29 червня 2023 року на загальних зборах Членів Польсько-української господарчої палати було ухвалено Резолюцію про відбудову України

29 червня 2023 року на загальних зборах Членів Польсько-української господарчої палати було ухвалено Резолюцію про відбудову України

29 червня 2023 року на загальних зборах Членів Польсько-української господарчої палати будо ухвалено Резолюцію про відбудову України.

Загальні збори Компаній-Членів ПУГП, що відбулися 29 червня 2023 року, надали абсолюторіум Правлінню Палати за період 2019-2023 років.

Загальні Збори Компаній-Членів ПУГП обрали Раду Палати. Головою Ради стали: з української сторони – Олег Дубіш; з польської сторони – посол Ян Пєкло. Заступниками Голови Ради були обрані Вероніка Марчук та Дмитро Афтанас.

Рада Палати призначила Правління ПУГП на період 2023-2027 рр. Президентом з української сторони було призначено Володимира Литвина, а з польської – Яцека Пєхоту. Віце-президентами Палати на новий термін стали: Ельжбета Бодіо, Вікторія Яловенко, Анджей Дрозд, Сергій Євтушенко, Владислав Іванов та Даріуш Шимчиха.

Дякуємо всім Учасникам.

Вітаємо тих, кого обрали.