Чому варто розширити свій бізнес на терен України, частина 2

Чому варто розширити свій бізнес на терен України, частина 2

Закон на підтримку значних інвестицій та приватизаційний рекорд внутрішніх інвестицій.

Україна попри всі можливі негаразди прагне залучити та, головне, забезпечити на найвищому державному рівні підтримку прямих інвестицій в економіку країни.

17 грудня 2020 року надійшла ще одна приємна новина для тих інвесторів, котрі мають намір інвестувати у нашу країну кошти більш як 20 млн евро протягом 5 років.

Верховна Рада України прийняла Закон

«Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями».

Законом виокремлено новий вид інвестора – інвестора зі значними інвестиціями та інвестиційний проект зі значними інвестиціями, передбачено ряд пільг для таких інвесторів визначено форми (інструментів) надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями.

Законом закріплено статус державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Інвестиційний проект зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватись державна підтримка згідно з Законом, повинен відповідати таким вимогам:

– проект реалізується на території України у сферах

  • переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
  • добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
  • поводження з відходами;
  • транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики;
  • освіти, науки та науково-технічної діяльності;
  • охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери;

створення від 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;

– розмір інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);

– строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує 5 (п’яти) років.

Законом передбачено, що державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору зі значними інвестиціями у таких формах:

  • звільнення від податку на прибуток на 5 років, від сплати ПДВ та мита при ввезенні нового обладнання;
  • забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями та переважне право придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
  • забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Законом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та Урядом України в рамках здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.

Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями.

Також є чіткі вимоги до фірм, які не можуть претендувати на державну підтримку та спеціальні умови. Зокрема це компанії, які не розкриють інформацію про кінцевого власника, компанії, у яких більше 50% акцій належать офшорним компаніям, компанії, щодо яких Україна застосувала санкції.

Черговий рекорд у приватизації спиртових активів

За об’єкт приватизації на торгах змагалися одразу 8 компаній, а стартова ціна зросла у 10,4 разів – з 22,4 млн грн до 234 млн грн. Наразі це найуспішніший аукціон з приватизації спиртових активів і за конкуренцією, і фінальною вартістю об’єкта.

новий власник отримає, зокрема, спиртосклад, бродильний цех, виробничу лабораторію, спиртосклад і будівлю брагоректифікації.

Це 15-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати