Історія, яка твориться сьогодні

Історія, яка твориться сьогодні

Історія, яка твориться сьогодні.

✅Сьогодні, 15.12.2020, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти одностайно акредитувало магістерську освітню програму «Позашкільна освіта» зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

НПУ імені М.П. Драгоманова.
✅Мені випала честь бути гарантом освітньої програми «Позашкільна освіта».
✅Це перша в історії Незалежної України освітня програма з вищої освіти, основною метою якої є професійна підготовка висококваліфікованого фахівця у галузі позашкільної освіти.
✅Опанувавши освітню програму «Позашкільна освіта», випускники отримають надзвичайно актуальну для сьогодення і майбутнього спеціальність.
✅Освітня програма – це живий організм, ціла система, де кожен складник є надзвичайно важливим. І процес акредитації вкотре це засвідчив.
?Напередодні 30-річного ювілею Незалежності України – це надзвичайний здобуток і відповідальність високопрофесійної команди.
?Велика вдячність усім за підтримку, взаєморозуміння і співпрацю!
Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України