III Forum Polsko-Ukraińskie: współpraca na rzecz odbudowy i integracji

III Forum Polsko-Ukraińskie: współpraca na rzecz odbudowy i integracji

19 czerwca w Kijowie odbyło się III Ukraińsko-Polskie Forum Odbudowy Ukrainy „Integracja – Gospodarka – Partnerstwo”. Forum stało się ważną platformą do dyskusji na temat współpracy gospodarczej między Ukrainą i Polską, przyciągania inwestycji w celu odbudowy ukraińskiej gospodarki i wzmocnienia partnerstwa między oboma krajami.

Wydarzenie zgromadziło wielu wysokich rangą urzędników oraz przedstawicieli biznesu z obu krajów. W forum wzięli udział wicepremier Iryna Wereszczuk, która jest współprzewodniczącą Ukraińsko-Polskiej Międzyrządowej Komisji Gospodarczej, pełniący obowiązki ministra ds. weteranów Oleksandr Porhun, minister rozwoju i technologii RP Krzysztof Paszyk, przewodniczący Rady Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal, prezes zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Andrzej Dycha oraz inni znamienici goście. Warto zauważyć, że poprzednie dwa fora odbyły się w Polsce, tym razem w Ukrainie, co podkreśla znaczenie wzajemnego dialogu i współpracy na najwyższym szczeblu.

Forum zostało zorganizowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH), Ministerstwo Rozwoju i Technologii RP, Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą oraz Krajową Izbę Gospodarczą RP. Partnerami strategicznymi wydarzenia było Ministerstwo Reintegracji oraz Ambasada RP. Forum zgromadziło przedstawicieli polskich i ukraińskich firm, organizacji branżowych, ekspertów, urzędników państwowych i instytucji finansowych poszukujących nowych możliwości współpracy i rozwoju.

Przemawiając na forum, Iryna Wereszczuk wyraziła wdzięczność narodowi polskiemu za wsparcie Ukrainy od początku inwazji na dużą skalę. Podkreśliła znaczenie polskiej pomocy we wspólnym zwycięstwie i zauważyła, że konieczne jest przekształcenie ukraińskiej gospodarki oraz  dostosowanie ustawodawstwa do standardów europejskich. „Liczymy na polską pomoc i polskie doświadczenie” – podkreśliła wicepremier.

W swoim wystąpieniu otwierającym Krzysztof Paszyk podkreślił znaczenie współpracy gospodarczej między krajami. Zaznaczył, że solidarności wojskowej powinna towarzyszyć solidarność gospodarcza. Paszyk podkreślił potrzebę inwestowania we wspólne bezpieczeństwo – energetyczne, gospodarcze i militarne. „Dziś chcemy porozmawiać o gospodarczym wymiarze współpracy i działalności biznesowej w Ukrainie” – powiedział minister.

Podczas forum podpisano dwa memoranda o współpracy pomiędzy Polską Agencją Inwestycji i Handlu (PAIH), Ukraińską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Ukraińskim Związkiem Przemysłowców i Przedsiębiorców. Umowy te są kolejnym krokiem w kierunku wzmocnienia więzi gospodarczych między oboma krajami i przyciągnięcia polskich inwestycji do odbudowy Ukrainy.

Wiceminister Niemczycki wziął udział w debacie „Integracja europejska sposobem na modernizację i odbudowę Ukrainy”. Podczas debaty zaznaczył, że wspieranie integracji europejskiej Ukrainy będzie jednym z głównych priorytetów polskiej prezydencji w Radzie UE, obok bezpieczeństwa i transformacji energetycznej. Nemczycki podkreślił również znaczenie uczciwej konkurencji między ukraińskimi i europejskimi podmiotami w procesie rozszerzenia UE.

Warto zaznaczyć, że wizyta ministra Paszyka i wiceministra Niemczyckiego w Kijowie obejmowała również ceremonię złożenia wieńców pod ścianą pamięci Bohaterów Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej, która podkreśliła znaczenie pamięci historycznej oraz szacunku dla tych, którzy bronią Ukrainy. Odbyli również spotkania z przedstawicielami ukraińskiego rządu, w tym z Iryną Wereszczuk i Julią Swyrydenko. Podczas tych spotkań rozmawiano o kontynuacji współpracy w ramach komisji międzyrządowej oraz współpracy handlowej.

Minister Paszyk zaznaczył, że Polska posiada kompleksowy system ubezpieczeń wspierający polskich przedsiębiorców na rynku ukraińskim. System ten obejmuje ubezpieczenie handlu z Ukrainą, wsparcie inwestycji polskich firm oraz rozwój Ukrainy. Wyraził nadzieję, że polscy przedsiębiorcy staną się ważną częścią odbudowy Ukrainy, przyciągając europejskie i międzynarodowe zasoby.

Drugi dzień forum poświęcony był dyskusjom przy dwóch okrągłych stołach, gdzie omawiano sektor energetyczny i budowlany. Aktywny udział w tych sesjach wziął prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Andrzej Dycha. Forum oraz bezpośrednie dyskusje w grupach tematycznych pomogły zidentyfikować potrzeby rynku ukraińskiego oraz możliwości przyciągnięcia polskich przedsiębiorców. Partnerzy opracowali założenia do podpisania kolejnych umów oraz zidentyfikowali obszary przyszłej pracy dla obu stron.

Forum było ważnym wydarzeniem dla obu krajów, stanowiąc okazję dla przedstawicieli rządu, biznesu oraz ekspertów do omówienia bieżących kwestii i znalezienia sposobów na dalszą współpracę. Pomimo wyzwań stojących przed polsko-ukraińską współpracą, uczestnicy forum wyrazili wiarę w pokonanie tych przeszkód poprzez intensywny dialog i wspólne wysiłki. Forum wykazało się również wysokim poziomem organizacji i przygotowania, co ułatwiło konstruktywne dyskusje i porozumienia.

Wydarzenie to podkreśliło znaczenie partnerstwa między Ukrainą i Polską, które staje się coraz silniejsze w obliczu obecnych wyzwań. Należy zauważyć, że strony ukraińska i polska nadal pracują nad pogłębieniem współpracy w różnych obszarach, w tym w gospodarce, energetyce i bezpieczeństwie. Forum w Kijowie było kolejnym krokiem w tym kierunku, demonstrującym wspólną wolę współpracy i wsparcia w odbudowie Ukrainy.

Анна Стожко

Шеф-редактор UPMP, журналіст проєкту StopLie, ведуча програми "Філософія особистості з Анною Стожко". Член Спілки польських журналістів. Координатор проєктів Польсько-Української Господарчої Палати. Проєктний директор БФ Польсько-Українського Партнерства