Jeszcze większe wsparcie dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców -  Centrum Analiz Rynkowych PUIG

Jeszcze większe wsparcie dla polskich i ukraińskich przedsiębiorców – Centrum Analiz Rynkowych PUIG

Sąsiedztwo Polski i Ukrainy oraz gospodarcze partnerstwo to nie do końca wykorzystany potencjał rozwoju naszych krajów. Również problemy na które napotykają przedsiębiorcy planujący realizować swoje inwestycje na rynku polskim lub ukraińskim czy po prostu realizujący sprzedaż na rynek ukraiński lub polski nie pomagają we wzroście wymiany handlowej. Dlatego też, mając na uwadze potrzebę wsparcia przedsiębiorców po obu stronach granicy,  Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza (PUIG) uchwałą Rady Izby powołała Centrum Analiz Rynkowych.

Zadaniem Centrum jest kompleksowe wsparcie wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes po obu stronach granicy. Szczegółowe analizy i konsultacje świadczone przez ekspertów z różnych dziedzin zapewniają im wsparcie w sferze prawnej, ekonomicznej i podatkowej, marketingowej, a także sieciowanie biznesów po obu stronach granicy.

Ułatwić wymianę handlową

Centrum Analiz Rynkowych pełni rolę ośrodka monitorującego problemy występujące we współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą. Ma za zadanie analizę przyczyn i opracowanie rekomendacji dla ich usuwania. Centrum pełni rolę doradczą w zakresie zmian legislacyjnych, mających na celu usuwanie barier we współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Ukrainą.

Jako Dyrektor Centrum uczestniczę w imieniu Izby w posiedzeniach Zespołu do Spraw Doskonalenia Regulacji Analiz Rynkowych w Ministerstwie Rozwoju. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zgłaszać opinie i problemy z jakimi borykają się na co dzień w czasie wymiany handlowej i działalności inwestycyjnej między naszymi krajami.

Od trzech lat jestem członkiem Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a od dwóch lat pełnię funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie, angażując się w inicjatywy regionalne, a także centralnie reprezentując stanowisko przedsiębiorców po stronie polskiej i ukraińskiej.

Należy zwrócić uwagę że Zarząd Izby po raz pierwszy w dwudziestopięcioletniej historii Izby zdecydował o lokalizacji organu podległego bezpośrednio zarządowi Izby poza Warszawą, tj. lokalizując ją w Rzeszowie, co nobilituje ale i nakłada większą odpowiedzialność. Obejmując tę funkcję postawiłem sobie za cel by organ ten pełnił rolę faktycznego wsparcia przedsiębiorców, gdzie będą mogli uzyskać potrzebną wiedzę lub bezpośrednie wsparcie w prowadzonych działaniach biznesowych.

Po stronie polskiej zbudowano zespół prawników, ekonomistów i specjalistów od kampanii marketingowych. Do współpracy zaproszono ekspertów z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Prowadzone są również bezpośrednie spotkania w Regionalnych Izbach Przemysłowo-Handlowych Ukrainy. Przedstawiciele Centrum w najbliższych miesiącach odwiedzą kolejne zarządy organizacji przedsiębiorców ukraińskich by rozszerzać z nimi bezpośrednie relacje. Spotkania te będą miały na celu zwiększenie kontaktów z samymi przedsiębiorcami, a tym samym zwiększenie potencjału sieciowania firm z Polski i Ukrainy. Prowadzone są również rozmowy weryfikujące specjalistów, którzy aplikują do zespołu Centrum Analiz Rynkowych ze strony ukraińskiej. Zaakceptowane zostaną te osoby, które mają doświadczenie potwierdzone osobiście przez ich klientów. Zapewni to najwyższą jakość działań Centrum.

Spotkania przedsiębiorców z urzędnikami

Przedsiębiorcy, którzy już aktywnie włączyli się w działania Centrum  zwracają uwagę na to, że powinna być stworzona możliwość bezpośredniego przedstawiania ich stanowiska formacjom, urzędom i organom państwa.

W odpowiedzi na te oczekiwania, Centrum planuje cykliczną organizację spotkań członków Izby z przedstawicielami Straży Granicznej, Izby Celnej i innych urzędów. Przedsiębiorcy będą mieli więc możliwość prezentowania tam swoich stanowisk i podejmowania prób rozwiązania inicjowanych problemów.

Centrum Analiz Rynkowych ma również spełniać rolę doradczo- opiniującą w zakresie zmian regulacji prawnych, mających na celu usuwanie barier we współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą. Centrum opracowuje opinie prawne i inicjatywy legislacyjne zmian przepisów zarówno po stronie polskiej jak i ukraińskiej. W tym zakresie współpracuje z Chmielnickim Uniwersytetem Zarządzania i Prawa w Chmielnickim (Ukraina), gdzie przedstawiane są problemy zgłaszane przez ukraińskich i polskich przedsiębiorców.

Dzielimy się polskimi rozwiązaniami prawnymi, a w wyniku tego powstają inicjatywy ustawodawcze kierowane do Parlamentu Ukraińskiego. Po stronie polskiej zaś osobiście uczestniczę w posiedzeniach Zespołu do Spraw Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Tym samym, by usprawnić wymianę handlową pomiędzy Polską i Ukrainą chętnie przyjmujemy wszystkie opinie przedsiębiorców którzy na co dzień borykają się z problemami wymiany handlowej między naszymi krajami.

W ubiegłym roku  Polsko – Ukraińska Izba Gospodarcza obchodziła dwudziestopięciolecie działalności. Obecnie skupia  ponad dwieście polskich i ukraińskich firm. Jest najaktywniejszą organizacją przedsiębiorców, wspierającą ich działania na obu rynkach.

W przypadku pytań związanych z działalnością Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zapraszam do kontaktu: [email protected].

 

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.