Co powinien zrobić pracownik jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

Co powinien zrobić pracownik jeżeli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia?

W ostatnim czasie do naszej kancelarii prawnej  spływa wiele pytań od ukraińskich pracowników o możliwość dochodzenia należności od nierzetelnego pracodawcy, który nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia lub na koniec znacząco je ograniczył naliczając dodatkowe opłaty, np. za zakwaterowanie.

Ogólnie panujący pogląd, że wyjeżdżając z Polski  pracownik pozbawia się możliwości dochodzenia tej należności jest błędny. Taka osoba może wyjechać z Polski pozostawiając pełnomocnictwo do występowania w jej imieniu radcy prawnemu lub adwokatowi, który wykona działania mające na celu wyegzekwowanie należnego wynagrodzenia.

W jaki sposób można odzyskać od pracodawcy zaległe wynagrodzenie?

Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzenia dla pracowników jest obowiązkiem pracodawcy. Jednak może się zdarzyć, że pracodawcy nie wypłacają swoim pracownikom należnych im pieniędzy. Co można zrobić w takiej sytuacji? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jeżeli pracodawca zalega pracownikowi z wypłaceniem wynagrodzenia, to pracownik może skorzystać z kilku sposobów dochodzenia swoich praw.

Rozwiązanie 1 – Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy

Jednym z pierwszych sposobów na dochodzenie swoich praw i otrzymanie należnego wynagrodzenia jest zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Spowoduje to wszczęcie kontroli u pracodawcy i jeżeli jej wynik potwierdzi skargę pracownika, to PIP ma prawo wydać decyzję, która nakaże pracodawcy wypłatę wynagrodzenia. W tym przypadku warto mieć na uwadze, że taka decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza że nawet wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania.

Rozwiązanie 2 – Pozew do sądu

Jeżeli pracodawca nie chce dobrowolnie wypłacić zaległości, pracownik może również zdecydować się na sądowe rozwiązanie sprawy. W tym wypadku pracownik może dochodzić  nie tylko wypłaty zaległego wynagrodzenia, ale także zażądać zasądzenia należnych odsetek.

Pracownik jest zwolniony z opłat sądowych jeśli kwota roszczenia nie przekracza 50 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli jest wyższa, to  należy uiścić opłatę w wysokości 5% dochodzonego roszczenia.

Może się również zdarzyć, że przez to że pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia w odpowiednim czasie, pracownik popadł w kłopoty, np. nie zapłacił raty kredytu i został wezwany do zapłaty dodatkowych opłat. W takim przypadku może zażądać od pracodawcy naprawienia szkody i dochodzić odszkodowania.

Rozwiązanie 3 – Natychmiastowe wypowiedzenie umowy o pracę

Niewypłacenie pracownikom wynagrodzenia w terminie lub niepłacenie im pensji w ogóle stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Dlatego też pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia, czy w trybie natychmiastowym. Warto tutaj dodać, że pracownika nie muszą interesować przyczyny, które powodują że pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia. Takie wypowiedzenie umowy jest analogiczne do dyscyplinarnego zwolnienia pracownika przez pracodawcę.

 

Jak mogą Państwo zauważyć, polskie prawo daje pracownikom kilka sposobów na walkę z nieuczciwymi pracodawcami. Niestety bardzo często obywatele Ukrainy pracujący w Polsce nie wiedzą, że mają takie możliwości. Równie często myślą, że jeżeli po zakończonej pracy wyjeżdżają i wracają do domu, nie mogą walczyć o swoje prawa i zwrot wypłat, które im się należą. Jest to jak najbardziej błędne! Wyjeżdżając wystarczy zlecić  prowadzenie sprawy prawnikowi, który posiada doświadczenie w obsłudze cudzoziemców. Dzięki temu będzie on mógł, w imieniu swojego klienta, ubiegać się o wypłacenie zaległych pieniędzy. Rozwiązanie to jest bardzo korzystne dla pracowników z Ukrainy, ponieważ mogą spokojnie wrócić do domu, mając pewność że sprawa zostanie rozwiązana, bez konieczności przedłużania pobytu w Polsce.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematyką artykułu, zapraszam do kontaktu: [email protected]

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.