Kurs języka polskiego w Poznaniu

Kurs języka polskiego w Poznaniu

Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza na kurs języka polskiego zorganizowany w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Informuje o tym Upmp.news powołując się na Monitor Wołyński.

Kurs odbędzie się w dniach 22 lipca – 11 sierpnia. Ubiegać się o niego mogą studenci i nauczyciele akademiccy zagranicznych uczelni, którzy są cudzoziemcami lub posiadają podwójne obywatelstwo (polskie oraz obywatelstwo innego kraju), dla których polski nie jest pierwszym językiem, którzy nie studiują, nie są zatrudnieni i nie mieszkają w Polsce oraz posługują się językiem polskim lub angielskim na poziomie co najmniej B1.

Zgłoszenia są przyjmowane do 2 kwietnia. Liczba miejsc ograniczona, liczy się więc kolejność zgłoszeń. Studium będzie rozpatrywać je transzami, a informację o wynikach prześle po miesiącu od zgłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy można wypełnić tu.

Do zgłoszenia należy załączyć list referencyjny i list motywacyjny, w którym opisane zostaną osiągnięcia (w nauce, na polu edukacyjnym i akademickim) oraz zaświadczenie, że są Państwo studentami lub doktorantami.

Dokumenty należy wysłać mailem: [email protected].

Kurs – w tym wszystkie związane z nimi aktywności, a także zakwaterowanie i wyżywienie – są bezpłatne. Uczestnicy pokrywają jedynie koszt podróży do Polski i z powrotem oraz koszt ubezpieczenia medycznego wraz z pokryciem ewentualnych kosztów transportu do kraju zamieszkania. Ubezpieczenie to jest obowiązkowe, ale nie trzeba go wykupywać, jeśli kraj, którego obywatelstwo posiada uczestnik kursu, ma podpisane z Polską odpowiednie umowy.

Do obowiązków uczestników kursów należą także:

– osiągnięcie wskazanej przez ośrodek organizujący kurs minimalnej frekwencji na zajęciach;

– udział w działaniach ewaluacyjnych w trakcie kursu i po jego zakończeniu, w tym wypełnienie w ciągu 14 dni od jej udostępnienia ankiety on-line, do której dostęp zostanie przekazany przed zakończeniem kursu;

– współdziałanie z organizatorem i prowadzącymi zajęcia lektorami w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów kursu;

– dbałość o miejsce zakwaterowania, miejsca odbywania zajęć i o powierzone materiały dydaktyczne (dotyczy kursów stacjonarnych).

Program kursu:

– 45 godzin lektoratu (15 godz./tydzień) w grupach na odpowiednich poziomach (uczestnicy zostaną przydzieleni do grup na podstawie deklaracji w formularzu zgłoszeniowym oraz wyniku z testu online wysłanego na adres e-mail kandydata);

– 30 godzin wykładów z historii Polski, literatury, kultury i realiów (m.in. kultura polska dla początkujących, gry komputerowe, literatura najnowsza);

– liczne warsztaty (dziennikarskie, taneczne, teatralne, artykulacyjne!), joga i laboratorium międzykulturowe, imprezy integracyjne (10 godz./tydzień);

– klasyczne wycieczki piesze z przewodnikiem po Poznaniu oraz wyjazdy poza miasto.

Źródło: schoolpl.amu.edu.pl