18% працеспроможніх українців заробляють гроші за кордоном

18% працеспроможніх українців заробляють гроші за кордоном

За кордоном загалом працює приблизно 5 млн українців.

І не треба сподіватися, що проблема трудової міграції може сама собою вирішитись чи зникнути і люди повернуться додому.

За даними 2018-го року вже 200 тис українців отримали в Польщі посвідки на постійне місце перебування. За деякий час ці люди зможуть отримати польське громадянство.

“Новий Кабінет міністрів України, разом із депутатським корпусом та експертами, у стислий термін повинні розробити стратегію та розпочати системну роботу з повернення українських трудових мігрантів додому.

Крім цього, потрібно проводити роботу по залученню трудових мігрантів з інших країн до нас.

До 2030-го року кількість працездатного населення в Україні скоротится на 3 млн осіб із суто демографічних причин”.

Василь Воскобойник

Президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування