"Позашкільна освіта: історія, сьогодення, майбутнє"

“Позашкільна освіта: історія, сьогодення, майбутнє”

Міжнародна конференція «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра».

Відео виступу:

1:09 Загальний історико-педагогічний генезис позашкільної освіти
1:55 Хронологічні етапи функціонування і розвитку позашкільної освіти
2:47 Про новітню історію позашкільної освіти
3:50 Позашкільна освіта в іноземних державах
4:48 Про прийняття у 2000 р. Закону України “Про позашкільну освіту”
6:35 Від історії до сучасності. Позашкілля – Разом Ми Сила. Відповідальність перед дітьми, нашим майбутнім
7:33 Позашкільна освіта як невід’ємний складник освіти
8:39 Майбутнє позашкільної освіти. Якісна і доступна позашкільна освіта, умови для її здобуття у закладах позашкільної освіти
9:47 Розробка Міжнародної концепції позашкільної освіти
10:33 Про Закон України “Про позашкільну освіту” як нормативний документ вищої юридичної сили, що є прогресивним і наразі не потребує змін
11:02 Про необхідність підготовки підзаконних актів – формула освітньої субвенції, КВЕД, Єдина тарифна сітка, ліцензування та ін.
12:41 Про освітній процес у закладах позашкільної освіти як 4-х компонентну структуру – навчання, виховання, розвиток, соціалізація
13:09 Компетентнісний підхід у позашкільній освіті, що базується на застосуванні пізнавальної, практичної, творчої і соціальної компетентності
13:40 Про підготовку педагогів-позашкільників у НПУ імені М.П.Драгоманова
15:16 Щодо співпраці Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО і Каф-ра Позашкільної Освіти

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України