środowisk po obu stronach granicy, w celu zwalczania rosyjskiej propagandy.

Podczas konferencji poruszono także kwestię roli mediów społecznościowych jako narzędzia walki informacyjnej oraz konieczność współpracy polskich i ukraińskich mediów w zwalczaniu manipulacji medialnej. Proponowano różne działania, takie jak wspólne szkolenia dla dziennikarzy, wymiana informacji i doświadczeń, kampanie edukacyjne dla społeczeństwa oraz rozwój nowoczesnych narzędzi technologicznych wspierających walkę z dezinformacją.

Perspektywa przyszłości w walce z manipulacją medialną obejmuje zacieśnienie współpracy między polskimi i ukraińskimi mediami oraz ich partnerami międzynarodowymi, kontynuację inwestycji w edukację społeczeństwa oraz rozwój technologii wspierających walkę z dezinformacją. Kluczowe jest także unikanie podziałów społecznych i konfrontacji, które tylko służą interesom propagandy i dezinformacji.

Na zdjęciu z lewa na prawo: Anna Stożko, Klaudia Rosińska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Specjalista ds.przeciwdziałania desinformacji NASK), Michał Marek (Dyrektor Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Kilian Grzegorczyk (Prezeska Stowarzyszenia „Demagog”)

W obliczu rosnących napięć na Ukrainie i w Europie Wschodniej, inicjatywy takie jak konferencja w Krakowie stanowią istotne kroki w kierunku budowania bardziej odpornego społeczeństwa, które potrafi krytycznie oceniać informacje i bronić się przed manipulacją medialną.

 

Анна Стожко

Шеф-редактор UPMP, журналіст проєкту StopLie, ведуча програми "Філософія особистості з Анною Стожко". Член Спілки польських журналістів. Координатор проєктів Польсько-Української Господарчої Палати. Проєктний директор БФ Польсько-Українського Партнерства