Епоха тромболізису та інтервенційної терапії при гострому ішемічному інсульті

Епоха тромболізису та інтервенційної терапії при гострому ішемічному інсульті

За підтримки Всеукраїнської асоціації по неврології та рефлексотерапії, більше ніж 400 лікарів України 7 червня у м. Києві мали можливість поспілкуватися з професором Dr. Maher Saqqur MD MPH FRCP (Professor of Medicine and Neurology; Department of Medicine; University of Alberta (Canada); Senior Consultant Hamad General Hospital (Doha Qatar ). Професор Dr. Maher Saqqur є відомим світовим фахівцем з діагностики та лікування хворіх на інсульт, а його роботи присвячені залученню ефективної найсучаснішої методики використання тромболітичної терапії. Свій досвід та сучаснї світові методики для неврологів Україні були висвітлени в його майстер-класі “РЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ГОСТРИМИ ІНСУЛЬТАМИ У ХХІ ст.” на науково-практичній конференції з міжнародною участю «Когнітивні порушення та деменція при цереброваскулярних та нейродегенеративних порушеннях». Учасникам заходу були представлені рекомендації AHA GUIDELINES (2018) де розширені можливості використання методики rt-PA у хворих на інсульт. Були наведені приклади епохи динамічного спостереження завдяки методам нейровізуалізації при гострому інсульті; представлена техніка ведення хворих на інсульт за допомогою сучасної всесвітньої телемедицини при використанні альтеплази. Лікари України мали можливість ознайомитися з сучасними результатами досліджень використання ендоваскулярних методик: MR CLEAN, SWIFT-PRIME, EXTEND-IA, REVASCAT, THRACE, ESCAPE (2018). В дискусії прийняли участь фахівці з напрямку використання тромболітичної терапії. Наприклад, зі своїми пропозиціямі щодо розширення використання цього методу лікування інсультів в Україні виступила Свиридова Наталія Костянтинівна – доктор медичних наук, професор завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії НМАПО імені П.Л.Шупика, голова ГО «Всеукраїнська асоціація по неврології та рефлексотерапії» (Київ, Україна). Вона запропонувала використовувати наведений світовий досвід ефективності тромболітичної терапії інсульту при підвищенні кваліфікації лікарів на ШКОЛАХ НЕВРОЛОГА, що проводяться в Україні, враховуючи досвід професора Dr. Maher Saqqur, який погодівся піддтримувати цей напрямок майстер-класами! Приємно, що завдякі таким заходам у лікарів Україні є можливість підвищувати свій професійній рівень, враховуючи світові тенднції!

Наталія Свиридова

Голова Всеукраїнської асоціації по неврології та рефлексотерапії, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврологіі і рефлексотерапії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика (НУОЗ України імені П.Л.Шупика)