Частина 2. МОН України: Робоче засідання

Частина 2. МОН України: Робоче засідання

Позашкільна освіта: Проєкти нових документів.

Сьогодні, 25.02.2020, на запрошення Міністерство освіти і науки України брала участь у підготовці і обговоренні проектів 3-х документів у сфері позашкільної освіти:

1. Порядок реєстрації здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти.

2. Типова освітня програма закладу позашкільної освіти.

3. Концепція підтримки та розвитку позашкільної освіти в Україні
Враховуючи їх важливість, зупинюся більш детально на кожному з них.

📌 Порядок реєстрації здобувачів позашкільної освіти з особливими освітніми потребами в закладах позашкільної освіти.
Даний документ визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 779 «Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти».
Враховуючи, що в Україні вже функціонує система реєстрації дітей з особливими освітніми потребами https://ircenter.gov.ua, учасники робочого засідання підтримали пропозицію щодо реєстрації дітей у відповідній системі Інклюзивно-ресурсного центру.
Відповідно, якщо дитина зареєстрована в ІРЦ, вона може навчатися у закладах позашкільної освіти.

📌Типова освітня програма закладу позашкільної освіти.

У 2017 р. були внесені зміни у Закон України «Про позашкільну освіту» щодо освітніх програм.
Відповідно кожен заклад позашкільної освіти повинен використовувати/мати освітню програму.

Стаття 16 Закону України «Про позашкільну освіту» закріпила 2 поняття – типова освітня програма (частина 4 статті 16) і освітня програма (частина 5 статті 16).
Різниця між цими документами полягає у тому, що типова освітня програма – це «готовий» документ, затверджений центральним органом виконавчої влади, а освітня програма – власний документ, розроблений закладом і затверджений педагогічною радою.
На засіданні було подано проєкти 2-х типових освітніх програм.

Наша пропозиція полягала у тому, щоб одну програму затвердити як типову.
Іншу – як методичні рекомендації до розробки освітніх програм.

📌 Концепція підтримки та розвитку позашкільної освіти в Україні
Проєкт, якому присвячене третє робоче засідання.

Концепція розкриває загальний погляд, ідею, основні положення позашкільної освіти у сучасних умовах.
Метою Концепції визначено підтримку та розвиток позашкільної освіти, спрямовану на підвищення її якості та доступності в інтересах особистості, суспільства та держави.

У процесі засідання узгодили остаточний варіант, який найближчим часом буде представлений на громадське обговорення МОН.
Дякую колегам за співпрацю. Особлива подяка членам Правління Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО – керівникам регіональних відділень, які брали активну участь у робочому засіданні та підготовці пропозицій.

 

 

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України