Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie – część 3

Dlaczego warto rozwijać swój biznes na Ukrainie – część 3

4 lutego br. na Ukrainie odbyły się 2 znaczące wydarzenia, które mogą określić polityczny i ekonomiczny ruch Ukrainy na bieżący rok.

Najpierw o polityce

Tegoż dnia uchwalono decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO), na podstawie której zamknięto trzy antyukraińskie propagandowe stacje telewizyjne Tarasa Kozaka – jednego z najbliższych współpracowników Wiktora Medwedczuka. Rzeczywistym właścicielem tych kanałów jest jednak sam Medwedczuk. Wiadomo, że Wiktor Medwedczuk jest ojcem chrzestnym córki prezydenta Rosji i „utrzymuje” na Ukrainie partię propagującą przekaz polityczny agresora.

Sankcje nałożono też na kilka samolotów, którymi te dwie wspomniane osoby odbywały czarterowe podróże do stolicy kraju-okupanta.

Mam nadzieję, że to początek końca historii działania masowej propagandy prorosyjskiej na europejskiej Ukrainie.

A teraz do wiadomości gospodarczych)

4 lutego odbyło się spotkanie czołowej asocjacji biznesowej z premierem Ukrainy Denisem Szmygalem. Na spotkaniu omówiono perspektywy ożywienia ukraińskiej gospodarki po ograniczeniach wprowadzonych podczas pandemii koronawirusa oraz planowanych wskaźnikach w 2021 roku.

A więc pod koniec 2020 roku:

– Wynagrodzenie realne na Ukrainie w grudniu 2020 r. wzrosło o 10,1% w ujęciu rocznym, m. in. w Kijowie przekroczyło 21 000 UAH (2 800 zł). W niektórych segmentach gospodarki – na przykład w zakresie usług zdrowotnych – podwyżka była jeszcze większa.

– Rosną również depozyty bankowe: w 2020 r.  – o 27%. Ponadto NBU w ubiegłym roku obniżył stopę dyskontową z 13,5% do 6%, co obniżyło wartość kredytów. Na koniec roku średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych na rynku wtórnym wyniosło 14,3%, a na pierwotnym 17,2%. Według banków to prawie siedem punktów procentowych mniej niż rok wcześniej.

Na 2021 rok:

  • Gabinet Ministrów przewiduje wzrost PKB na poziomie 4,6% i szacowanie stopy inflacji na poziomie 6%.
  • Opracowanych jest wiele ustaw i przepisów antykorupcyjnych, które stanowią integralną część reformy i odnowienia sprawiedliwego sądownictwa.
  • Modernizacja infrastruktury transportowej priorytetem.
  • Spełnienie warunków Memorandum ws. rozwoju energetyki słonecznej.
  • Na Ukrainie uruchomiono założenie specjalnej platformy prawniczej dla biznesu IT „Diia City”.

„Diia City” przełomowym narzędziem ekonomicznym dla biznesu IT

Celem projektu jest stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków w celu zmniejszenia odpływu specjalistów IT z Ukrainy i przyciągania inwestycji zagranicznych.

Odpowiednie projekty ustaw już zostały wniesione do parlamentu.

„Diia City” zapewnia swoim użytkownikom szczególny status prawny, specjalne opodatkowanie, zliberalizowane zasady zatrudnienia, ochronę praw własności intelektualnej, a także ochronę przed nieuzasadnionym postępowaniem karnym poprzez specjalne działania proceduralne.

Nie każdy może ubiegać się o status użytkownika „Diia City”, lecz tylko osoby prawne, których działalność związana jest wyłącznie z prowadzeniem biznesu IT, łączna liczba pracowników powinna wynosić co najmniej 9 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika nie jest niższe niż równowartość 1 400 dolarów według oficjalnego kursu hrywny.

Użytkownikiem „Diia City” może zostać osoba prawna zarejestrowana na podstawie prawa ukraińskiego oraz spełniająca wymogi ustawy, niezależnie od lokalizacji i miejsca prowadzenia działalności.

Zagraniczna firma, która zakłada spółkę na Ukrainie i spełnia powyższe wymagania będzie mogła ubiegać się o status użytkownika „Diia City”.

Opodatkowanie wynagrodzeń

Użytkownicy „Diia City” mają obowiązek zapłaty za swoich pracowników tylko 5% podatku dochodowego od osób fizycznych, zamiast zwykłych 18%, a także 5% jednolitej składki na ubezpieczenie społeczne zamiast zwykłych 22%, stawka podatku wojskowego w wysokości 1,5% pozostaje taka sama dla wszystkich.

Takie zmiany powinny zmotywować właścicieli firm IT do oficjalnego zatrudniania swoich pracowników i rezygnacji ze struktury jednoosobowej działalności gospodarczej, które są obecnie najczęstsze i narażają się na ryzyko przekwalifikowania, co może skutkować dodatkowymi obciążeniami podatkowymi.

Opodatkowanie dochodu

Użytkownicy „Diia City” będą zwolnieni z podatku dochodowego i odpowiedniej sprzwozdawczości. Natomiast podatek od zysków kapitałowych wynosi 18%, w przypadku gdy spółka wypłaci dywidendę na rzecz swoich akcjonariuszy.

Ochrona praw autorskich użytkowników „Diia City

„Diia City” przewiduje utrwalenie na poziomie ustawodawczym szeregu cech regulacji prawnych z udziałem jego użytkowników.

Wraz z Umową o zachowaniu poufności (tajemnicy handlowej) i/lub innych informacji poufnych „Diia City” wprowadza koncepcję porozumienia o powstrzymywaniu się od działań konkurencyjnych oraz Umowę o zakazie konkurencji (odbieraniu klientów), które są zupełnie nowe w prawie ukraińskim, ale dość rozpowszechnione w większości krajów rozwiniętych.

I na zakończenie o zwykłych ludzkich radościach w postaci supermarketów IKEA)

1 lutego szwedzka firma IKEA uruchomiła pierwszy stacjonarny sklep na Ukrainie

Powierzchnia sklepu to około 1 500 m². Na pierwszym etapie będzie około 2 000 towarów. Sklep został otwarty w formacie „city store” i bez tradycyjnego działu spożywczego, który jest w sklepach firmy w innych krajach.

Sklep IKEA w Kijowie będzie pierwszym sklepem w formacie miejskim w Europie Południowo-Wschodniej (Ukraina, Rumunia, Chorwacja, Serbia i Słowenia). Format ten wpisuje się w nową strategię firmy, która ma na celu zbliżenie się do ludzi w centrum miasta i pokazanie najbardziej funkcjonalnych rozwiązań i usług dla domu.

PLP / Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати