Na moim blogu http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/ otrzymuję wiele pytań/komentarzy dotyczących weryfikacji ukraińskiej firmy

Na moim blogu http://jakzalozycfirmenaukrainie.com/ otrzymuję wiele pytań/komentarzy dotyczących weryfikacji ukraińskiej firmy

Ostatnio najbardziej popularnym pytaniem od moich czytelników, a także od wielu polskich przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem, wraz z pytaniem prowadzenia biznesu na Ukrainie jest pytanie o weryfikację potencjalnego partnera biznesowego na Ukrainie. 

Pytacie mnie zarówno o źródła informacji o nieruchomości, statusie finansowym, jak o potrzebie najbardziej dokładnej weryfikacji ukraińskich firm.

Zacznę od drugiego pytania. Moim zdaniem istotna potrzeba takiej weryfikacji pojawia się przed nawiązaniem relacji handlowych (export-import) z ukraińską spółką, a także w przypadku podpisania umowy z dystrybutorem produktów na Ukrainie.

Przed zawarciem jakichkolwiek transakcji biznesowych warto dokładnie prześwietlić wiarygodność potencjalnego kontrahenta i mieć pewność w tym, iż współpraca z ukraińskimi firmami będzie przewidywalna i chroniona od niespodziewanych dla Was kroków ze strony ukraińskiego partnera. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie firmy na Ukrainie, wstępna weryfikacja jest konieczna!

Źródłem weryfikacji na Ukrainie służy około 150!!! otwartych rejestrów (baz danych), gdzie można uzyskać informacje i sprawdzić wiarygodność partnera biznesowego, posiadając jedynie nazwę firmy lub kod EDRPOU.

Cóż, poniżej kilka słów o najczęściej używanych rejestrach, praktycznej weryfikacji i znalezionych informacjach.

WERYFIKACJA OGÓLNYCH INFORMACJI O UKRAIŃSKIEJ SPÓŁCE I WŁAŚCICIELACH

 1. Jednolity krajowy rejestr osób prawnych, osób fizycznych przedsiębiorców i organizacji pozarządowych

Z rejestru można uzyskać następujące informacje:

 • Data rejestracji firmy
 • Dane kontaktowe
 • Lista założycieli (uczestników)
 • Upoważnione osoby (założyciel, kierownik, dyrektor)
 • Beneficjent (beneficjenci) kontrahenta
 • Rodzaje działalności (z określeniem podstawowej działalności)
 • Wysokość, podział kapitału zakładowego
 • Dane o poszczególnych poddziałach (oddziałach)
 • Informacje o kontrahencie i postępowaniach upadłościowych, sanacyjnych
 • Data wszczęcia postępowania egzekucyjnego
 1. Jednolity krajowy rejestr osób, które dopuściły się korupcji– rejestr ten pomoże zweryfikować informacje na temat osób pociągniętych do odpowiedzialności za korupcję, odpowiednie decyzje sądowe, a także kary dyscyplinarne za przestępstwa korupcyjne.

WERYFIKACJA MAJĄTKU UKRAIŃSKIEJ FIRMY I JEJ WŁAŚCICIELI

 • Krajowy rejestr rzeczywistych praw do nieruchomości, zawierający informacje o posiadanej nieruchomości kontrahenta.
 • Krajowy rejestr kredytów hipotecznych zawiera bazę obciążeń i zmieniających się warunków obciążenia nieruchomości hipoteką, cesję praw z polisy do kredytu hipotecznego, przekazanie, anulowanie i podstawy wniesionych zmian do rejestru.
 • Jednolity rejestr zakazu alienacji nieruchomości zawiera informacje na temat obciążenia nieruchomości, co może świadczyć o alienacji na areszt majątku nieruchomego, zastawie podatkowym, którego przedmiotem jest nieruchomość i inne obciążenia.
 • Publiczna Mapa Katastralna Ukrainy– zawiera informacje o prawach własności na budynki i grunty. Wyszukiwanie odbywa się poprzez lokalizację działki lub jej numer katastralny.
 • Jednolity rejestr Krajowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, zawierający informacje o rejestracji pojazdów i właścicielu: osobie fizycznej lub prawnej (wyciąg). Wyszukiwanie odbywa się poprzez nazwę lub kod EDRPOU (dla osób prawnych), imię/nazwisko lub IPN (dla osób fizycznych).

SPRAWDZANIE INFORMACJI O ZALEGŁOŚCIACH FIRM I POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH

 • Jednolity rejestr orzeczeń sądowych

Ten rejestr ujawnia udział kontrahenta w postępowaniach sądowych, co z kolei świadczy o uczciwości kontrahenta i wykonaniu swoich zobowiązań. 

 • Jednolity rejestr państwowy postępowań egzekucyjnych

Przy pomocy tego rejestru można sprawdzić otwarte postępowania egzekucyjne kontrahenta, a posiadane informacje pomogą zrobić pierwsze wnioski. Wyszukiwanie odbywa się na podstawie kodu EDRPOU lub nazwy firmy.

 • Rejestr przedsiębiorstw, instytucji, organizacji mających zaległe wynagrodzeniadostępny na stronie internetowej Państwowej Służby Ukrainy ds. pracy.
 • Informacje o sprawach upadłościowych

W tym rejestrze można sprawdzić informacje o rozpoczęciu sprawy o bankructwie kontrahenta. 

SPRAWDZANIE INFORMACJI PODATKOWYCH

Informacje o nie/posiadaniu długów podatkowych sprawdza się na stronie internetowej Państwowej służby fiskalnej w zakładce Dowiedz się więcej o swoim partnerze biznesowym. Wyszukiwanie odbywa się w bazie danych na podstawie kodu EDRPOU (dla osób prawnych), numeru IPN (dla osób fizycznych) lub nazwy. Otrzymuje się dostęp do:

 • Rejestru osób wykonujących transakcje towarowe
 • Rejestru podatników VAT
 • Rejestru wniosków o zwrot kwoty refundacji budżetu
 • Rejestru faktur podatkowych i obliczeń rozliczeniowych, których rejestracja została zawieszona
 • Rejestru wniosków ratalnych, wniosków o odroczenie zobowiązania pieniężnego lub długu podatkowego.

Życzę Wam wiarygodnych kontrahentów na Ukrainie – przetestowanych w czasie lub za pomocą rejestrów publicznych! 

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати