26 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji i Wsparcia.

26 września odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Edukacji i Wsparcia.

Nowe miejsce na dobroczynnej mapie Krakowa otwarte jest dla wszystkich mieszkańców miasta – zarówno tych wieloletnich, jak i nowoprzybyłych. Od jutra ruszają pierwsze bezpłatne warsztaty! Informuje o tym Upmp.news.

Centrum Edukacji i Wsparcia oferuje bezpłatne wsparcie oraz działania edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Projekt realizowany jest przez Fundację Internationaler Bund Polska (znaną z takich projektów jak Szafa Dobra, Kraków Wspólnie czy Centrum Wielokulturowe), dzięki finansowaniu Shell Polska oraz we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa.

– Działania charytatywne są wpisane w krwioobieg Shell. Od początku wojny w Ukrainie aktywnie zaangażowaliśmy się w pomoc uchodźcom, wspierając takie organizacje jak m.in. Polski Czerwony Krzyż, Polską Misję Medyczną czy Państwową Straż Pożarną. Taka pomoc to jednak nie sprint, a maraton i równie ważnym aspektem jest proces aklimatyzacji oraz kompleksowe wsparcie także w innych obszarach, jak np. edukacja i doradztwo zawodowe. Z radością otwieramy więc Centrum Edukacji i Wsparcia, które w tym pomoże – mówi Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska.

– Cieszymy się, że ta współpraca pomiędzy firmami i samorządem w zakresie pomocy oraz integracji uchodźców jest kontynuowana. W szczególności, że ważnym zadaniem tego Centrum będzie aktywizacja zawodowa oraz dalsze włączanie w życie miasta nowych mieszkańców Krakowa. Warto podkreślić, że to miejsce dedykowane jest nie tylko dla uchodźców, ale mam nadzieję, że będzie takim miejscem sąsiedzkim, zacieśniającym lokalne więzi, w szczególności wśród mieszkańców Nowej Huty – mówi Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa ds. polityki społecznej i komunalnej.

Edukacja, wsparcie, integracja – filary działalności Centrum

Działalność Centrum skupi się na edukacji, doradztwie, integracji i wsparciu. Swoim zakresem obejmie takie działania, jak: nauka języków obcych, wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwój kompetencji, wzmacnianie samooceny i wiary w siebie, wspieranie samodzielnego wejścia na rynek pracy, doradztwo zawodowe i prawne, przeciwdziałanie wykluczeniu czy pomoc psychologiczna.

Projekt Centrum chce także wspomóc rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dobrych postaw poprzez warsztaty edukacyjne czy projektowanie wspólnych działań. Poza edukacją i wsparciem to także miejsce spotkań, rozmów i budowania więzi, skierowane do wszystkich bez względu na wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy pochodzenie.  

– Prowadzenie Centrum Edukacji i Wsparcia jest naturalną konsekwencją działań prowadzonych przez naszą Fundację na rzecz osób uciekających z Ukrainy, w wyniku wybuchu wojny. Początkowo skupialiśmy się na pomocy rzeczowej i informacyjnej, kolejno wsparciu prawnym i psychologicznym a następnie na edukacji i integracji. Obecnie chcemy kontynuować nasze działania w zakresie aktywizacji społecznej, ale również zawodowej czy dotyczącej nauki języka polskiego i angielskiego. Bardzo ważne jest dla nas udzielanie rzetelnej informacji i wsparcia tak, aby zarówno osoby, które dopiero co wybrały Kraków na swoje miejsce do życia, jak i wszyscy mieszkańcy Krakowa, zyskiwali sprawczość i stawali się coraz bardziej samodzielni. Wierzymy, że z tak silnymi partnerami jak firma Shell, miasto Kraków oraz z naszymi sąsiadami na os. Górali 24 damy radę! – mówi Maria Wojtacha, dyrektorka fundacji Internationaler Bund Polska.

– W naszym krakowskim biurze Shell jesteśmy otwarci na różnorodność, która potrafi być motorem napędowym i pomaga zespołom osiągać lepsze rezultaty. Chcemy wspierać ją także poza firmą. Wierzymy, że Centrum Edukacji i Wsparcia wzmocni lokalną społeczność i otwartość na wielokulturowość – dodaje Grzegorz Mucha, dyrektor generalny Shell Business Operations w Krakowie.

W pierwszym tygodniu funkcjonowania Centrum zaplanowane są aktywności dla dorosłych, osób 60 +, młodzieży i dzieci, w tym dla osób ze szczególnymi potrzebami, czyli wszystkich, którzy znajdą coś dla siebie w Centrum Edukacji i Wsparcia. Każdy dzień będzie dedykowany innym odbiorcom, dlatego przygotowano warsztaty wzmacniające dla kobiet, występ Chóru Gospel Senior dla osób 60+, warsztaty breakdance i planszówek dla młodzieży, warsztaty ekologiczne dla dzieci, a dla najmłodszych i ich rodziców zajęcia ze scenoplastyki.

Centrum Edukacji i Wsparcia znajduje się na os. Górali 24 w Krakowie, działa w godzinach od 10:00 do 20:00 i otwarte jest dla wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji nt. działania Centrum i planowanych warsztatów można znaleźć na stronie – https://ib-polska.pl/ceiw/.