SGH Ukrainian Week: ukraiński tydzień w Warszawie

SGH Ukrainian Week: ukraiński tydzień w Warszawie

W dniach 13-16 maja 2024 roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie stała się miejscem wyjątkowego wydarzenia – SGH Ukrainian Week. Zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Odbudowy Ukrainy we współpracy z pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z uczelniami ukraińskimi, wydarzenie to zgromadziło ekspertów, studentów oraz działaczy z Polski i Ukrainy, aby dyskutować o przyszłości Ukrainy, wyzwaniach stojących przed krajem oraz możliwościach odbudowy. UPMP została partnerem medialnym, a ja jako redaktorka naczelna miałam okazję uczestniczyć w tym spotkaniu, które obfitowało w wartościowe dyskusje i kulturalne wydarzenia.

SGH Ukrainian Week rozpoczął się 13 maja otwarciem wystawy zdjęć projektu „Ukraїner” oraz pokazem ukraińskiego filmu. Wystawa, ukazująca różnorodność i piękno Ukrainy, była doskonałym wstępem do rozmów o wyzwaniach stojących przed krajem.

Drugiego dnia odbył się panel dyskusyjny „Odbudowa Ukrainy: wyzwania i możliwości”. Uczestniczyli w nim Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Zvarych, Minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka, Wiceprzewodnicząca Polsko-Ukraińskiej Grupy Parlamentarnej Aleksandra Wiśniewska, Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Andrzej Drozd oraz Rektor SGH Piotr Wachowiak. Moderatorem był dr Jakub Karnowski z SGH.

Vasyl Zvarych podkreślił kluczową rolę Polski w procesie odbudowy Ukrainy. Powiedział: „Bez Polski nie będzie odbudowy Ukrainy. Polska dostarcza materiały budowlane, wygrywa przetargi publiczne i jest jednym z naszych najważniejszych partnerów.” Zwrócił również uwagę na znaczenie młodzieży i ich rolę w przyszłości Ukrainy. „Rola młodzieży Ukrainy jest nie do przecenienia. To oni będą budować przyszłość naszego kraju,” dodał Zvarych. Podkreślił również, jak ważne jest międzynarodowe wsparcie: „Załatwiamy wiele spraw jednocześnie – rozbudowujemy partnerstwa, bronimy się, dbamy o gospodarkę, a także staramy się przybliżyć do UE.”

Ambasador Ukrainy w Polsce Vasyl Zvarych, Prezeska TPU Weronika Marczuk, redaktorka naczelna UPMP Anna Stożko

Adam Szłapka zwrócił uwagę na znaczenie międzynarodowego wsparcia i innowacyjnych rozwiązań, które mogą przyspieszyć odbudowę kraju.

Aleksandra Wiśniewska zaznaczyła, że Ukraina potrzebuje nowego planu Marshalla, aby skutecznie zintegrować się z Unią Europejską i NATO. „Akcesja do Unii Europejskiej, a w przyszłości również do NATO, jest kluczowa. Potrzebujemy nowego planu Marshalla dla Ukrainy, który byłby największym sukcesem XXI wieku. Los Ukrainy rozgrywa się teraz! Ukraina radzi sobie, ale potrzebuje pomocy militarnej i obronnej, bo pod rakietami! Тo nasza wojna! Odsunąć Rosję maksymalnie – to nasze zadanie,” mówiła Wiśniewska. Podkreśliła także konieczność reintegracji okupowanych terytoriów oraz zaangażowania polskich przedsiębiorstw: „Polskie firmy na Ukrainie były i są, funkcjonują. Musimy określić priorytety, ubezpieczyć inwestycje i działać szybko.”

Kolejny panel „Ukraina a Unia Europejska – win-win?” odbył się pod moderacją Marka Tatały z Fundacji Wolności Gospodarczej. Udział wzięli prof. dr hab. Artur Nowak-Far, członek Stałej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Lesia Zaburanna, prof. Mykoła Hnatiuk oraz Prezeska Ukraińskiego Domu Myrosława Keryk. Dyskusja skupiła się na potencjalnych scenariuszach i wyzwaniach, z jakimi Ukraina mogłaby się zmierzyć po wejściu do UE. Omówiono główne korzyści i trudności związane z członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej oraz kroki, które kraj musi podjąć, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał integracji.

Trzeci dzień wydarzenia poświęcony był roli kobiet w odbudowie Ukrainy. Panel „Dziś Ukraina jest kobietą” moderowany przez dr Irynę Degtyarovą z SGH, zgromadził Weronikę Marczuk, Olenę Tsybukh, Annę Gorkun oraz dr Viktorię Hurochkinę. Dyskutowano o wyzwaniach i osiągnięciach kobiet w dyplomacji, nauce, biznesie i organizacjach pozarządowych przez pryzmat ogromnego doświadczenia kobiet w dzisiejszych czasach wojny w Ukrainie.

Panel dyskusyjny został zakończony przyjemną niespodzianką dla Weroniki Marczuk, która została uhonorowana nagrodą „Ukraińska Berehynia” za swoje wieloletnie wsparcie Ukrainy jako podziękowanie za pomoc dzieciom, kobietom oraz organizacje dużej ilości pomocy humanitarnej, medycznej i in. Weronika Marczuk od 20 lat prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy, w Ukrainie kieruje Międzynarodową Ambasadą Kobiet Przedsiębiorczych, a także piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady PUIG w Warszawie. Jej działalność od wielu lat koncentruje się na wspieraniu inicjatyw mających na celu rozwój, a teraz i odbudowę Ukrainy, jak również na promowaniu dialogu międzykulturowego. Słynie z organizacji największych projektów polsko-ukraińskich, aktywności medialnej oraz działań pomocowych na rzecz Ukrainy w trudnym czasie wojny, co dodatkowo uwydatnia jej zaangażowanie oraz oddanie sprawom ważnym dla obu krajów.

Ostatni panel trzeciego dnia, zatytułowany „Świat należy młodym(?)”, skupił się na roli młodzieży w kształtowaniu przyszłości Ukrainy. Eksperci omówili wyzwania i możliwości stojące przed młodymi ludźmi oraz inicjatywy wspierające ich aktywność społeczną, ekonomiczną i polityczną. Młodzież jest postrzegana jako kluczowy element w budowie nowoczesnego państwa, a ich aktywność może przyczynić się do pozytywnych zmian w Ukrainie i na świecie.

SGH Ukrainian Week zakończył się koncertem „Zawsze Wolna: SGH edition”, który był symbolicznym zwieńczeniem tego inspirującego wydarzenia. Była to przestrzeń do dalszych rozmów, wymiany doświadczeń i budowania mostów między Polską a Ukrainą.

SGH Ukrainian Week okazał się nie tylko miejscem cennych dyskusji i wymiany wiedzy, ale także platformą do budowania silnych relacji polsko-ukraińskich. Wydarzenie to pokazało, jak ważna jest współpraca i wzajemne wsparcie w procesie odbudowy Ukrainy. Inspirujące panele i wydarzenia kulturalne dostarczyły uczestnikom wartościowej wiedzy i nowych perspektyw, pozostawiając niezapomniane wrażenia.

Анна Стожко

Шеф-редактор UPMP, журналіст проєкту StopLie, ведуча програми "Філософія особистості з Анною Стожко". Член Спілки польських журналістів. Координатор проєктів Польсько-Української Господарчої Палати. Проєктний директор БФ Польсько-Українського Партнерства