Konkurs dla dzieci i młodzieży «Być Polakiem». Jubileuszowa edycja

Konkurs dla dzieci i młodzieży «Być Polakiem». Jubileuszowa edycja

Fundacja «Świat na Tak» zaprasza dzieci i młodzież polonijną oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski w wieku 6–22 lat do udziału XV edycji konkursu «Być Polakiem» (moduł A). Informuje o tym Upmp.news powołując się na Monitor Wołyński

«Rozpoczynamy XV, jubileuszową edycję konkursu «Być Polakiem» i chcemy, jak co roku, zaprosić do udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Szczególny jest temat przewidziany dla grup literackich i filmowej, bo będziecie odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski, często o wielkiej dramaturgii, a nawet sensacyjnym charakterze» – napisali organizatorzy w zaproszeniu.

Konkurs ma na celu m.in. poznawanie przez jego uczestników historii Polski splecionej z historią swojej rodziny, doskonalenie sprawności języka polskiego oraz ukazanie bogactwa dwukulturowości i dwujęzyczności.

Jest skierowany do dzieci i młodzieży polonijnej oraz dzieci Polaków mieszkających poza granicami Polski, w wieku 6–22 lat, pod warunkiem, że są uczniami lub studentami. Wymogiem uczestnictwa w konkursie nie jest nauka w polskiej szkole.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej: www.bycpolakiem.pl i przesłanie wraz z pracą w sposób opisany w Regulaminie (można pobrać wraz z formularzem zgłoszeniowym na stronie: www.bycpolakiem.pl).

Podstawowym formalnym kryterium przyjęcia pracy do konkursu jest jej samodzielne napisanie lub wykonanie. Prace niesamodzielne nie będą oceniane. Przy stosowaniu cytatów należy to odpowiednio zaznaczyć (np. przez zastosowanie cudzysłowu lub kursywy) oraz podać autora i źródło, z których się korzystało.

Formy prac konkursowych (moduł A):

– prace plastyczne w dowolnej technice;

– prace pisemne w języku polskim np. opowiadanie, reportaż, wywiad, wiersz, pamiętnik, list, esej, opis wydarzeń na podstawie relacji przekazanych przez bliskich, przyjaciół, znajomych lub na podstawie materiałów archiwalnych m.in. prasy polonijnej, reportaży filmowych, itp. Prace mogą być wzbogacone ilustracjami i zdjęciami, które są własnością autora pracy lub pochodzą z ogólnodostępnego źródła jednak z zaznaczeniem ich pochodzenia;

– filmy nakręcone przez uczestników w polskiej wersji językowej.

Wymagania formalne dotyczące prac konkursowych:

– praca musi być podpisana imieniem i nazwiskiem autora;

– prace plastyczne oraz literackie w grupach I, II, III, IV przyjmowane są wyłącznie jako prace indywidualne;

– prace pisemne nie mogą być dłuższe niż 12 000 znaków i przekraczać 6 stron formatu A4, pisanych czcionką 12 pkt;

– prace filmowe nie mogą być dłuższe niż 10 minut i powinny być przesłane wyłącznie przez WeTransfer w formacie mp4. Prace w innych formatach nie będą oceniane. Mogą je wykonać zespoły uczniów lecz do reprezentowania zespołu i ewentualnie odebrania nagrody powinien zostać wytypowany jeden z autorów filmu.

Prace uczestników Konkursu oceniane są w grupach:

Grupa I – prace plastyczne, wiek 6 – 9 lat;

Grupa II – prace literackie, wiek 10 – 13 lat;

Grupa III – prace literackie, wiek 14 – 16 lat;

Grupa IV – prace literackie, wiek 17 – 22 lata;

Grupa V – prace filmowe w dwóch podgrupach: I: wiek 9 – 15 lat, II: 16 – 22 lata.

Tematy XV edycji konkursu «Być Polakiem» dla dzieci i młodzieży (moduł A):

Grupa I, prace plastyczne: «Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym».

Grupa II, III oraz IV (jeden temat dla trzech grup), prace literackie: «Wyszukaj i opisz mniej znane wydarzenie historyczne, kulturalne, naukowe, kształtujące pozytywny obraz Polski, intrygujące, warte upowszechnienia».

Grupa V (10–22 lat), filmy: «Wyszukaj i nagraj film o mniej znanym wydarzeniu; historycznym, kulturalnym, naukowy, kształtującym pozytywny obraz Polski, intrygującym, wartym upowszechnienia».

Kalendarz XV edycji konkursu:

17 marca 2024 r. – ostateczny termin przesyłania prac konkursowych.

19–21 kwietnia 2024 r. – obrady jury w Warszawie.

30 kwietnia 2024 r. – ogłoszenie wyników konkursu (na stronie www.bycpolakiem.pl).

31 lipca 2024 r., – gala XV edycji konkursu.

4–6 października 2024 r. – inauguracja XVI edycji konkursu w Hadze.

Nagrody:

– udział w Gali XV edycji konkursu;

– grupa I – nagrody rzeczowe i dyplomy;

– grupy II–V – pobyt edukacyjny w Polsce (lipiec/sierpień 2024 r.), nagrody rzeczowe, dyplomy.

MW