Nowy perspektywiczny projekt na polsko-ukraińskiej granicy

Nowy perspektywiczny projekt na polsko-ukraińskiej granicy

„Nowy perspektywiczny projekt na polsko-ukraińskiej granicy” to prezentacja projektu parku przemysłowego Mościska „Suchy port” na terenie Mościckiej miejskiej zjednoczonej wspólnoty terytorialnej, który wywołał duże zainteresowanie wśród uczestników XIII Forum „Europa-Ukraina”, przebiegającego w dniach 4-5 lutego b.r. w polskim Rzeszowie.

Prezentacja odbyła się pod symbolicznym hasłem „Na skrzyżowaniu torów i granic”, co odzwierciedla główne strategiczne zalety i właściwości planowanego projektu, który będzie realizowany na terytorium przygranicznym, mającym wyjątkową możliwość jednoczesnych dostępności i korzystania z szerokich i tzw. „europejskich” torów kolejowych. Pierwsza prezentacja projektu właśnie w Rzeszowie stała się ważną również z innego powodu – jednym ze współorganizatorów tegorocznego Forum „Europa-Ukraina” było województwo podkarpackie położone blisko granicy ukraińskiej. Dlatego problematyka współpracy transgranicznej i rozwoju odpowiedniej infrastruktury na polsko-ukraińskim pograniczu jest dla województwa podkarpackiego szczególnie ważnym i interesującym, w tym z ekonomicznego punktu widzenia.

Warto zauważyć, że kwestie granicy polsko-ukraińskiej, jej infrastruktury i odpowiednich problemów były także omawiane podczas panelu „Transgraniczna współpraca i znoszenie barier dla polsko-ukraińskich przedsiębiorstw”. Moderatorem tej ciekawej dyskusji w Rzeszowie była Iryna Sushko, jedna z wiodących ukraińskich specjalistek dot. granicy, Dyrektor Wykonawczy „Europa bez barier”.

W ostatnim czasie wspomniana organizacja społeczna przeprowadziła kilka bardzo ciekawych i praktycznie przydatnych badań na temat granicy, które bezpośrednio dotyczą regionu Mościckiego. Zatem problematyka i pytania konieczności rozwoju w strefie przygranicznej, w szczególności infrastruktury, logistyki, przetwórstwa przemysłowego i prowadzenia cywilizowanego biznesu stały się jednym z głównych akcentów w prezentacji parku przemysłowego Mościska „Suchy port”.

Sergii Storozhuk, Mer m. Mościska przedstawił uczestnikom główne cechy i potencjał Mościckiej miejskiej zjednoczonej wspólnoty terytorialnej. Ponadto S. Storozhuk szczegółowo wyświetlił właściwości Strategii rozwoju hromady i niektóre elementy koncepcji utworzenia parku przemysłowego, które są nierozerwalnie powiązane z celem strategicznym rozwoju Mościckiej hromady. Współprowadził prezentację parku przemysłowego Mościska „Suchy port” Oleg Dubish, I Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, który bierze aktywny udział w pracach grupy inicjatywnej ds. tworzenia i rozwoju parku przemysłowego Mościska. W skład wspomnianej grupy inicjatywnej wchodzi również Oleg Piatkowski, przedstawiciel Izby Przemysłowo-Handlowej Ukrainy w Polsce.

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza aktywnie pracuje w kierunku przyciągania polskich i innych europejskich inwestycji w ukraiński przemysł, szczególnie przetwórczy, a także rozwoju logistycznej i pozostałej infrastruktury ukraińskich regionów. Izba od wielu lat również zajmuje się problematyką polsko-ukraińskiej granicy. Dla PUIG niezwykle ważnymi są pytania transportu i logistyki, bowiem bez sprawnego i efektywnego transportu trudno sobie wyobrazić nie tylko rozwój gospodarki każdego z naszych krajów, ale także wzrost wzajemnego handlu i budowę pełnowartościowych relacji pomiędzy naszymi społeczeństwami.

Od wielu lat Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest współorganizatorem takich wydarzeń międzynarodowych w Polsce jak Forum Transportu Intermodalnego Fracht w Gdańsku, NaviRail w Szczecinie, a także Ваltiс Виѕіпеѕѕ Forum w Świnoujściu, poświęcone współpracy w Regionie ABC — Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. We wrześniu ubiegłego roku PUIG zorganizowała udział dużej grupy przedsiębiorców z polskiego Pomorza w konferencji i targach Тгапѕ Expo Odessa, a 23-25 października 2019 roku w Kijowie specjalną misję gospodarczą dla przedstawicieli znanej międzynarodowej firmy transportowej TT-Line, która od 1962 roku zajmuje się morskim transportem promowym na Morzu Bałtyckim i wykazała zainteresowanie aktywną współpracą z ukraińskimi partnerami, w szczególności tymi, którzy zajmują się ruchem w kierunku Bałtyk-Morze Czarne.

Podczas forum w Rzeszowie odbyły się spotkania Sergiia Storozhuka, Przewodniczącego Mościckiej miejskiej zjednoczonej wspólnoty terytorialnej i członków grupy inicjatywnej z potencjalnymi inwestorami projektu parku przemysłowego i międzynarodowymi partnerami instytucjonalnymi, którzy są gotowi wesprzeć rozwój infrastruktury i promocję projektu parku przemysłowego Mościska „Suchy port”.

Oleg Dubish

 

Олег Дубіш

Перший віце-президент Польсько-Української господарчої палати, учасник Українсько-польського Форуму партнерства під патронатом Міністрів закордонних справ Польщі та України