5 LAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ UNIA EUROPEJSKA-UKRAINA W ŚWIETLE UMOWY DCFTA

5 LAT WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ UNIA EUROPEJSKA-UKRAINA W ŚWIETLE UMOWY DCFTA

Zapraszamy do oglądania transmisji online konferencji „5 lat współpracy gospodarczej Unia Europejska – Ukraina w świetle umowy DCFTA”, organizowanej przez Posła do Parlamentu Europejskiego, byłego Premiera i Prezesa NBP, Profesora Marka Belkę oraz Frakcję Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim.

Efektem pięcioletniego obowiązywania umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą oraz wynikającego z niej funkcjonowania strefy wolnego handlu jest dynamiczny wzrost wzajemnych relacji handlowych i powiązań gospodarczych.

Pięciolecie obowiązywania DCFTA stwarza idealny moment do refleksji nad tymi relacjami, bieżącymi trudnościami, ale przede wszystkim nad szansami dla zwiększonej współpracy oraz dalszego pogłębiania integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE.

PROGRAM:

11:00 WYKŁAD OTWARCIA PROF. MAREK BELKA, POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

11:1512:15 STOSUNKI HANDLOWE UE – UKRAINA: OSIĄGNIĘCIA I PERSPEKTYWY MODERATOR: PROF. MAREK BELKA PANELIŚCI: LEON DELVAUX, DYREKTOR W GENERALNEJ DYREKCJI DS. HANDLU, KOMISJA EUROPEJSKA TARAS KACHKA, WICEMINISTER GOSPODARKI UKRAINY – PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY UKRAINY RAFAŁ WEBER, SEKRETARZ STANU W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY RP

12:1512:30 PRZERWA KAWOWA

12:3013:50 STOSUNKI HANDLOWE POLSKA – UKRAINA MODERATOR: JACEK PIECHOTA, PREZES, POLSKO-UKRAIŃSKA IZBA GOSPODARCZA PANELIŚCI: WOJCIECH KLIMEK, WICEPREZES, FAKRO SP. Z 0.0. PIOTR CIARKOWSKI, PREZES, MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW POLSKICH NA UKRAINIE; WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I DYREKTOR, BIKOR SP. Z 0.0. MAREK SZEWCZAK, WŁAŚCICIEL, AGRO EAST TRADE SP. Z 0.0. STANISŁAW LISOWSKI, DYREKTOR DS. EKSPORTU, ALUPLAST SP. Z 0.0. LESZEK GOŁĘBIECKI, PREZES, UNIBEP S.A. ANATOLII KINACH, PREZES, UKRAIŃSKI ZWIĄZEK PRZEMYSłOWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW (USPP) OLEKSANDR BALDYNIUK, PREZES STOWARZYSZENIA UKRKONDPROM IURII CHUVASHOV, DYREKTOR, CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE „BAZALTOWE MATERIAŁY WŁÓKNISTE”

13:50 PODSUMOWANIE PROF. MAREK BELKA