Ukraina - 20 lat po Pomarańczowej Rewolucji - Bezpieczeństwo Europy i Świata w XXI wieku

Ukraina – 20 lat po Pomarańczowej Rewolucji – Bezpieczeństwo Europy i Świata w XXI wieku

Serdecznie zapraszamy do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Ukraina – 20 lat po Pomarańczowej Rewolucji – Bezpieczeństwo Europy i Świata w XXI wieku» 16-17 kwietnia 2024r. w Krakowie https://ukraina.uken.krakow.pl Ukraińsko-Polska Platforma Medialna jest partnerem medialnym tego wydarzenia. Informuje o tym Upmp.news.

Zmiany geopolityczne ostatnich dziesięcioleci na terytorium Europy Wschodniej sprawiły, że obszar ten stał się niezwykle interesującym polem badawczym dla szerokiego grona naukowców: politologów, socjologów, ekonomistów, badaczy stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa międzynarodowego, antropologów, historyków cywilizacji i geopolityków. W szczególności uwaga badaczy skupiona jest na sprawach związanych z Ukrainą, gdzie w ostatnich dekadach dokonało się najwięcej przemian o charakterze geopolitycznym. Niewątpliwie przemiany te nie pozostają bez wpływu na sytuację wielu krajów, oddziałując na politykę zagraniczną państw i organizacji międzynarodowych. Środowisko naukowe, pomimo wielokrotnie podejmowanych dyskusji, nadal nie sformułowało racjonalnych wniosków wynikających z wydarzeń na Ukrainie po roku 2014, nie znalazło też odpowiedzi na pytania o przyszłość tego kraju. Czynnikiem który nie stwarza atmosfery sprzyjającej naukowej dyskusji jest fakt, że na aktualne tematy ukraińskie wypowiadają się obecnie przede wszystkim bardzo liczni politycy, publicyści i internetowi blogerzy. Propagowane przez nich narracje okazują się albo pozbawione chłodnej analizy sytuacji i przesycone emocjami, albo są świadomie tworzonymi narzędziami w wojnie informacyjnej. Wypowiedzi badaczy, dla których celem jest naukowa prawda, giną w powodzi sensacyjnych publikacji mających wzbudzać emocje, kształtować postawy, gasić lub rozbudzać nadzieje, zniechęcać albo zagrzewać do walki.

Przedstawione okoliczności skłaniają do zainicjowania dyskusji naukowej i stworzenia forum dla wymiany poglądów między badaczami zajmującymi się rozwojem sytuacji na Ukrainie. Do zorganizowania konferencji skłania ponadto dwudziesta rocznica wydarzeń jakie rozegrały się na Ukrainie i weszły do historii tego państwa jako „pomarańczowa rewolucja”. Wpłynęła ona w znacznym stopniu na stanowisko Federacji Rosyjskiej względem Ukrainy i decyzję Władimira Putina o aneksji Krymu. Spoglądając na Zachód Ukraina poczyniła starania na rzecz akcesji do struktur Unii Europejskiej i NATO. Konsekwencją podjętych działań, które przyniosły niezadowolenie Kremla, jest trwająca od lutego 2022 roku wojna, od której wyniku zależy przyszły układ sił politycznych i gospodarczych nie tylko w Europie. 

Celem konferencji jest zainicjowanie szerokiej dyskusji naukowej w zakresie przedstawionej problematyki, a zwłaszcza w kontekście problemów i konfliktów, których podłożem są panujące na świecie różnice cywilizacyjne. W tym duchu zostanie podjęta próba sformułowania odpowiedzi na pytania o miejsce Ukrainy w strukturach społecznych i instytucjonalnych Unii Europejskiej, poparcia jej aktualnych działań, a także roli mediów jako narzędzia walki informacyjnej na kształtowanie obrazu sytuacji na Ukrainie i jaki ma to wpływ na politykę poszczególnych państw.

Redaktor naczelna UPMP będzie prelegentką na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej «Ukraina – 20 lat po Pomarańczowej Rewolucji – Bezpieczeństwo Europy i Świata w XXI wieku» 16 kwietnia w Krakowie w panelu „Media w czasie konfliktu: Manipulacje, dezinformacja i budowanie mostów między społecznościami”.