W Zdołbunowie otwarto wystawę o walce młodzieży polskiej i ukraińskiej z bolszewikami

W Zdołbunowie otwarto wystawę o walce młodzieży polskiej i ukraińskiej z bolszewikami

Na placu przed Zdołbunowską Rejonową Administracją Wojskową otwarto wystawę «Harcerze i młodzież ukraińska w wojnie z bolszewikami». Informuje o tym Upmp.news powołując się na Monitor Wołyński.

Ekspozycja została przygotowana przez Towarzystwo Projektów Edukacyjnych we współpracy z Hufcem Harcerskim «Wołyń» Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Wystawa jest dwujęzyczna i składa się z dwóch części: jedna z nich jest poświęcona harcerstwu w wojnie z bolszewiami, druga – ukraińskiej młodzieży w walce z bolszewizmem.

W zeszłym roku wystawa była eksponowana w Warszawie przed Polską Akademią Nauk, następnie przez rok podróżowała po Polsce. Pod koniec 2023 r. odwiedziła Kostiuchnówkę i Buczę, a 6 stycznia została zaprezentowana w Zdołbunowie.

Udział w wernisażu wzięła młodzież ze zdołbunowskiego ośrodka harcerskiego, płastuni z Równego, Kołodenki, Zdołbunowa i Dubna oraz miejscowi mieszkańcy.

Jak zaznaczył Aleksander Radica, komendant Hufca Harcerskiego «Wołyń», wystawa będzie eksponowana w Zdołbunowie przez dwa tygodnie. Następnie planuje się, że odwiedzi Ostróg, Równe i Kamieniec Podolski.

«Projekt wystawy pojawił się w 2020 r, w setną rocznicę podpisania sojuszu Petlura–Piłsudski. Najpierw przygotowano plansze poświęcone polskim harcerzom, a później opracowano ukraińską część wystawy» – powiedział Aleksander Radica.

O ekspozycji zgromadzonym opowiedział kapelan rówieńskiego środowiska «Płastu» o. Witalij Porowczuk.

Wystawa porusza temat udziału harcerzy w bitwie pod Zadwórzem, obronie Płocka oraz bitwie pod Ossowem. Ukraińska część wystawy przedstawia bitwę pod Krutami, początki działalności Płastu oraz obronę Zamościa pod dowództwem Marka Bezruczki. Przybliża także sylwetki płastunów, którzy po 2014 r. zginęli w walce ze współczesnymi bolszewikami.

Po otwarciu wystawy harcerze i płastuni udali się do Zdołbunowskiego Muzeum Krajoznawczego. Tutaj obejrzeli film «Szczedryk», jeden z najbardziej kasowych w historii kina ukraińskiego, którego produkcję sfinansowały wspólnie Ukraińskie Kino Państwowe i polscy sponsorzy.

Nie zabrakło również wspólnego wykonania pieśni harcerskich i płastowych, gier i pysznej kaszy gotowanej w piecu.

Natalia Denysiuk

Zdjęcia udostępnione przez Aleksandra Radicę