Допомогти та заощадити.  Компенсація вартості адвокатських послуг: останні тенденції судової практики

Допомогти та заощадити. Компенсація вартості адвокатських послуг: останні тенденції судової практики

Вітаю Тебе вчергове на шпальтах мого блогу.

Стягнення судових витрат на участь у справі адвоката було, є й буде актуальним питанням для Клієнта.

І сьогодні хотів би трішки, як то кажуть, «підсвітити» особливості стягнення витрат на правничу допомогу з огляду на актуальну судову практику в цьому питанні.

Склад та розмір витрат, пов`язаних з оплатою правової допомоги, входить до предмета доказування у справі.

Задля задоволення вимог про стягнення цієї категорії витрат до суду потрібно надати докази безпосереднього надання правничої допомоги.

Про які докази потрібно потурбуватися?

На підтвердження витрат на професійну правничу допомогу адвокат надає суду документи:

  • Ордер;
  • Договір про надання правничої (правової ) допомоги (договір доручення, договір про надання юридичних послуг та ін.);
  • Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю;
  • Акт приймання юридичних послуг (в якому бажано зазначити: перелік наданих юридичних послуг та вчинених дій, строк виконання, а також погодинну вартість виконання послуг);
  • Документи про оплату гонорару та інших витрат, пов`язаних з наданням правничої допомоги, оформлені у встановленому законом порядку (квитанція до прибуткового касового ордера, платіжне доручення з відміткою банку або інший банківський документ, касові чеки). Не буде зайвим, за можливості, вказати призначення у квитанції: номер договору, акт про надання послуг та номер судової справи.
  • Посвідчення про відрядження (в разі необхідності). Нагадаю, що в разі стягнення дорожніх витрат адвоката, не достатньо вказати лише суму, потрібно також надати належні і допустимі докази (квитки, підтвердження затрачених коштів на використання власного транспорту, замір маршруту та відповідний розрахунок витрат палива/електроенергії, якщо до суду необхідно подолати велику дистанцію).

Перелік документів не є вичерпний.

Потрібно пам’ятати, що при визначенні суми компенсації витрат суд досліджує:

  • обсяг фактично наданих адвокатом послуг і виконаних робіт,
  • кількість витраченого часу,
  • розмір гонорару, співмірність послуг категоріям складності справи, витраченого адвокатом часу, об`єму наданих послуг, ціни позову та (або) значенню справи.

Деякі приклади з найновішої судової практики Верховного Суду.

Касаційний адміністративний суд ВС

Верховний Суд констатував, що обов`язок доведення неспівмірності та можливого зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката покладається саме на протилежну сторону.

Суд може за клопотанням іншої сторони зменшити розмір витрат на правничу допомогу, які підлягають розподілу між сторонами (ч.6 ст.134 КАС України) Постанова КАС ВС від 14.12.2020 року по справі №320/4885/20

Касаційний господарський суд ВС

Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та змагальності, не має права вирішувати питання про зменшення суми судових витрат на професійну правову допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи (аналогічна правова позиція викладена у постанові об`єднаної палати Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 03.10.2019 у справі № 922/445/19) Додаткова Постанова КГС ВС від 11.12.2020 року по справі №911/4242/15

Касаційний цивільний суд ВС

Верховний Суд наголошує, що законодавством України не встановлено спеціальних вимог щодо порядку підтвердження оплати правничої допомоги для цілей розподілу судових витрат, зокрема до розрахункового документа, який повинен надати адвокат при сплаті правничої допомоги, а також не встановлено форму такого документа.

В даній справі суд апеляційної інстанції встановив, що пункт договору на правову допомогу визначає, що оплата здійснюється клієнтом у готівковій формі негайно після отримання відповідної послуги або понесених фактичних витрат і підтверджується підписаним адвокатом рахунком. Кожен рахунок, долучений до матеріалів справи, містить конкретний вид, форму та обсяг послуги, яка надана представником у зв`язку з розглядом цієї справи та підтверджує оплату послуг позивачем готівковим розрахунком.

Отже, витрати на професійну правничу допомогу документально підтверджені, тому суд апеляційної інстанції обґрунтовано задовольнив вимоги щодо їх стягнення Постанова КЦС ВС від 02.12.2020 року по справі №296/10359/17

І насамкінець про те, чи можливо компенсувати винагороду адвоката, котра залежить від результатів розгляду справи, тобто так званий гонорар успіху або bonus fee.

12 травня 2020 року Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення у справі № 904/4507/18, яка була передана на її розгляд Касаційним господарським судом у складі ВС з огляду на наявність виключної правової проблеми.

Питання, що підлягало вирішенню, стосувалося можливості віднесення до судових витрат бонусів, передбачених договором про надання правничої допомоги, залежно від результатів розгляду справи.

Велика Палата ВС постановила, що правовідносини, зокрема в частині оплати винагороди адвокату, встановлюються виключно в рамках приватних домовленостей клієнта та адвоката, котрі створюють зобов’язальність сторін. При цьому у контексті вирішення судом питання про розподіл судових витрат суд повинен оцінювати розумність витрат, їх співмірність із ціною позову, складністю справи та її значенням для позивача.

Зазначений висновок відповідає позиції Європейського суду з прав людини, який тлумачить «гонорар успіху» як домовленість, згідно з якою клієнт зобов’язується виплатити адвокату як винагороду певний відсоток від присудженої йому судом грошової суми, якщо рішення буде на користь клієнта. Якщо такі угоди є юридично дійсними, то визначені суми підлягають сплаті клієнтом. Водночас відшкодування судових витрат передбачає, що мусить бути встановлена їх реальність, необхідність і, крім того, умова розумності їх розміру.

Судіться та будьте успішними!

Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати