Budowanie potencjału firm ukraińskich przez wejście na polski rynek

Budowanie potencjału firm ukraińskich przez wejście na polski rynek

Już 21 listopada 2018 roku, w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego, przy ul. Kozhumiatskiej 14 B w Kijowie, odbędzie się wyjątkowe wydarzenie –  śniadanie biznesowe „Budowanie potencjału firm ukraińskich poprzez wejście na polski rynek”, na które zapraszają Kancelaria Prawna Tywoniuk & Lewandowski  Sp. k. wschodząca w skład Optimum Consulting Group oraz Zagraniczne Biuro Handlowe w Kijowie PAIH S.A.

W spotkaniu udział wezmą: Mariusz Tywoniuk wspólnik Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Lewandowski Sp.k. oraz Agnieszka Tywoniuk, ekspert z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, prezes zarządu Grupy OCG.

Podczas spotkania eksperci będą poruszać następujące zagadnienia:

–              Inwestowanie w Polsce, ramy prawne.

–              Przygotowanie procesu wejścia na rynek zewnętrzny i jego znaczenie w dal-szych działaniach

–              Aspekty prawne prowadzenia firmy w Polsce, prawda i mity.

–              Czy założenie firmy w UE jest warunkiem wejścia na ten rynek?

–              Budowanie marki własnej lub działanie przez partnerów.

Po spotkaniu organizatorzy przewidzieli czas przeznaczony na zadawanie indywidualnych pytań oraz rozmowy z ekspertami. Dzięki temu każdy z uczestników będzie mógł  porozmawiać z ekspertami, którzy na co dzień zajmują się tematyką związaną z przygotowywaniem procesu wejścia na rynek zewnętrzny oraz inwestowaniem w Polsce. Pozwoli to również na poznanie szczegółów związanych z aspektami prawnymi prowadzenia firmy w Polsce czy budowaniem marki własnej lub działaniem przez partnerów.

*Wydarzenie jest bezpłatne. Warunkiem udziału jest przesłanie do dnia 15.11.2018 r. potwierdzenia (nazwisko, imię , e-mail, nr  telefonu uczestnika oraz nazwa i adres www firmy) na adres [email protected]. Kontakt telefoniczny: +380 96 304 44 19.

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.