Wołyńscy filolodzy wymieniali się doświadczeniami z polskimi kolegami w Poznaniu

Wołyńscy filolodzy wymieniali się doświadczeniami z polskimi kolegami w Poznaniu

Nawiązywanie polsko-ukraińskiej współpracy naukowej i metodycznej jest jednym z głównych kierunków integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską. Stałe kontakty podtrzymują m.in. wołyńscy filolodzy ze swoimi kolegami z Poznania. Informuje o tym Upmp.news powołując się na Monitor Wołyński.

Listopad br. był okresem międzynarodowego stażu naukowo-metodycznego dla pracowników Łuckiego Kolegium Pedagogicznego Wołyńskiej Rady Obwodowej w jednej z największych polskich instytucji naukowo-dydaktycznych – Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kierownik Katedry Filologii Switłana Podoluk oraz wykładowczyni Olena Ostapiuk-Strzelbicka wygłosiły gościnne wykłady na temat współczesnych problemów folkloru ukraińskiego, wykładowca i pisarz Mykoła Martyniuk zapoznał studentów i naukowców z Poznania ze współczesną literaturą Wołynia.

«W ramach stażu międzynarodowego zapoznaliśmy się z potężnym zapleczem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza, jego utalentowanymi oraz doświadczonymi filologami, dociekliwymi studentami» – mówią filolodzy z Łucka, którzy odwiedzili Poznań.

Wołyńska delegacja zapoznała się z doświadczeniami w zakresie organizacji procesu edukacyjnego na UAM, jego efektywną współpracą międzynarodową, działalnością biblioteki, branżowego pisma naukowego pt. «Studia Ukrainica Posnaniensia». Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej profesor Wawrzyniec Popiel-Machnicki opowiedział wiele ciekawych rzeczy na temat zarządzania polskim szkolnictwem wyższym.

Profesor Jarosław Poliszczuk, kierownik ukrainistyki w Poznaniu, pochodzący z obwodu rówieńskiego, od wielu lat pracujący w Polsce, oprowadzał swoich rodaków z Ukrainy po uniwersytecie i starym mieście. Na pożegnanie zauważył, że stażyści potraktowali wyjazd nie jako rozrywkę, ale jako bogaty program zajęć. Mieliśmy prawdziwy staż. Cieszę się, że goście to docenili. Ciąg dalszy nastąpi!» – zauważył Jarosław Poliszczuk.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jego profesorowie wielokrotnie gościli delegacje z Wołynia i za każdym razem z zapałem wykonują tę pracę, urozmaicając program staży. Najważniejsze, że nie przestają być otwarci na dalsze polsko-ukraińskie projekty.

Wiktor Jaruczyk,
kierownik Katedry Literatury Ukraińskiej
Wołyńskiego Narodowego Uniwersytetu imienia Łesi Ukrainki,

Zdjęcia udostępnił Mykoła Martyniuk