Круглый стол "Внешкольное образование в условиях децентрализации"

Круглый стол “Внешкольное образование в условиях децентрализации”

Круглый стол “Внешкольное образование в условиях децентрализации”.


Участие в областном семинаре-практикуме, посвященном 100-летию Внешкольному Коммунального внешкольного учебного заведения «Центр национально-патриотического воспитания, туризма и краеведения учащейся молодежи» Черниговского областного совета.

Олена Биковська

Ректор Інституту екології економіки і права, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, член Європейської асоціації організацій вільного часу дітей і молоді (EAICY)