Rozliczanie PIT Cudzoziemca. Korzyści Rozliczania się w Polsce

Rozliczanie PIT Cudzoziemca. Korzyści Rozliczania się w Polsce

Do końca kwietnia 2018 roku należy złożyć rozliczenie PIT  za rok 2017. Czynność ta dotyczy również obcokrajowców, którzy w 2017 roku byli zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie i pracowali na terenie RP przez ponad 183 dni w ciągu roku. Wielu cudzoziemców często nie mając świadomości korzyści i niezbędnej wiedzy rezygnuje z rozliczenia w Polsce, na rzecz rozliczenia np. na Ukrainie.  Jednak należy zwrócić uwagę, że często rozliczenie roczne w Polsce to dodatkowa korzyść również dla cudzoziemca, ponieważ tak jak w przypadku obywateli RP mogą oni skorzystać z ulg podatkowych co w konsekwencji powoduje, że otrzymują często zwrot nadpłaconego podatku, który odprowadzał pracodawca po każdym miesiącu zatrudnienia  do urzędu skarbowego.

Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, ale w poniższym przykładzie chciałabym zilustrować jak może wyglądać korzyść z takiego rozliczenia. Poniżej przedstawiam możliwość  skorzystania z tak zwanej ulgi na dzieci – dzięki temu można otrzymać zwrot podatku.

Zatrudnienie od 15.03.2017 do 31.07.2017

Przychód w czasie zatrudnienia – 9130,43 złotych

Koszty – 556,25 złotych

Dochód – 8574,18 złotych

Zaliczka na podatek dochodowy – 478 złotych

Składki społeczne – 1251,79 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 610,60 zł

Ulga na 2 dzieci – 2340,39 złotych

Przedstawiona powyżej kwota ulgi na 2 dzieci jest jednocześnie zwrotem, który otrzyma każda osoba rozliczająca się w Polsce. Tak więc, w tym przypadku, płatnik dostanie od Urzędu Skarbowego 2340,39 złotych.  Zaś koszt rozliczenia to od 50 do 100 złotych.

 

Rozliczanie PIT cudzoziemców zatrudnionych w Polsce

Cudzoziemcy, którzy pracują w Polsce mogą zostać potraktowani przez prawo podatkowe jako rezydenci lub nierezydenci. Wszystko uzależnione jest od miejsca zamieszkania w rozumieniu ustaw podatkowych.

Osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, to taka która na terytorium Polski posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych. Jest to tak zwany ośrodek interesów życiowych, czyli miejsce, gdzie mieszkają członkowie najbliższej rodziny, z którym wiąże przyszłość lub w którym dana osoba prowadzi stałą działalność.

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce uważa się również cudzoziemca, który na terytorium Polski przebywa dłużej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Ważną dla obcokrajowców informacją jest to, że pobyt ten nie musi trwać nieprzerwanie przez tę określoną liczbę dni. Wystarczy spędzić w Polsce łącznie więcej niż 183 dni w roku. Warto mieć również na uwadze to, że dla osób fizycznych rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Aby dokonać szczegółowej analizy i przygotować rozliczenie z wyliczeniem możliwych zwrotów, należy skontaktować się z kancelarią podatkową,  która ma doświadczenie w rozliczaniu obcokrajowców. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane zgodnie z polskim prawem podatkowym, a my otrzymamy wszystkie należne nam zwroty.

Агнєшка Тивонюк

Голова управління компаній Optimum Consulting Group експерт з фінансового та управлінського обліку. Член Асоціації бухгалтерів у Польщі.