Ternopil Region Invest 2018

Ternopil Region Invest 2018

Międzynarodowe Forum Inwestycyjne „Ternopil Region Invest 2018”. Spotkania oraz konferencje odbywały się w zamku w Zbarażu, położonym niedaleko Tarnopola. Forum zostało zorganizowanie przez Tarnopolską Obwodową Administrację Państwową, Tarnopolską Radę Obwodową oraz Radę Miasta Tarnopola.

Tegoroczne Forum rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli urzędu miasta w Tarnopolu, Obwodowej Administracji Państwowej, a także przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Podczas sesji plenarnej wielokrotnie podkreślano, że Tarnopol wraz z całym regionem rozwija się intensywnie i jest bardzo dobrym miejscem, by to właśnie tutaj prowadzić i rozwijać firmę. Paneliści wskazywali także, że rozwój regionów jest bardzo ważny, dlatego też powinno się je wspierać bez względu na to, że jeden region rozwija się szybciej, a drugi wolniej.

Podczas Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego, Tarnopol Invest, odbyły się również sesje tematyczne poświęcone możliwościom inwestycyjnym w Tarnopolu, energii odnawialnej, turystyce, a także narzędziom wspierającym małe i średnie przedsiębiorstwa.

Spotkanie podczas sesji dotyczącej narzędzi wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa było okazją do wysłuchania wielu  wystąpień. Udział w tegorocznym Tarnopol Invest pozwolił również przedstawić zasady działania Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, a także korzyści jakie wynikają z rozszerzenia działalności formy na polski rynek. Przedsiębiorcy z Ukrainy, którzy zdecydują się na ten krok zapewnią sobie możliwość wejścia również na rynek Unii Europejskiej, a także okazję do zdobycia nowych rynków zbytu. Daje to szansę skutecznej ekspansji i promowania swoich usług lub produktów. Pomoc specjalistów związanych z Centrum z pewnością ułatwi rozwiązywanie problemów jakie napotykają zarówno ukraińskim, jak i polskim przedsiębiorcom.

Mariusz Tywoniuk. Dyrektor Centrum Analiz Rynkowych PUIG. Kancelaria Prawna Tywoniuk&Partners

Tegoroczne forum przywiązywało dużą wagę do rozwoju regionalnych inicjatyw dotyczących między innymi międzynarodowej współpracy gospodarczej, a także zapewniło atmosferę służącą merytorycznym dyskusjom.

Organizatorom Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego Tarnopol Invest gratulujemy bardzo  dobrego przygotowania Forum oraz jego wysokiej jakości merytorycznej.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tym wyjątkowym wydarzeniu, które było okazją do wielu rzeczowych i interesujących dyskusji.

W przypadku pytań związanych z działalnością Centrum Analiz Rynkowych Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej zapraszam do kontaktu: [email protected].

Маріуш Тивонюк

Керуючий партнер юридичної компаній Tywoniuk & Partners, Директор Центру ринкових аналіз Польсько-української господарчої палати. У 2015 році нагороджений Світовим банком відзнакою за внесок у розвиток підприємництва.