Організіція навчального процесу лікарів на засіданні вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

Організіція навчального процесу лікарів на засіданні вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П.Л.Шупика

В ці хвилини в НМАПО ім. П.Л. Шупика проходить засідання Вченої ради Інституту сімейної медицини (голова вченої ради Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, професор О. Г.Шекера).

У порядку денному розглядались наступні питання:

1) Вдосконалення роботи та звіт про стан перевірок баз стажування інтернів Інституту сімейної медицини НМАПО імені П. Л. Шупика, (доц. Козачук В.Г.);

2) Інформація про стан оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами кафедр Інституту сімейної медицини та про готовність до здачііспиту КРОК-3 (доц. Козачук В.Г.).

Розглядались питання про організацію навчального процесу на циклах удосконалення молодших медичних спеціалістів та пропозиції щодо його покращення (доп. завідувач каф. паліативної та хоспісної медицини, чл.-кор. НАМН України, проф. Губський Ю.І., доц. Царенко А.В.)

Наталія Свиридова

Голова Всеукраїнської асоціації по неврології та рефлексотерапії, д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврологіі і рефлексотерапії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л.Шупика (НУОЗ України імені П.Л.Шупика)