<strong>Dość kłamstwa: rusza nowy projekt przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji przeciwko Ukrainie – Stop Lie</strong>

Dość kłamstwa: rusza nowy projekt przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji przeciwko Ukrainie – Stop Lie

W ostatnich latach rosyjska działalność propagandowa nasiliła się w krajach UE, zwłaszcza w Polsce i Niemczech. Eksperci z pozarządowych organizacji badawczych i urzędnicy rządowi zwrócili uwagę na to zagrożenie. Kremlowska propaganda dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji na froncie, coraz częściej oskarżając zachodnie mocarstwa o udział w działaniach wojennych po stronie Ukrainy i kształtując narrację, że Rosja jest w stanie wojny z całym NATO.

Zadaniem rosyjskiej machiny propagandowej jest tworzenie wrogości i nieprzyjaźni między krajami UE a Ukrainą na poziomie publicznym i państwowym, dehumanizacja Ukraińców w postrzeganiu społeczeństwa europejskiego; tworzenie kontrowersji wokół niejasności, kto jest winowajcą, a kto ofiarą w tej wojnie; obwinianie Ukrainy za pogorszenie sytuacji społeczno-gospodarczej w Europie, rozwijający się kryzys energetyczny, żywnościowy i gospodarczy; zastraszanie społeczeństwa europejskiego negatywnymi konsekwencjami pomocy Ukrainie (zaangażowanie w wojnę, zagrożenie nuklearne itp.).

W swojej wojnie informacyjnej przeciwko Zachodowi Rosja wykorzystuje jako broń m.in. polityków i ekspertów, którzy bezpośrednio wyrażają narracje Kremla, a często ucieka się do bezpośrednich fałszerstw, zniekształcania faktów i manipulowania publicznymi wypowiedziami ukraińskich lub zachodnich urzędników, przedstawiając je jako dowody na poparcie tez Kremla.

W miarę pogłębiania się globalnego kryzysu spowodowanego agresją Rosji, taka propaganda może być wykorzystywana na korzyść prorosyjskich sił politycznych w Europie i ostatecznie wpływać na wyniki wyborów, co jest zasadniczo bezpośrednią ingerencją w ich sprawy wewnętrzne. Wpływ propagandowy jest również skierowany na Ukrainę w celu kształtowania wśród Ukraińców oceny korzyści z kontynuowania wojny dla krajów zachodnich, ich zamiarów wzbogacenia się kosztem Ukrainy, a także krajów sąsiednich, w szczególności Polski, w celu odrzucenia części terytorium Ukrainy. Dlatego istnieje pilna potrzeba przeciwdziałania szkodliwym rosyjskim narracjom zarówno przez ukraińskie organizacje i ekspertów, jak i przez organizacje i badaczy z UE. Publiczność powinna obejmować zarówno osoby i organizacje bezpośrednio zaangażowane w tę kwestię w UE (centra eksperckie, środki masowego przekazu, dziennikarze, urzędnicy sfery bezpieczeństwa), a także szersze grono obywateli będących celem rosyjskiej dezinformacji i często narażonych na nią z powodu braku zrozumienia mechanizmów rozpoznawania takiego wpływu na ich zachowanie oraz wyrażanie swojej woli i jej neutralizowanie.

Dlatego my, ukraińscy dziennikarze i analitycy, połączyliśmy siły, aby zwalczać rosyjską propagandę i obalać rosyjskie fałszywki w Polsce i Niemczech. W tym celu uruchamiamy projekt Stop Lie, zainicjowany i realizowany przez Fundację Charytatywną Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu UE Pilne Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

Fundacja została założona i jest zasadniczo związana z osobami fizycznymi i prawnymi, które od dziesięcioleci są zaangażowane w stosunki polsko-ukraińskie i w związku z tym posiadają bazę wiedzy, danych, partnerów i zagadnień związanych z przeciwdziałaniem rosyjskiej dezinformacji mającej na celu pogorszenie tych stosunków. Ze względu na specyfikę relacji między Polską a Niemcami, takie działania dotyczą również Niemiec, które są głównym partnerem handlowym i inwestycyjnym Polski. Dotyczy to zarówno listy środowisk, w szczególności środków masowego przekazu i portali społecznościowych, które są szczególnie atakowane (przetwarzane) przez rosyjskich propagandzistów, jak i środków masowego przekazu oraz innych narzędzi wykorzystywanych do stosownej dezinformacji i atak informacyjnych.

Projekt Stop Lie zwraca szczególną uwagę na monitorowanie ekstremistycznych i nacjonalistycznych radykalnych sieci społecznościowych i środowisk po obu stronach granicy. W końcu są to środowiska, które są tradycyjnie infiltrowane i przetwarzane przez agentów Kremla.

Każdy materiał będzie publikowany przede wszystkim na naszej własnej stronie „Ukraińsko-Polska Platforma Medialna” oraz na stronach projektu w głównych sieciach społecznościowych.

Naszym wspólnym celem jest również dotarcie do wyspecjalizowanych mediów zajmujących się przeciwdziałaniem ekstremizmowi, zarówno skierowanych do odbiorców w danym kraju (np. w Niemczech), jak i do globalnej anglojęzycznej publiczności. Biorąc pod uwagę, że w skład zespołu projektowego wchodzą osoby posługujące się językiem niemieckim, polskim i angielskim, komunikacja nie będzie stanowiła problemu. Dzięki współpracy możliwe jest nawiązanie komunikacji z tymi mediami, które mają większą liczbę wyświetleń materiałów (ponieważ oczywiste jest, że bezpośrednia współpraca nie zawsze będzie możliwa, biorąc pod uwagę format niektórych mediów – na przykład wersja tabloidowa nie przyczyni się do postrzegania tak „poważnego” tematu, jak walka z fałszywymi informacjami).

Nasz zespół koncentruje się na tworzeniu wysokiej jakości i ekskluzywnych treści, co jest warunkiem wstępnym publikacji w wiodących mediach w Polsce i Niemczech. Planujemy również zaoferować tym mediom określone sekcje, na przykład cotygodniowe podsumowania głównych tematów narracyjnych, analizy itp.

Front informacyjny, po froncie militarnym, jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych w walce z Rosją. Apelujemy do wszystkich o poważniejsze i bardziej odpowiedzialne podejście do każdej publikacji w sieci i niepracowanie na rzecz wrogiej propagandy!

Razem – do ZWYCIĘSTWA!

Subskrybuj nas i dodaj do zakładek:

Materiał został przygotowany w ramach projektu Stop Lie Fundacji Charytatywnej Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego w ramach projektu UE Pilne Wsparcie Społeczeństwa Obywatelskiego, realizowanego przez ISAR Ednannia przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Charytatywna Partnerstwa Polsko-Ukraińskiego i nie musi ona odzwierciedlać poglądów Unii Europejskiej.

#ПрямуємоРазом #TeamEurope #MovingForwardTogether #ISAREdnannia #StopLie

Isar Ednannia European Union in Ukraine Благодійний фонд польсько-українського партнерства