XXVIII Forum Ekonomiczne

XXVIII Forum Ekonomiczne

W dniach 4-6 września w Krynicy odbędzie się XXVIII Forum Ekonomiczne. Jest to największa konferencja w Europie Środkowo-Wschodniej, która gromadzi ponad 4 tysiące gości z całego kontynentu. Podczas debat i sesji plenarnych swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Podczas tegorocznego Forum planowane są następujące ścieżki programowe:

 • Biznes i Zrządzanie,
 • Europa i Świat,
 • Forum Bezpieczeństwa,
 •  Forum Energetyczne,
 •  Forum Innowacji,
 •  Forum Ochrony Zdrowia,
 •  Forum Regionów,
 • Inwestycje i Rozwój,
 •  Makroekonomia,
 •  Nowa Gospodarka,
 •  Państwo i Reformy,
 •  Polityka Międzynarodowa,
 •  Społeczeństwo,
 •  Wydarzenia Specjalne.

Forum Ekonomiczne w Krynicy posiada już ugruntowaną pozycję wykraczającą poza Europę Wschodnią. Dzięki spotkaniom przedstawicieli świata polityki i biznesu w wysoce merytorycznych i tematycznych sesjach plenarnych i debatach panelowych, które mam nadzieję pozwalają na wypracowanie nowych możliwości wzajemnej współpracy, inicjatyw i wspólnych działań. Tegoroczna edycja Forum z pewnością odpowie również  na wiele pytań związanych z Europą wspólnych wartości oraz wspólnych interesów.

Wszystkie szczegóły dotyczące XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy  znajdują się na stronie internetowej forum. Zdjęcie pochodzi ze strony forum-ekonomiczne.pl.

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.