Hipoteka jako instrument szybkiego rozwoju gospodarczego

Hipoteka jako instrument szybkiego rozwoju gospodarczego

Polskie doświadczenie dot. hipoteki przedstawiono 4 marca w Kijowie podczas I Forum Hipotecznego: „Hipoteka jako instrument szybkiego rozwoju gospodarczego”, które w tym roku umożliwi uruchomienie dostępnych kredytów hipotecznych w Ukrainie.

Program wydarzenia składał się z 3 paneli dyskusyjnych, w których przedstawiciele władz publicznych, banków, deweloperów, organizacji branżowych, towarzystw ubezpieczeniowych wspólnie opracowali mapę drogową uruchomienia kredytów hipotecznych. 

To, czy kredyt hipoteczny będzie w centrum uwagi nowego rządu Ukrainy, jest pytaniem otwartym. 

Tymczasem uczestnicy rynku podkreślają znaczenie tego narzędzia dla wspierania ukraińskiej gospodarki.

Członek Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej – kancelaria prawna Stolarek & Wspólnicy reprezentowana przez członka zarządu pana Michała Stolarka i prawnika pana Michała Pochodyły dokonali prezentacji na temat „Kredyty hipoteczne w Polsce.

Historia, prawo oraz doświadczenie”. W ramach Forum zaprezentowano także projekt dla grup społecznych „Mieszkanie Plus” od Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości, reprezentowany przez dyrektora projektu panią Beatę Kuchczynską i członka zarządu panią Krystynę Wąchaly-Malik.

Ukraińscy koledzy, w tym międzynarodowy ekspert ds. nieruchomości, budownictwa i inwestycji pan Oleksander Sokoł, wysoko ocenili bogate doświadczenie zawodowe polskich przyjaciół oraz podziękowali im za udział w I Forum Hipotecznym w Ukrainie.

Anna Stozhko

Анна Стожко

Координатор проєктів Польсько-Української Господарчої Палати