Manipulacja! "Biedni uchodźcy", którzy utrzymują się kosztem polskich podatników i wysyłają miliony do Ukrainy
Ilustracja: DOU. Ukraińska firma MobiDev otworzyła biuro w Łodzi w Polsce

Manipulacja! „Biedni uchodźcy”, którzy utrzymują się kosztem polskich podatników i wysyłają miliony do Ukrainy

Taką informację znów promują niektóre polskie portale informacyjne oraz kanały na Telegramie po tym, jak Narodowy Bank Polski opublikował dane dotyczące transferów pieniężnych imigrantów w Polsce.

W polskich publikacjach Ukraińców nazywa się cwaniakami, którzy „utrzymują się kosztem polskiego podatnika”.

To są stare prowokacje dotyczące ukraińskich uchodźców za granicą, mające na celu wywołanie nowej fali oburzenia obcokrajowców przeciwko tym, którzy ukrywają się przed rosyjskimi rakietami. Narodowy Bank Polski naprawdę przeanalizował przekazy pieniężne imigrantów w Polsce. Okazało się, że najwięcej pieniędzy Ukraińcy przesłali do swojego kraju.

Według danych NBP, dominującym kierunkiem przekazów był Ukraina, gdzie przelano 4,7 miliarda złotych, co stanowiło 62,4% wszystkich przekazów imigrantów w Polsce. Oczywiście, w czasie wojny Ukraińcy za granicą nie siedzą bezczynnie – 80% z nich zostali zatrudnieni, a według swoich kwalifikacji pracę wykonuje co trzeci Ukrainiec, czyli 35%. Eksperci zauważyli chęć Ukraińców do pracy nawet poza swoim zawodem. Takie dane przedstawiają badania „Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy. Nowe wyzwania i perspektywy”, nad którymi pracowała Platforma Migracyjna EWL, Fundacja Wsparcia Migrantów na Rynku Pracy EWL oraz Centrum Studiów Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukraińcy zarabiają pieniądze, część z których przekazują rodzinie pozostającej w kraju lub pomagają Siłom Zbrojnym Ukrainy.

Część Ukraińców, którzy przesyłają pieniądze do ojczyzny, przebywała i pracowała daleko poza granicami ojczyzny jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę na pełną skalę w 2022 roku, teraz starają się zwiększyć wsparcie finansowe dla swojego kraju w stanie wojny. Ukraińscy migranci w Polsce nadal odgrywają ważną rolę we wspieraniu ukraińskiej gospodarki.

Pomimo tego, że po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji liczba migrantów pracujących zmniejszyła się (częściowo ze względu na powrót wielu obywateli Ukrainy w celu obrony swojej ojczyzny), wysoki poziom przekazów pieniężnych utrzymuje się dzięki tym Ukraińcom, którzy wyemigrowali do Polski po inwazji i rozpoczęli aktywną pracę. Ich wkład w gospodarkę Ukrainy nadal ma znaczący wpływ, przyczyniając się do utrzymania stabilności i wspierania rozwoju kraju.

Efektywność oraz energia ukraińskich migrantów w Polsce stają się kluczowymi czynnikami wzmacniającymi polsko-ukraińskie związki gospodarcze. Ich dochody z pracy, przesyłane do domu w postaci przekazów pieniężnych, przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarczej na Ukrainie.

Warto również przypomnieć, że w 2022 roku Ukraińcy zapłacili podatki w Polsce w wysokości 2 miliardów euro, co trzykrotnie przewyższa wydatki kraju na pomoc dla naszych migrantów. Nawet znaczne wydatki Polski na system edukacji i ochrony zdrowia częściowo rekompensowane są przez opłacone podatki.

Anna Stożko

Materiał został przygotowany w ramach projektu „Stop Lie” Fundacji Charytatywnej Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu „Pilne wsparcie UE dla społeczeństwa obywatelskiego”, który jest realizowany przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiada wyłącznie autor i niekoniecznie musi ona odzwierciedlać stanowisko Unii Europejskiej.

#ПрямуємоРазом #TeamEurope #MovingForwardTogether #ISAREdnannia #StopLie

Isar Ednannia European Union in Ukraine Благодійний фонд польсько-українського партнерства