Uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Łodzi

Uroczyste otwarcie Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Łodzi

Z przyjemnością informujemy, że 27 października 2021 r. w Łodzi w siedzibie firmy CeDePE Sp. z o.o. odbyło się Uroczyste Otwarcie Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Informuje o tym Upmp.news powołując się na PUIG.

W wydarzeniu uczestniczyli Pierwszy Sekretarz Ambasady Ukrainy w Polsce, Minister Volodymyr Bachynsky, Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, Konsul Honorowy Ukrainy w Łodzi Bogdan Wysocki, polska producentka filmowa pochodzenia ukraińskiego, prawniczka, aktorka, autorka książek, działaczka społeczna, Pełnomocnik ds. rynku Ukraińskiego Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Weronika Marczuk, przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców z Łodzi.

Uroczystość otworzyło „on-linowe” wystąpienie Posła do Parlamentu Europejskiego, byłego Prezesa Rady Ministrów i rodowitego Łodzianina Profesora Marka Belki. Prof. Belka podkreślił rosnący potencjał Ukrainy we współpracy gospodarczej z krajami Unii Europejskiej, oraz wyraził radość z otwarcia w Łodzi Przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Jego zdaniem będzie to sprzyjało rozwijaniu bilateralnej współpracy gospodarczej firm z Łodzi z partnerami z Ukrainy.

Spotkanie było okazją do poznania się, nawiązania relacji i stworzenia przestrzeni do owocnej współpracy w przyszłości. Przedstawicielstwo Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej mieści się w Łodzi przy ulicy Stefana Żeromskiego 53. Dyrektor Przedstawicielstwa – Pan Witold Zapędowski zaprasza do kontaktu.