Manipulacja: "ukrainizacja" polskich uczelni czy jednak nagradzanie Ukraińców za osiągnięcia naukowe na polskich uczelniach?
Ilustracja projektu „Stop Lie”

Manipulacja: „ukrainizacja” polskich uczelni czy jednak nagradzanie Ukraińców za osiągnięcia naukowe na polskich uczelniach?

„Ukrainizacja” polskich uczelni postępuje. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie stworzył fundusz stypendialny „Jesteśmy z Wami” tylko dla Ukraińców! A ty, polski studencie, ciężko pracuj, by zarobić na swoje studia…!”. Albo to: „Dyskryminacja Polaków na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie! Program stypendialny tylko dla Ukraińców”. Takie narracje są rozpowszechniane przez kilka polskojęzycznych mediów: Niezależny dziennik polityczny i Kancelaria Lega Artis, a także niektóre strony internetowe z dosłownym kopiowaniem informacji bez wskazywania źródeł (np.).

Zdaniem niektórych z nich „takie ograniczenie jest typową formą dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe. W związku z tym każda osoba, która ucierpiała z powodu działań władz uniwersyteckich, powinna rozważyć złożenie doniesienia do organów ścigania”.

Ci nieustający zwolennicy rosyjskiej propagandy znajdują temat do manipulacji tam, gdzie go nie ma!

Zrzut ekranu z kanału na Telegramie Niezależny dziennik polityczny

Zrzut ekranu z kanału na Telegramie Kancelaria Lega Artis

Tak więc w semestrze letnim roku akademickiego 2022-2023 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (miałam zaszczyt ukończyć tam studia magisterskie na Wydziale Filologicznym za darmo za zgodą rektora!) uruchomił fundusz stypendialny „Jesteśmy z Wami”. Projekt był przeznaczony dla ograniczonej grupy odbiorców i skierowany wyłącznie do obywateli Ukrainy. Zasady działania funduszu wynikały z decyzji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, która została oficjalnie ogłoszona zarządzeniem z dnia 25 kwietnia 2023 roku. Projekt otrzymał wsparcie finansowe od Infosys Poland sp. z o.o. w Łodzi.

Głównym celem było wyróżnienie i wsparcie finansowe wybitnych studentów z Ukrainy, tj. tych, którzy wyróżnili się znaczącymi osiągnięciami naukowymi! Niestety, ze względu na trudną sytuację polityczną w ich kraju, nie mogli oni kontynuować nauki na macierzystej uczelni.

Jak czytamy na stronie uczelni, stypendium zostało przyznane na okres 4 miesięcy, obejmujący semestr letni roku akademickiego 2022/2023 (marzec-czerwiec). Pierwsza wypłata stypendium miała obejmować poprzednie miesiące semestru letniego. Wysokość stypendium nie została sprecyzowana, ale podkreślono, że jego wysokość ustala Prorektor UJ ds. akademickich.

Stypendium było dostępne tylko dla obywateli Ukrainy, którzy ukończyli szkołę średnią w Ukrainie. Stypendyści programu „Jesteśmy z Wami” nie mogli (w trakcie trwania programu) otrzymywać innych stypendiów na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Regulamin fundacji wyjaśnia, że środki pochodzą z wkładu Infosys Poland sp. z o.o. z Łodzi, a także z wpłat od osób fizycznych i prawnych. Zasadnicze pytanie brzmi: czyżby fundator stypendiów nie ma prawa decydować o tym, kogo chce wspierać?

W czerwcu tego roku administracja uczelni ogłosiła, że 26 osób otrzymało stypendia w ramach programu.

Co dokładnie autorzy propagandowej informacji uważają za dyskryminację? Polscy uczniowie mają prawo do bezpłatnej nauki na uczelniach publicznych w swoim kraju na podstawie wyników matury. Polacy mogą studiować na uczelniach prywatnych za opłatą, podobnie jak cudzoziemcy z różnych krajów.

Mamy więc do czynienia z kolejną nieudaną fantazją propagandystów, którzy kierują swoje siły przeciwko narodowi ukraińskiemu poza Ukrainą, aby wywrzeć presję ze wszystkich możliwych stron. Nie dajmy się nabrać!

Anna Stożko

Materiał został przygotowany w ramach projektu Stop Lie Fundacji Charytatywnej Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu UE Pilne Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Jego treść jest wyłączną odpowiedzialnością autora i niekoniecznie odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej.

#ПрямуємоРазом #TeamEurope #MovingForwardTogether #ISAREdnannia #StopLie

Isar Ednannia European Union in Ukraine Благодійний фонд польсько-українського партнерства