Організіція навчального процесу лікарів на засіданні вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

Організіція навчального процесу лікарів на засіданні вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

В ці хвилини в НМАПО ім. П.Л. Шупика проходить засідання Вченої ради Інституту сімейної медицини (голова вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, професор О. Г.Шекера).

У порядку денному розглядались наступні питання:

1) Вдосконалення роботи та звіт про стан перевірок баз стажування інтернів Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, (доц. Козачук В.Г.);

2) Інформація про стан оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами кафедр Інституту сімейної медицини та про готовність до здачііспиту КРОК-3 (доц. Козачук В.Г.).

Розглядались питання про організацію навчального процесу на циклах удосконалення молодших медичних спеціалістів та пропозиції щодо його покращення (доп. завідувач каф. паліативної та хоспісної медицини, чл.-кор. НАМН України, проф. Губський Ю.І., доц. Царенко А.В.)

Наталія Свиридова

Голова Всеукраїнської асоціації по неврології та рефлексотерапії, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри неврології та рефлексотерапії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика