ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА – 2018: ДЕСЯТЬ ПЕРЕМОГ

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА – 2018: ДЕСЯТЬ ПЕРЕМОГ

21 грудня 2018 року в Укрінформ відбулася прес-конференція «Позашкільна освіта – 2018: десять перемог».

Учасники прес-конференції – представники Верховної Ради України, Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної служби якості освіти України, відомств, органів управління освітою, закладів вищої і позашкільної освіти, громадськості з різних областей України та засобів масової інформації.

Основна мета заходу – презентація досягнень позашкільної освіти у 2018 р., відзначення найбільш активних учасників руху позашкілля «Лідер позашкільної освіти – 2018».

Організаторами заходу виступили: Міжнародна асоціація позашкільної освіти; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, інженерно-педагогічний факультет, кафедра позашкільної освіти; Видавнича група «Шкільний світ»; Інститут екології економіки і права; Міжнародний центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

Найважливими визначено такі 10 подій у сфері позашкільної освіти 2018 р.

І. Прийняття Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг» (№ 2541-VIII).

ІІ. Підтримка Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Благодійним Фондом Порошенка, Головою Фонду Мариною Порошенко, розвитку інклюзивного навчання, у тому числі закладах позашкільної освіти, забезпечення доступності дітей з особливими освітніми потребами.

Представник Комітету Верховної Ради України з питань науки i освіти Ірина Малигіна оголосила вітання від Першого заступника Голови Комітету Олександра Співаковського, де зокрема зазначено: «Позашкільна освіта як невід’ємний складник системи освіти забезпечує розвиток здібностей дітей та молоді, особистісну і професійну реалізацію кожної особистості, відкриває істотні можливості для розвитку людського капіталу.

Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти завжди підтримував і підтримує позашкільну освіту у напрямі законодавчого забезпечення, активну співпрацю з громадськістю, вченими і практиками.

Надзвичайно приємно, що Міжнародна асоціація позашкільної освіти і Видавнича група «Шкільний світ» започаткували і проводять акцію підведення підсумків року у галузі позашкільної освіти і відзначення найважливіших подій.

Упевнені, що спільними зусиллями Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, науковців, представників виконавчої влади, закладів позашкільної освіти, громадськості, позашкільна освіта України розвиватиметься і відкриватиме все більше можливостей для юних українців.

Вітаємо представників позашкільної освіти з високими досягненнями і перемогами 2018 р. і бажаємо подальших успіхів і звершень!».

ІІІ. Знаковою подією 2018 р. став розвиток державно-громадського управління, активна співпраця Міністерства освіти і науки України з громадськістю, підготовка документу «Стратегія розвитку позашкільної освіти».

Генеральний директор директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН України Валентина Хіврич відзначила: «Ми розуміємо, що позашкільна освіта – це та освіта, яка справді дає можливість дитині віднайти свою сутність. Те, чого не може отримати у школі, у дошкільному закладі, у професійному закладі, дитина отримає у позашкільному закладі.

Ми дуже хочемо, аби позашкільна освіта розвивалася й активно розвивалася. Тому знаходимо потенційних партнерів і дуже раді тому, що після Стратегічної сесії, яка відбулася, розмова з громадськістю активно продовжується.

Міністерство відкрите для співпраці, аби спільними зусиллями ми могли виробити політику, яка дозволить якнайкраще соціалізуватися кожній дитині, відповідно до її здібностей і потреб, незалежно від місця проживання. Щоб кожна дитина мала таку можливість».

Експерт в галузі освіти Тамара Паливода від Міжнародної асоціації позашкільної освіти презентувала документ «Стратегія розвитку позашкільної освіти» і відмітила: «Ми всі свідомі того, що майбутнє дитини визначається тим, який розвиток вона отримає зараз. Сучасні батьки шукають не просто комфортних або престижних закладів освіти, а установи, де взаємовідносини «дитина – педагог» побудовано на категоріях: «діалог», «зацікавленість», «взаємоповага», «поле успіху і досягнень». Хочу нагадати вислів великого педагога Костянтина Ушинського: «Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а факел, який треба запалити».

І в цьому сенс позашкільної освіти! Передусім вона зорієнтована на інтереси особистості.

Ми можемо назвати позашкільну освіту педагогічною лабораторією, де триває пошук нових методів розвитку успішної дитини.

Мені дуже приємно представити Стратегію розвитку позашкільної освіти України – документ, що був створений завдяки плідній співпраці громадськості з представниками органів законодавчої та виконавчої влади, освітянської громади України та інших держав – командою однодумців, що прагнуть створити найсприятливіше середовище для формування людського капіталу нашої країни.

Стратегія визначає основні цілі та пріоритети розвитку національної позашкільної освіти і ставить за мету підвищення її якості і доступності.

Головними завданнями Стратегії є реалізація освітньої політики у сфері позашкільної освіти, забезпечення рівного доступу, розвиток мережі закладів позашкільної освіти у відповідності до потреб громади, модернізація змісту освіти, створення сприятливого середовища для навчання впродовж життя при широкому залученні громадськості.

Стратегія була написана із урахуванням міжнародного досвіду, зокрема Польщі, Словаччини, Франції, США та інших держав».

ІV. Подією 2018 року стало створення Державної служби якості освіти України, проведення Всеукраїнської акції «Ідеальна школа очима дітей».

Голова Державної служби якості освіти України, кандидат юридичних наук Руслан Гурак загострив увагу на важливості позашкільної освіти в сьогоденні: «Беззаперечним є те, як позашкілля впливає на розвиток громад, як позашкілля функціонує в умовах децентралізації і яку місію несе позашкільна освіта у навчання та виховання майбутнього України. І тут, я думаю, немає дискусій.

Але є виклики і загрози, що стоять перед позашкільною освітою. Вкотре звертаємо увагу на закриття закладів позашкільної освіти. Необхідним є на законодавчому рівні врегулювати показник ефективності позашкільної освіти в громаді, охоплення дітей позашкільною освітою в закладах позашкільної освіти. Визначити мінімальне фінансування, яке громади мають витрачати на розвиток позашкільної освіти.

На превеликий жаль, в громадах ми бачимо нерівномірне фінансування закладів позашкільної освіти. В окремих громадах є неправильне розуміння, яку функцію і роль виконує позашкільна освіта.

Всеукраїнська акція «Ідеальна школа очима дітей» викликала неабиякий інтерес – у ній брало участь понад 500 дітей. Діти різного віку у своїх малюнках показали, як вони бачать ідеальну школу і якою вони хочуть її бачити. Унікальні роботи! Зараз ми в ДСЯО зробили постійну виставку дитячих робіт.

Дякуємо тісній співпраці, дякую добрим словам на адресу Державної служби якості освіти України. Ми намагаємося виконати свою місію і забезпечити кращу якість у кожному закладі освіти України. Ми готові у подальшому співпрацювати, спільними зусиллями вирішувати ті виклики, які стоять і перед позашкільною освітою, і перед Державною службою якості освіти України».

V. Важливою подією 2018 р. стало започаткування відзначення 25 вересня Дня позашкілля на національному рівні, проведення V Ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Наукова еліта у розвитку держав».

Академік-секретар відділення вищої освіти Президії Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор Петро Саух передав вітання від Президії НАПН України, Президента НАПН України Василя Кременя, відзначивши: «Національна академія педагогічних наук і в подальшому тісно співпрацюватиме і підтримуватиме позашкілля, особливо в контексті науково-методичного супроводу – усі ті заходи, які стосуються позашкільної освіти.

Останні роки зроблено серйозні кроки з пожвавлення позашкільної освіти. І тут немає заперечень.

Але ми маємо розуміти таку річ: не до кінця зараз у суспільстві є розуміння того, яку важливу роль відіграє позашкільна освіта загалом для держави, суспільства і особистості.

Хотів би наголосити на тому, що позашкільна освіта – це живильне джерело інтелекту, духу і тіла учнів.

Ми не до кінця усвідомлюємо те, що в нас існує різновекторність виховання і навчання. Ці два вектори – навчання і виховання – ідуть в різні сторони. У цьому, є вина і наша, педагогів, але разом з тим і є й об’єктивні причини. Школа – це об’єктивно лінійна система. Там усе прописано.

Що стосується виховання – це нелінійна система. Це те, що може компенсувати позашкільна освіта.

Зараз незадоволені вищою освітою. Завжди підкреслюю, що порівнюю освіту загалом з айсбергом. Оця верхня частинка – надводна – це вища освіта. Отой потужний фундамент – знаходиться під водою. І ми часто на той фундамент не звертаємо увагу. Ми називаємо «навчально-виховний процес» і у даному випадку має бути синергія. І невипадково ми зустрічаємося з такими речами, які може позашкілля вирішити дуже просто.

Наприклад, соціологічні дослідження вказують, що 86% дошкільнят мріють про школу. У п’ятому класі учень уже не хоче туди йти.

92% наших дітей від народження володіють нестандартним, оригінальним, дивергентним мисленням.

Після навчання у школі до 5 класу лише 32% учнів оригінально мислять. А під кінець школи всі мислять майже шаблонно.

Безперечно, всі ці нюанси пов’язано з творчістю, з умінням свої знання перемістити у площину мудрості. Це може зробити позашкілля. Ми маємо це зрозуміти. І я щиро дякую Вам, що сьогодні Ви демонструє те, що потрібно зробити.

Хотів би відмітити, що якісь серйозні зрушення можна зробити тільки при одній умові – якщо буде Національна концепція позашкільної освіти. У цій концепції все потрібно передбачити: і підготовку кадрів для позашкільної освіти, і реконструкцію змісту позашкільної освіти, і контроль якості освіти у закладі позашкільної освіти тощо.

Багато проблем перед нами стоїть, але певен: якщо ми об’єднаєм зусилля, бачимо чітку мету, то ми обов’язково зробимо гарну справу. Хто бореться, той поборе, а хто не бореться – той вже програв».

VI. Важливою подією 2018 р. є акредитація освітньої програми з позашкільної освіти у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова з підготовки педагогічних кадрів для системи позашкільної освіти.

Завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Олена Биковська відзначила: «Серед подій 2018 р. акредитація освітньо-професійної програми з позашкільної освіти у НПУ імені М.П. Драгоманова посіла значне місце. Міністерством освіти і науки України 11.07.2018 р. Видано Сертифікат про акредитацію УД №11007058 згідно рішення Акредитаційної комісії від 10.07.2018 р. № 131, наказу МОН України від 11.07.2018 р. №752.

Документ є підсумковим. Він свідчить про те, що підготовка фахівців у галузі позашкільної освіти в НПУ імені М.П. Драгоманова кафедрою позашкільної освіти здійснюється на належному рівні. До цього документу ми йшли довгих 10 років.

У 2008 р. ми ініціювали запровадження в Україні у НПУ імені М.П. Драгоманова підготовку фахівців за спеціалізацією «позашкільна освіта».

2012 р. – створено першу в Україні кафедру позашкільної освіти у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

2016 р. – здійснили прийом студентів за окремою програмою з позашкільної освіти, яка була акредитована МОН України.

Весною 2018 р. у рамках міжнародного семінару з позашкільної освіти представники Польської Акредитаційної Комісії знайомилися з досвідом підготовки кадрів для позашкільної освіти. Наш досвід був схвалений як високопрофесійний. Висока оцінка міжнародних партнерів, успішні випускники, досягнення студентів у навчанні стали результатом акредитації освітньої програми. Сподіваємося на нашу подальшу співпрацю.

Ми розуміємо, що в заклад позашкільної освіти дитина приходить до керівника гуртка, до педагога.

Отже, постає важливою співпраця закладів позашкільної освіти з НПУ імені М.П. Драгоманова, кафедрою позашкільної освіти, управлінням освіти, аби якість позашкільної освіти була на достатньо високу рівні».

VII. Подією 2018 р. стало проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

Представник Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», начальник сектору змісту позашкільної освіти та гурткової роботи відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Лариса Дейдиш розкрила особливості Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості». Вона звернула увагу, що позашкільна освіта постійно розвивається, постійно удосконалюється.

У 2018 р. відбувся 14-й конкурс «Джерело творчості». Конкурс проводився для методистів закладів позашкільної освіти. За роки проведення конкурсу участь брали різні категорії педагогічних працівників закладів позашкільної освіти. З наступного року конкурс проводитиметься тільки в номінації «Керівник гуртка».

Отже, запрошуємо всіх до співпраці, а також відвідати конкурс і побачити унікальні форми, методи, прийоми роботи і тих неповторних педагогів, які працюють з дітьми у закладах позашкільної освіти».

VIII. Подією 2018 р. стала співпраця у поширенні здобутків позашкільної освіти в медіапросторі України.

Генеральний директор видавничої групи «Шкільний світ», кандидат філологічних наук Марина Мосієнко відмітила активну співпрацю позашкілля з тижневиком «Освіта» (головний редактор – Ольга Коноваленко), газетою «Освіта і суспільство» (головний редактор – Лідія Ткаченко), ТV-програмою «Навчайся з нами» (режисер – Олена Гуренко), порталом «Освітня політика» (шеф-редактор Віктор Громовий), газетою «Позашкілля» (шеф-редактор – Дарія Долгова).

Головний редактор газети «Освіта і суспільство», кандидат педагогічних наук Лідія Ткаченко підкреслила, що від ЗМІ суспільство чекає інформацію. На жаль, недостатньо видань, які привертають належну увагу позашкільній освіті.

У той же час відмічає, що такі газети, як «Освіта України», тижневик «Освіта», наукові і методичні видання видавничої групи «Шкільний світ», а також нова газета «Освіта і суспільство» максимально висвітлювали події і досягнення у позашкільній освіті.

Олена Гуренко, режисер програми «Навчайся з нами», що транслюється на 5 каналі відмітила: команді надзвичайно приємно висвітлювати чарівний світ позашкілля. Це яскравий, емоційний, цікавий контент. Приємно протягом багатьох років працювати і створювати різноманітні сюжети. Важливо відмітити, якщо спочатку у програмах говорили про те, що позашкілля існує – тепер щоразу підкреслюють досягнення і розвиток позашкільної освіти, шаленими темпами завдяки активістам-позашкільникам.

IX. Подією 2018 р. стало впровадження STEM-підготовки у закладах позашкільної освіти.

За вагомий внесок у розвиток науково-технічної творчості, впровадження STEM-підготовки у закладах позашкільної освіти відзначено: Комунальний заклад «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Олена Рудика); Комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді» (директор Людмила Волкова); Комунальний заклад Тернопільської міської ради «Станція юних техніків» (директор Олег Ковальчук); Комунальний заклад «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (директор Лариса Лисицька).

X. Подією 2018 р. є активна підтримка національних традицій, організація експозицій і виставок.

Традиційною в системі позашкільної освіти є активною підтримка національних традицій, організація експозицій і виставок народознавчого характеру. За вагомий внесок і проведення експозиції «Моя рушникова Україна», де представлено 120 рушників з усіх регіонів України відзначено Комунальну установу «Рубіжанський міський Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді» (директор Олена Тарасенко), відтворення народних традицій – Центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичіва Житомирської області (директор Олена Боровська).

Після презентації основних подій позашкільної освіти 2018 р. відбулося нагородження відзнаками «Лідер позашкільної освіти – 2018».

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України