Майбутнє Криму

Майбутнє Криму

Крим близько 10 років окупований і перебуває під постійним впливом російської пропаганди.
За роки окупації у Криму не лише змінили склад населення та інфраструктуру, перейменували вулиці, встановили пам’ятники з колоніальною символікою, а й системно проводять пропаганду, особливо серед молодого покоління.
Яким отримаємо Крим після деокупації – поки що ніхто не знає.
Але з упевненістю можна констатувати те, що в Криму залишаться представники корінних народів та більша частина населення, уражена російською пропагандою.
Яким ми хочемо бачити Крим у майбутньому?
Чому корінні народи і населення, що залишилося в Криму, повинні сприйняти деокупацію як звільнення?
Яким хоче бачити українське суспільство майбутній Крим?
Для відповіді на всі ці питання вже сьогодні не тільки має бути розроблена модель майбутнього українського Криму, а й ухвалюватись необхідні нормативно-правові акти України.
Тому дуже важливо думати над досконалою моделлю майбутнього Криму, аби ми не повторили помилки минулого.
Майбутнє Криму визначається не лише його геополітичним положенням, але й важливістю його розвитку для всієї країни та міжнародної спільноти. Дійсно, Крим має великий потенціал у різних аспектах, що стосуються економіки, культури, туризму та природних ресурсів.
Економічно активний та стабільний Крим може стати каталізатором для розвитку всієї України. Збалансоване використання його ресурсів сприятиме створенню нових робочих місць та залученню інвестицій.
Більше того, збереження культурної спадщини Криму важливо для розмаїття культур в Україні. Туристичний потенціал регіону може привертати увагу подорожуючих та сприяти обміну культурними цінностями.
Пропонуємо модель Майбутнього Криму яка складається з наступних 5 складових:
І. Українізація Криму;
ІІ. Гарантований захист прав людини в Криму;
ІІІ. Реалізація колективних прав корінних народів України;
ІV. Автономна Республіка Крим – це національно-територіальна автономія кримськотатарського народу;
V. Крим – це економічно розвинутий та туристично привабливий регіон України.
І. Українізація Криму – це:
– Деколонізація, деімперіалізація та декомунізація території та наративів у Криму;
– Формування та просування правдивої історіографії про Крим та корінні народи;
– Відновлення Верховенства права у Криму;
– Захист та реалізація прав корінних народів України;
– Захист прав національних меншин у Криму;
– Впровадження української мови як державної мови України у всі сфери життєдіяльності як обов’язкової;
– Збереження та розвиток мови корінних народів України, збереження мов національних меншин;
– Відновлення історичної справедливості та захист культурної спадщини України;
– Запорука збереження територіальної цілісності й національного суверенітету України;
– Європейська та євроатлантична інтеграція.
ІІ. Гарантований захист прав людини в Криму:
– Право на життя, свободу і особисту недоторканність;
– Повага до гідності людини. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню;
– Свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України;
– Свобода думки і слова, право на вільне вираження своїх поглядів і переконань;
– Свобода світогляду і віросповідання;
– Свобода на мирні зібрання і асоціації;
– Захист майна. Право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності;
– Право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Право на підприємницьку діяльність;
– Соціальний захист, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування;
– Право на освіту.
ІІІ. Реалізація колективних прав корінних народів України:
– Реалізовано право на самовизначення корінних народів України – внесено зміни у Х розділ Конституції України – відновлена національно-територіальна автономія кримськотатарського народу;
– Імплементовано закон України «Про корінні народи України» – приведено закони України та інші нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
– Відновлено діяльність представницьких органів корінних народів в Криму з відповідним врегулюванням їх правового статусу;
– Реалізовується принцип на вільну, попередню та поінформовану згоду з питань, які стосуються прав та законних інтересів корінних народів України;
– Реалізовується право на спрямування частини доходів, отриманих бюджетами всіх рівнів від користування природними ресурсами, що знаходяться на території Криму, на потреби корінних народів України;
– Створено медіа корінних народів України;
– Створено заклади освіти з метою забезпечення вивчення мови, історії, культури корінних народів;
– Забезпечено відродження та розвиток духовних, релігійних та культурних традицій і звичаїв, збереження матеріальної та нематеріальної культурної спадщини;
– Відновлена історична справедливість, відновлені історичні топоніми в Криму, надана правова оцінка геноциду кримськотатарського народу;
– Закріплено представництво корінних народів в органах влади України всіх рівнях.
ІV. Автономна Республіка Крим – це національно-територіальна автономія кримськотатарського народу:
– Внесено зміни у Х розділ Конституції України: Автономна Республіка Крим в межах кримського півострова – національно-територіальна автономія – є формою реалізації права кримськотатарського народу на внутрішнє самовизначення та гарантією захисту прав інших корінних народів та національних меншин України в Криму;
– Автономна Республіка Крим має Конституцію Автономної Республіки Крим, яку приймає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, схвалює Курултай кримськотатарського народу та затверджує Верховна Рада України;
– Акти органів влади Автономної Республіки Крим з питань реалізації та захисту прав корінних народів схвалюються на засадах вільної, попередньої та усвідомленої згоди корінних народів;
– Акти органів влади Автономної Республіки Крим та представницьких органів корінного кримськотатарського народу не можуть суперечити міжнародному праву, Конституції і законам України;
– Представницьким органом Автономної Республіки Крим є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, депутати якої обираються на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Гарантоване представництво корінних народів України у Верховній Раді Автономної Республіки Крим складає не менше 1/3 від її складу та має право вето на рішення, які порушують норми Конституції України та права корінних народів;
– Верховна Рада Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов’язковими до виконання в Автономній Республіці Крим;
– Урядом Автономної Республіки Крим є Рада міністрів Автономної Республіки Крим. Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою Автономної Республіки Крим за поданням Меджлісу кримськотатарського народу, погодженим із Президентом України;
– Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами України;
– Президент України може зупинити дію актів Автономної Республіки Крим або актів представницьких органів кримськотатарського народу які не відповідають Конституції України та законам України, з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності або до суду щодо їх законності;
– Представництво корінних народів України у виборних органах місцевого самоврядування має бути пропорційним демографічним показникам відносної кількості корінних народів України на території, в межах якої діє відповідний орган.
V. Крим – це економічно розвинутий та туристично привабливий регіон України:
– Крим, як частина України, є важливим регіоном у системі глобальних відносин, що складаються в Світі;
– Крим — південні ворота України, батьківщина корінних народів України, перехрестя культур та релігій, регіон двох морів, безкраїх степів, гірських лісів та унікальних ландшафтів, має цікаву та багату історію, привабливий для туристів, що забезпечує на базі самодостатніх громад, місцевих ресурсів та збалансованого господарського комплексу, комфортні та гідні умови життєдіяльності багатонаціонального населення півострова;
– У економічній сфері розвинути агропромисловий комплекс, туризм та рекреаційний комплекс, переробна та добувна промисловість, морегосподарський комплекс;
-У соціальній сфері у центрі уваги — людина, якість її життя;
– Тип спеціалізації господарського комплексу Криму в Україні характеризується, як промислово-аграрно-транспортно-рекреаційний з функцією оптово-роздрібної торгівлі та надання послуг;
– З геополітичної точки зору головне багатство Криму — вигідне становище на найбільших торгових комунікаціях Європи та Азії (по лініях «Європа—Азія» (аналог Великого шовкового шляху) та «Балтійське—Чорне море»;
– Розвинуто Відновлювальні джерела енергії;
– Розвинуто рекреаційне господарство та санаторно-лікувальний комплекс;
– Розвинуто етно- та зелений туризм;
– Розвинуто традиційне господарювання корінних народів, зокрема чаїрне господарювання, екологічно чиста продукція сільського господарства.
Ескендер Барієв

Голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу.