Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza reprezentuje najlepszych członków  BETONMASZ S.A.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza reprezentuje najlepszych członków BETONMASZ S.A.

Pierwszy Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Oleg Dubisz, komentując prezentację członków Izby BETONMASZ S.A., zauważył:

„Rozwój polsko-ukraińskich stosunków gospodarczych to przede wszystkim zasługa i praca wielu, może nie tak dobrze znanych szerokiej publiczności, ale bardzo utalentowanych, upartych oraz wytrwałych przedsiębiorców z Ukrainy i Polski. Osobiście ja, jako rodowity Lwówianin , gdzie polsko-ukraińskie biznesy zwykle nikogo nie zaskakują, jestem szczególnie zadowolony, gdy współpracę z Polską rozwijają firmy ze wschodniej Ukrainy, m.in. z Donbasu. Jedną z takich firm jest BETONMASZ ze Słowiańska. Mamy zaszczyt współpracować  oraz prezentować szerokiej publiczności ich doświadczenia. A dla mnie osobiście to tez nie tylko o biznesie czy reklamie konkretnego projektu, ale o nieodwracalnośći głębokich gospodarczych, technologicznych, cywilizacyjnych oraz innych transformacji w Ukrainie, a również partnerstwo z Polską w takiej dzilalnosci”.