Досудове врегулювання спорів (медіація)

Досудове врегулювання спорів (медіація)

Медіація активно розвиваваться та стає все більш популярним методом вирішення конфліктних ситуацій і в Україні, і в Польщі, та є дуже ефективним механізмом досудового врегулювання спорів. Це взаємовигідний вихід з конфліктів, враховуючи інтереси кожної сторони. Процедура медіації дає можливість швидше і простіше отримати взаємовигідний результат, не звертаючись в суд для вирішення спору.

Принципи роботи медіатора

Медіація вирішує спори залучаючи кваліфікованого медіатора, який займає нейтральну позицію, допомагаючи сторонам спілкуватись і аналізувати конфлікт. При цьому медіатор не вирішує за учасників — вони самостійно приходять до згоди, яка відповідає їх інтересам і задовольняє потреби.

У своїй роботі медіатор керується такими принципами:

Добровільність. Всі рішення — починаючи від звернення до медіації та закінчуючи результатом, сторони приймають самостійно.

Конфіденційність. Медіатор зобов’язаний зберігати абсолютно всю інформацію сторін в таємниці, навіть сам факт звернення до медіації. Всі розмови, документи, звіти, записи, тощо є конфіденційними.

Рівноправність. Медіатор приділяє кожній стороні однакову кількість часу та уваги. Сторони мають рівні права на висловлювання й обговорення пропозицій, винесення та прийняття рішень.

Нейтральність. Медіатор зобов’язаний бути неупередженим і незалежним щодо кожної сторони.

Медіатор не приймає рішень. Його робота підштовхнути, направити розмову сторін так, щоб вони самостійно знайшли прийнятний вихід з ситуації.

Переваги проведення медіації

Медіація дозволяє самостійно і швидко дійти згоди в спірній ситуації. Медіатор організовує переговори, щоб виявити та проаналізувати реальні інтереси сторін.

Медіація має багато переваг, а саме:

Економія часу. Підготовка до медіацій займає не більше як тиждень, а сама процедура, як правило, триває не більше трьох годин.

Економія грошей і ресурсів. Завдяки швидкості процесу, медіація економить витрати, в тому числі судові.

Збереження доброї репутації Зважаючи на конфіденційність медіації, виключається розголошення відомостей про конфлікт.

Самостійність при прийнятті рішень. В медіації рішення приймають самі учасники з допомогою спеціально підготовленого посередника – прийняте вигідне рішення, залежить від сторін, а не від вищої інстанції, що виносить рішення, як в судовому порядку.

Збереження партнерських відносин. Успішно проведена медіація сприяє налагодженню відносин між сторонами та взаємовигідній співпраці.

Учасники конфлікту дуже часто не готові самостійно і спокійно говорити за одним столом. Саме медіатор стає тією людиною, яка допоможе досягти бажаного результату в процесі медіації.

Коли варто звернутись до медіатора

Медіатор може допомогти залагодити спір фактично на будь-якому етапі. Найкраще звертатись тоді, коли:

  • важливо вийти з ситуації, що склалась, самостійно та максимально в короткі строки;
  • розголошення конфлікту може зіпсувати репутацію і ставить під загрозу важливі партнерські відносини;
  • судові перспективи неоднозначні та заплутані;
  • спір виходить за межі правового поля і компетенції органів влади, зачіпаючи особисті, культурні чи ціннісні інтереси.

Кожна сторона має свою позицію в спорі та бажає її відстояти. Завдання медіатора коректно і правильно дати можливість учасникам процесу самостійно дійти до консенсусу і залишитись задоволеними результатом медіації.

Всі договори містять пункт, що при виникненні спірних ситуацій сторони зобов’язані розв’язувати проблему шляхом ведення переговорів. Якщо ж переговори не допомогли, тоді звертатись до суду.

Такий пункт договору є доречним, адже переговори є найбільш ефективним інструментом для досягнення бажаного результату, при мінімальних витратах часу та фінансів.

Вирішення спору через медіацію характеризується як «win-win situation». Це результат, коли обидві сторони спору задоволені і знаходяться у виграші.

 

Олександр Бондаренко

Заступник директора з міжнародного співробітництва Центру ринкових аналіз Польсько - української господарчої палати. Представник правління фірми Personalis sp. z.o.o.