MARIUSZ TYWONIUK LAUREATEM POLSKO – UKRAIŃSKIEJ BUŁAWY GOSPODARCZEJ

MARIUSZ TYWONIUK LAUREATEM POLSKO – UKRAIŃSKIEJ BUŁAWY GOSPODARCZEJ

Jest mi miło poinformować że w dniu 18 kwietnia 2018 roku podczas uroczystej Gali Baltic Business Forum, Pan Mariusz Tywoniuk jeden z współautorów blogu upmp.news, za wkład w rozwój współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą został uhonorowany Polsko-Ukraińską Buławą Gospodarczą.

 

Jest to specjalna nagroda, którą zarząd Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej przyznaje osobom, wyróżniającym się wyjątkowym wkładem pracy w rozwój polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej.

Z okazji jubileuszu XXV-lecia działalności Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodarczej Zarząd Izby postanowił ustanowić 25 nagród „Polsko – Ukraińskich Buław Gospodarczych”, które podczas Roku Jubileuszowego wręczane są: przedsiębiorcom, politykom, firmom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju polsko-ukraińskich relacji gospodarczych.

Polsko-Ukraińską Buławą Gospodarczą zostali uhonorowani między innymi:

  • Andrii Deshchytsia – Nadzwyczajny i Pełnomocny Ambasador Ukrainy w RP.
  • Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju .
  • dr hab.Henryk Skarżyński – Dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.
  • Janusz Żmurkiewicz – Prezydent Miasta Świnoujście.

Pan Mariusz  jest polskim prawnikiem, specjalistą z zakresu prawa obrotu gospodarczego, Od 1998 roku zajmuje się doradztwem w obszarze prawa obrotu gospodarczego. Obecnie Partner Zarządzający Kancelarii Prawnej Tywoniuk & Partners i prokurent Grupy OCG realizujących obsługę inwestycji zagranicznych inwestorów zagranicznych w Polsce i polskie inwestycje  na Ukrainie. Przekształcenia podmiotów prawa handlowego, procesy naprawcze, restrukturyzacyjne, przygotowanie i sprzedaż spółek handlowych oraz obsługę prawną firm.

Od dziesięciu lat jest zaangażowany w zacieśnienie wymiany handlowej z Ukrainą. Od dwóch lat jest przedstawicielem PUIG w Rzeszowie, a w ubiegłym roku powierzono mu funkcję Dyrektora Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

W 2015 roku wyróżniony przez Bank Światowy dyplomem uznania za wkład w rozwój przedsiębiorczości.

Jako doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS prowadzi badania naukowe nad zagadnieniami prawa obrotu gospodarczego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, gdzie ukończył studia jednolite na kierunku: Prawo. Ukończył studia podyplomowe – Prawo gospodarcze na Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uzyskał tytuł magistra zarządzania realizując specjalność Rachunkowość w Zarządzaniu finansami Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz tytuł licencjata Europeistyki na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Ukończył studia pierwszego stopnia: Współczesne Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku.

Dodatkowo od 2012 roku zajmuje się problematyką prawną szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Pełni funkcje doradcze na rzecz podmiotów ekonomii społecznej oraz jest doradcą OWES i Lustratorem Spółdzielni. Od 2014 roku wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie.

Autor szeregu prawniczych publikacji w obszarze prawa obrotu gospodarczego, spółek kapitałowych oraz spółdzielni socjalnych. Uczestnik i prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych.

 

 

Олександр Бондаренко

Заступник директора з міжнародного співробітництва Центру ринкових аналіз Польсько - української господарчої палати. Представник правління фірми Personalis sp. z.o.o.