Наталія Свиридова: "Про виклики сьогодення у сфері охорони здоров'я"

Наталія Свиридова: “Про виклики сьогодення у сфері охорони здоров’я”

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії Національного університету охорони здоров’я України  імені П.Л.Шупика, голова Громадської організації  «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ  ПО НЕВРОЛОГІЇ ТА РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ» Наталія Свиридова – про виклики сьогодення у сфері охорони здоров’я.

Які Ви бачите сьогодні проблеми в адаптації Українського законодавства у сфері охорони здоров’я до норм Європейського союзу?

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС була і залишається  сьогодні одним із пріоритетів сучасної державної політики нашої держави, оскільки є процесом приведення нормативно-правових актів України у відповідність з acquis communautaire. Україна повинна адаптувати своє законодавство у сфері охорони здоров’я до норм ЄС, що може вимагати значних змін у національних законах та регуляторних актах. Процес може бути складним і тривати певний час, оскільки включає опитування споживання з дотриманням різних стандартів та можливостей. Україна та Європейський Союз мають різні законодавчі системи та підходи до регулювання охорони здоров’я. Внаслідок цього можуть виникати розбіжності у нормативних актах, які ускладнюють адаптацію українського законодавства до норм ЄС.

Україна може зіткнутися з проблемами забезпечення необхідних ресурсів для покриття нових вимог, які можуть включати оновлення медичного обладнання, навчання медичного персоналу та впровадження нових програм, що потребує забезпечення адекватного фінансування системи охорони здоров’я, оскільки знадобитися модернізація медичної інфраструктури та забезпечення необхідного обладнання.

Адаптація законодавства може включати гармонізацію українських правил із стандартами Європейського Союзу щодо якості медичних послуг, медичного ліцензування, нагляду за якістю лікарських препаратів. В ЄС встановлено етичні стандарти для проведення клінічних досліджень у галузі медицини, тому Україна повинна запровадити відповідність стандартам, щоб забезпечити безпеку етичності та безпеку досліджень на своїй території.

Адаптація до європейських норм може вимагати підвищувати кваліфікацію та навчання медичного персоналу, щоб забезпечити високу якість медичних послуг у відповідності з європейськими стандартами. Виявлення таких проблем вимагатиме спільних зусиль уряду, медичних спільнот та інших зацікавлених сторін з метою покращення якостей медичної допомоги та забезпечення високого рівня охорони здоров’я у відповідності з європейськими стандартами.

Неможливість відповіді цим вимогам може створювати проблеми у процесах адаптації. Україна може пристосувати своє законодавство до норм ЄС, але відсутність чіткого та гармонізованого набору правил може ускладнити процес адаптації. Необхідні чинні зміни до різних законів та регуляторних актів, що може вимагати часу та зусиль. Недостатнє фінансування може ускладнювати впровадження нових стандартів, норм та процедур, які вимагають більшого обсягу ресурсів.

Адаптація до норм ЄС може включати будівництво чи модернізацію інформаційної системи у сфері охорони здоров’я за рахунок впровадження стандартів електронної медичної документації, захисту безпеки доступу до медичного обладнання та спеціального доступу до них. Недостатність адекватної інформаційної системи може забезпечити тривалу адаптацію до норм ЄС. Деякі норми ЄС можуть вимагати сучасної технологічної інфраструктури, наприклад, електронної медичної документації та систем електронного здоров’я. Україна може стикатися з технологічними обмеженнями, які ускладнюють адаптацію до цих вимог. Це, також,  може бути викликом для України, оскільки це може потребувати значних інвестицій та часу для забезпечення необхідного рівня інфраструктури.

Ці проблеми не є вичерпним списком, але при їх вирішенні вже можливо впливати на процес адаптації українського законодавства у сфері охорони здоров’я до норм ЄС у різних галузях медицини.

Яким Ви бачите вирішення проблеми щодо швидкої та ефективної адаптації лікарів України при впровадженні стандартів реабілітації у галузях медицини?

Медична наука та практика, нові дослідження, технології та методи лікування розвиваються сьогодні з великою  швидкістю, тому для лікарів України важливо постійно оновлювати свої знання та навички, щоб надавати пацієнтам найкращу медичну допомогу. Вирішення проблеми щодо швидкої та ефективної адаптації при впровадженні стандартів реабілітації у галузях медицини полягає в ефективному розширенні саме практичного напряму медицини та медичних тренінгів. Наприклад,  медичні тренінги надають лікарям можливість дізнатися про нові методи діагностики та лікування, а також  вдосконалити свої методи у конкретних медичних закладах. Швидкий прогрес у медицині, постійні зміни у клінічних протоколах, поява нових методів діагностики та лікування ставлять перед медичними працівниками постійну потребу в набутті нових знань та навичок.

Медичні тренінги можуть охоплювати різні аспекти медицини, включаючи нові протоколи лікування не тільки реабілітації, а і техніки хірургічного втручання, передові методи діагностики, управління хронічними захворюваннями, розвиток міжособистісних навичок та комунікаційних вмінь, етичні аспекти медицини та багато іншого. Це дозволить лікарям підвищити якість надання медичної допомоги, забезпечити ефективнішу діагностику, вибрати оптимальну стратегію лікування та досягти кращих клінічних результатів. Це сприяє не тільки підвищенню якості медичного обслуговування, враховуючи обмін досвідом із колегами, але і допомагає лікарям залишатися в курсі останніх медичних розробок та стандартів, а також підтримувати високий рівень професійної компетентності, працювати згідно з новими стандартами та процедурами, уникати помилок та забезпечувати безпеку пацієнтів.

Медичні тренінги можуть бути організовані у формі конференцій, семінарів, вебінарів, практичних занять, тренування на симуляторах та інших формах навчання. Вони дозволяють лікарям не тільки обмінюватися досвідом, а і спілкуватися з експертами у різних галузях медицини та вдосконалювати свої професійні навички, чого потребує особливий і тривалий процес реабілітації в різних галузях медицини, таких як хірургія, неврологія, кардіологія, онкологія, педіатрія та інші.

Етичні та юридичні аспекти також грають важливу роль в медичний практиці, тому тренінги також можуть охоплювати навчання медичної етики, правил та регуляцій, які допомагають лікарям працювати в межах законів та етичних норм. Крім того, медичні тренінги сприяють підвищенню безпеки пацієнтів та зниженню ризиків виникнення помилок у медичній практиці.

Отже, для вирішення проблеми щодо швидкої та ефективної адаптації лікарів України при впровадженні стандартів реабілітації у галузях медицини, саме медичні тренінги залишаються важливими у сучасному медичному середовищі, допомагаючи забезпечити якісну та ефективну медичну допомогу, що є важливим і невід’ємним елементом професійного розвитку лікарів.