Manipulacja. Czy obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, naprawdę sprawiają problemy polskim studentom?
Ilustracja suspilne.media

Manipulacja. Czy obcokrajowcy, w tym Ukraińcy, naprawdę sprawiają problemy polskim studentom?

Organizacja „Młodzież Wszechpolska” alarmuje, że obcokrajowcy są uprzywilejowani na polskich uczelniach. Przedstawiciele tej organizacji mówili o tym niedawno w Sejmie podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez posła Konfederacji i Ruchu Narodowego, Michała Urbaniaka Rzekomo wspominali o problemach polskich studentów i podkreślali konieczność rozpatrzenia ich postulatów w kontekście równości szans na polskich uczelniach. Pisały o tym również wspomniane już przez nas polskie portale.

Zrzut ekranu z kanału TG Kancelaria Lega Artis

W tych materiałach uwaga czytelnika skupia się na tym, że to Ukraińcy stwarzają problemy polskim studentom. Nie określono, o jakie problemy chodzi! Wspomina się jedynie, jako pretensję do polskiego rządu, że Ukraińcy byli traktowani jako lepsi od Polaków „od samego początku cyrku zwanego 'wojną'”.

W swoich dokumentach programowych „Młodzież Wszechpolska” deklaruje „wychowanie młodzieży w duchu narodowo-katolickim i narodowo-solidarnościowym”.

Żadne doniesienia prasowe na temat działalności tej wieloletniej organizacji młodzieżowej nie sugerują, że ukraińscy studenci w jakikolwiek sposób uniemożliwiają polskim studentom wstęp lub studiowanie. Co więcej, od czasu przystąpienia Polski do UE w 2004 r. Polacy z powodzeniem i aktywnie korzystają z prawa i możliwości studiowania w różnych instytucjach edukacyjnych w innych krajach europejskich.

To właśnie ukraińscy studenci i inni obcokrajowcy uratowali prywatne uczelnie w Polsce przed bankructwem z powodu kryzysu demograficznego w kraju.

Jeśli chodzi o Ukraińców w czasie wojny, mają oni prawo wstępu na polskie uczelnie. Polski rząd był szczególnie wyrozumiały dla wnioskodawców i wprowadził zmiany w specjalnej ustawie o pomocy Ukraińcom. Aby studiować na polskich uczelniach, trzeba znać język polski na poziomie B1-B2. Poziom znajomości języka jest sprawdzany podczas osobistej komunikacji, testów lub egzaminu.

Kilka uczelni w Polsce organizuje pierwszy rok studiów w języku ukraińskim dla ukraińskich studentów, zapewniając jednocześnie możliwość nauki języka polskiego.

Zgodnie z najnowszymi zmianami w polskim ustawodawstwie, uczelnie mogą ustalać własne zasady rekrutacji, biorąc pod uwagę zarówno wyniki zewnętrznej niezależnej oceny, jak i egzaminów wewnętrznych.

Polskie uczelnie państwowe oferują bezpłatną naukę studentom zagranicznym, ale warunkiem wstępnym jest znajomość języka polskiego. W konkursie na bezpłatną naukę mogą jednak wziąć udział wyłącznie

– osoby posiadające świadectwo potwierdzone egzaminem państwowym na poziomie C1;

– osoby posiadające status uchodźcy, ochronę czasową lub uzupełniającą;

– posiadacze Karty Polaka lub osoby będące krewnymi lub małżonkami obywatela polskiego.

Studentom z tych grup przysługują różne świadczenia, takie jak zapomogi, pomoc dla osób niepełnosprawnych, stypendia rektorskie i socjalne. Decyzja o przyznaniu świadczeń zależy od rektora i opiera się na zaświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym.

Czesne na uczelniach prywatnych i publicznych w Polsce zaczyna się od 700 euro rocznie. Średnie czesne wynosi zazwyczaj od 1000 do 1500 euro rocznie. Zakwaterowanie w akademiku kosztuje od 100 euro miesięcznie.  Więcej o rekrutacji na polskie uczelnie: zmiany dla Ukraińców w 2023 roku.

Pojawia się więc pytanie: czy ukraińscy studenci, którzy w większości płacą za swoje studia, naprawdę mają coś wspólnego z problemami polskich studentów, o których nie wspominają polskie źródła? Wygląda to na próbę manipulacji przed jesiennymi wyborami w Polsce.

Anna Stożko

Materiał został przygotowany w ramach projektu Stop Lie Fundacji Charytatywnej Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu UE Pilne Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Jego treść jest wyłączną odpowiedzialnością autora i niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej.

#ПрямуємоРазом #TeamEurope #MovingForwardTogether #ISAREdnannia #StopLie

Isar Ednannia European Union in Ukraine Благодійний фонд польсько-українського партнерства