Parlament Europejski naciska na Hiszpanię ws. odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości
Parlament Europejski Foto: Shutterstock/Alexandros Michailidis

Parlament Europejski naciska na Hiszpanię ws. odpolitycznienia wymiaru sprawiedliwości

Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) w projekcie corocznego sprawozdania na temat praworządności wzmocniła presję na rząd Hiszpanii, aby odpolitycznił wymiar sprawiedliwości – pisze w niedzielę „El Mundo”. Informuje o tym Upmp.news powołując się na Polskie Radio.

JURI sprzeciwiła się także objęciu amnestią lub zmniejszeniem kar dla osób skazanych za sprzeniewierzenie środków publicznych.

Do dokumentu mogą zostać wniesione poprawki ze strony grup parlamentarnych, ale sam tekst zwykle nie ulega większej zmianie – podkreślił dziennik.

JURI zaapelowała o przeprowadzenie w Hiszpanii reform legislacyjnych w celu „zwiększenia niezależności najwyższego organu władzy sądowniczej – Naczelnej Rady Sądownictwa (CGPJ), aby co najmniej połowę jej członków wybierali sami sędziowie”.

Drugie zalecenie

Drugim zaleceniem jest wstrzymanie tzw. drzwi obrotowych. JURI wezwała rząd w Madrycie do wdrożenia przepisów prawnych, uniemożliwiających byłym ministrom zajmowania kierowniczych stanowisk w sądach wyższej instancji i prokuraturze, chroniąc w ten sposób niezależność tych instytucji.

W Hiszpanii Dolores Delgado została mianowana prokuratorem generalnym zaraz po odejściu ze stanowiska ministra sprawiedliwości.

Komisja opowiedziała się także za utrzymaniem kar za przestępstwo defraudacji środków publicznych. W sprawozdaniu zwróciła się do KE o wywarcie większej presji na kraje obniżające poziom ochrony przed tą formą korupcji.

Klincz polityczny wpływa na sądownictwo

W Hiszpanii odnowienie składu Naczelnej Rady Sądowniczej CGPJ jest zablokowane od grudnia 2018 r. ze względu na klincz polityczny.

Członkowie CGPJ są wybierani na 5-letnią kadencję przez Kongres Deputowanych większością trzech piątych głosów, czego nie mogła zdobyć lewicowa koalicja rządząca – do tego potrzebowała poparcia największej partii opozycyjnej, prawicowej PP. Pomimo wygaśnięcia mandatu CGPJ nadal pełni swoje obowiązki, ale w ograniczonym stopniu, np. nie może powoływać nowych sędziów do Sądu Najwyższego.

Lewicowy rząd Pedro Sancheza odrzucał propozycję PP, aby zreformować system wyboru sędziów do CGPJ, aby 12 sędziów było wybieranych w bezpośrednim głosowaniu z otwartej listy przez samych sędziów, a nie – jak dotychczas – w drodze porozumienia politycznego. Zdaniem prawicowej PP, w ten sposób zostałby spełniony unijny wymóg, aby co najmniej 50 proc. sędziów było wybieranych wyłącznie przez sędziów. Zgodnie z propozycją, ośmiu pozostałych sędziów miałoby być wybieranych przez Kongres Deputowanych i Senat.

Obecnie 20 członków CGPJ jest wybieranych większością 3/5 głosów przez Kongres Deputowanych i Senat – 12 z nich sędziowie tylko proponują, a pozostałych ośmiu wybierają bezpośrednio partie polityczne spośród prawników o uznanych kompetencjach.

PAP/dad