Практика встановлення власників веб-сайтів (належних відповідачів) при виникненні Інтернет-порушень

Практика встановлення власників веб-сайтів (належних відповідачів) при виникненні Інтернет-порушень

За час роботи департаменту “Центр компетенції” Консорціуму “Український центр підтримки номерів і адрес” (Центр компетенції УЦПНА) виникало багато запитань щодо видачі ним довідок для встановлення власників веб-сайтів (належних відповідачів) при виникненні Інтернет-спорів. У зв’язку із цим відповідаємо на запитання, які часто виникають у правовласників, правників, суддів.

 1. Яким нормативно-правовим актом регламентуються повноваження Центру компетенції УЦПНА щодо видачі довідок про власників веб-сайтів та процедура їх видачі?

Центр компетенції УЦПНА надає послуги щодо видачі довідок з відомостями про власників веб-сайтів або інформацією про їх встановлення внаслідок акредитації, проведеної у квітні 2016 року Об’єднанням підприємств “Український мережевий інформаційний центр” (далі – ОП УМІЦ). Порядок надання цієї послуги регламентовано Порядком надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею Експертних висновків, а також видачі довідок з відомостями про власників веб-сайтів або інформацією про їх встановлення, затвердженого ОП УМІЦ 22 листопада 2017 року (далі – Порядок).

З Порядком та Свідоцтвом про акредитацію можливо ознайомитись на веб-сайті ОП УМІЦ: http://uanic.net/ та веб-сайті Центру компетенції УЦПНА: https://web-fix.org/.

Передумовою створення Центру компетенції УЦПНА слугувала наступна ситуація.

У ОП УМІЦ, яке уповноважено здійснювати адміністрування адресного простору українського сегменту мережі Інтернет відповідно до статті 56 Закону України “Про телекомунікації” та розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня  2003 року № 447-р “Про адміністрування домену “.UA”, склалася практика надання відповідей на: запити осіб про реєстранта доменного імені, власника веб-сайту, наявність або відсутність інформації на веб-сайті, в тому числі раніше розміщеної (в режимі зворотного часу); ухвали судів про витребування даних про власника веб-сайту відповідно до пункту 13 Інформаційного листа Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про інформацію” від 28 березня 2007 року № 01-8/184, пункту 12 постанови Пленуму Верховного суду України “Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також ділової репутації фізичної та юридичної особи” від 27 лютого 2009 року № 1, пункту 31 постанови Пленуму Верховного суду України “Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав” від 04 червня 2010 року № 5, пункту 46 постанови Пленуму Вищого господарського суду України “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов’язаних із захистом прав інтелектуальної власності” від 17 жовтня 2012 року № 12.

Надання такої інформації було викликано потребою забезпечення можливості захисту прав осіб при виникненні Інтернет-спорів шляхом: ідентифікації особи порушника – для визначення належного відповідача (реєстранта доменного імені – при виникненні спорів щодо доменних імен; власника веб-сайту – при виникненні спорів щодо незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності, розміщення недостовірної інформації у мережі Інтернет тощо); збору належних і достатніх доказів вчинення порушення прав осіб у мережі Інтернет – для попередження видалення, пошкодження, модифікації змісту веб-сторінок і блокування доступу до них.

За весь час існування ОП УМІЦ ним було підготовлено понад 1000 спеціалізованих висновків і жодне з них не було визнано недійсним або неналежним доказом у суді. Однак, через надходження великої кількості зазначених запитів осіб і ухвал судів, а також через те, що надання відповідей на них здійснювалось на безкоштовній основі, ОП УМІЦ стало не в змозі своєчасно їх обробляти. Ця ситуація була доведена до керівництва вищих судових інстанцій.

Як наслідок, з метою сприяння захисту прав інтелектуальної власності та прав осіб від порушень у мережі Інтернет, ОП УМІЦ виступило ініціатором створення Центру компетенції УЦПНА, до компетенції якого було віднесено видача довідок для встановлення власників веб-сайтів та проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок з видачею Експертних висновків (із застосуванням онлайн-сервісу “WEB-FIX”).

 1. Яка відмінність реєстранта доменного імені від власника веб-сайту?

Згідно із ст. 1 Закону України “Про авторське право і суміжні права” власником веб-сайту є особа, яка  є володільцем облікового запису  та  встановлює  порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів   іншого власником веб-сайту вважається реєстрант відповідного  доменного  імені, за яким здійснюється доступ до веб-сайту, і (або) отримувач послуг хостингу.

Реєстрація (делегування) доменного імені здійснюється для адресації веб-сайту таким доменним іменем. Тільки реєстрант доменного імені отримує від реєстратора доменного імені дані доступу для управління доменним іменем, та відповідно тільки він чи уповноважені ним особи, відповідальні за здійснення адміністративних/технічних функцій щодо такого доменного імені, мають можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені шляхом: визначення/зміни IР-адрес (-и), яким/якій відповідає доменне ім’я; визначення/зміни ns-серверів доменного імені; визначення/зміни серверів електронної пошти; встановлення перенаправлення (редиректу) на інше доменне ім’я тощо.

Право користування доменним іменем може бути передано реєстрантом доменного імені іншій особі. Для такої передачі реєстрант доменного імені звертається до реєстратора такого доменного імені щодо проведення процедури переделегування доменного імені (зміни реєстранта доменного імені). Про переделегування доменного імені реєстратором доменного імені вноситься відповідний запис до реєстру домену верхнього рівня, внаслідок чого цей запис відображається в сервісі WHOIS.

Право користування доменним іменем може бути також передано повністю або частково реєстрантом доменного імені іншій особі на договірних засадах без переделегування такого доменного імені (без зміни реєстранта доменного імені). За відсутності у реєстранта доменного імені доказів передачі права користування таким доменним іменем (договору тощо) іншій особі, відповідальність за адресацію доменного імені до відповідного веб-сайту та за функціонування такого веб-сайту несе виключно реєстрант доменного імені.

Початку функціонування (працездатності) веб-сайту та доступу до нього інших осіб через мережу Інтернет передує розміщення програмного забезпечення такого веб-сайту на спеціалізованому веб-сервері та забезпечення доступу до нього з мережі Інтернет (переміщення веб-сайту на хостинг) безпосередньо або шляхом укладення договору з постачальником послуг технічного зберігання (хостингу) веб-сайтів і (або) серверів (хостинг-провайдером), внаслідок чого:

 • отримувач послуг хостингу має можливість здійснювати управління відповідним веб-сайтом, зокрема, в частині налаштування технічних характеристик веб-серверу, на якому розміщено програмне забезпечення такого веб-сайту, а також здійснювати налаштування/зміну адресації веб-сайту відповідним доменним іменем;
 • доменному імені, яким адресується такий веб-сайт, присвоюється ІР‑адреса (‑и), а DNS (Domain Name Service – система доменних імен) здійснює співставлення та перетворення доменного імені, яким адресується веб-сайт, в таку (-і) IP-адресу (-и), що і забезпечує пошук цього веб-сайту у мережі Інтернет за допомогою відповідного доменного імені.

При цьому, розміщення (зміна, видалення) електронної (цифрової) інформації на веб-сайті, налаштування доступу інших осіб до веб-сайту або його частин через мережу Інтернет, припинення функціонування веб-сайту або його частин здійснюється власником програмного забезпечення веб-сайту / володільцем облікового запису, що використовується для розміщення веб-сайту в мережі Інтернет (формалізований згідно зі стандартами мережі Інтернет запис на комп’ютерному обладнанні (комп’ютерах, серверах), підключеному до мережі Інтернет, що ідентифікує користувача (наприклад, власника веб-сайту) на такому обладнанні, включає в себе дані про доступ до частини каталогів і програмного забезпечення комп’ютерного обладнання, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю облікового запису додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію і дані веб-сайту, надавати доступ до веб-сайту або його частин, окремих даних іншим особам, припиняти функціонування такого веб-сайту або його частини в межах облікового запису). Тобто, володілець облікового запису встановлює порядок та умови використання веб-сайту та є особою, відповідальною за зміст веб-сайту.

На практиці може мати місце ситуація коли особа реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу та володільця облікового запису може як співпадати так і не співпадати.

При цьому реєстранту доменного імені, якщо він не є отримувачем послуг хостингу, відома особа останнього, оскільки тільки від цієї особи такий реєстрант може отримати інформацію про IР-адресу (-и), яким/якій повинно відповідати доменне ім’я для можливості адресації ним відповідного веб-сайту. А отримувач послуг хостингу при налаштуванні технічних характеристик веб-серверу, на якому розміщено такий веб-сайт, повинен зазначити відповідне доменне ім’я для можливості адресації ним такого веб-сайту, тобто отримати назву доменного імені від реєстранта доменного імені. Відповідно, або особа реєстранта доменного імені співпадає з особою отримувача послуг хостингу, або цим особам відома інформація один про одного в силу існуючих договірних відносин.

У випадку, якщо програмне забезпечення веб-сайту розміщене на договірних засадах на веб-сервері отримувача послуг хостингу, останньому повинна бути відома інформація про такого володільця програмного забезпечення веб-сайту в силу існуючих договірних відносин.

Отже, оскільки реєстрант доменного імені має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації доменного імені, отримувач послуг хостингу має можливість здійснювати налаштування/зміну адресації веб-сайту таким доменним іменем, вони є відповідальними за створення технологічної можливості функціонування (працездатності) веб-сайту та доступу до нього інших осіб через мережу Інтернет. А володілець облікового запису встановлює порядок та умови використання веб-сайту та є особою, відповідальною за зміст веб-сайту. При цьому першочерговою умовою для можливості адресації веб-сайту відповідним доменним іменем є реєстрація такого доменного імені.

Отже, власником веб-сайту є особа, яка є володільцем облікового запису та встановлює порядок і умови використання веб-сайту. За відсутності доказів іншого, власником веб-сайту вважається реєстрант доменного імені, яким адресується веб-сайт, та/або отримувач послуг хостингу.

 1. Яку інформацію містять довідки про власників веб-сайтів Центру компетенції УЦПНА та які джерела отримання такої інформації? Яким чином Центр компетенції УЦПНА отримує дані про реєстрантів доменних імен, що скриті в службі WHOIS?

Згідно з п.18 Порядку надання послуг з проведення фіксації і дослідження змісту веб-сторінок у мережі Інтернет з видачею Експертних висновків, а також видачі довідок з відомостями про власників веб-сайтів або інформацією про їх встановлення, затвердженого ОП УМІЦ 22 листопада 2017 року, довідка про власника веб-сайту включає наступну інформацію:

1) назва доменного імені;

2) доступність за доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет;

3) дата та час реєстрації доменного імені, дата внесення останніх змін, дата та час завершення строку реєстрації доменного імені;

4) DNS-сервер (-и);

5) реєстратор доменного імені: для юридичних осіб – найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс; для фізичних осіб-підприємців – прізвище, ім’я, по батькові, домашня адреса, фактична адреса (адреса для листування), веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

6) реєстрант доменного імені: найменування / прізвище, ім’я, по батькові, адреса місцезнаходження, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

7) IР-адреса, якій/яким відповідає доменне ім’я;

8) хостинг-провайдер: найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження, адреса для листування, веб-сайт, адреса електронної пошти, телефон, факс;

9) доступність сервера;

10) тип сервера;

11) інформація про публічний домен, в якому зареєстровано доменне ім’я;

12) інформація про суб’єктів, які відповідно до законодавства можуть бути власниками веб-сайту (реєстрант, отримувач послуг хостингу, володілець облікового запису);

13) інформація про суб’єкта, від імені якого здійснюється інформаційна / господарська діяльність через веб-сайт, зокрема, наявна контактна інформація про нього на веб-сайті (найменування / прізвище, ім’я, по батькові, адреса місцезнаходження, адреса електронної пошти, телефон, факс тощо);

14) інформація про співставлення даних, розміщених на веб-сайті, з даними державних реєстрів, що перебувають у відкритому доступі;

15) відомості про власника веб-сайту (при можливості їх встановлення в досудовому порядку) або інформація про його встановлення (при неможливості їх встановлення в досудовому порядку).

Інформація, визначена у підпунктах 7 – 10 цього пункту Порядку, міститься у довідці про власника веб-сайту у разі встановлення доступності за досліджуваним доменним іменем веб-сайту для публічного використання у мережі Інтернет.

В залежності від мети отримання довідки при її підготовці може проводитись: дослідження автентичності даних в службі WHOIS; дослідження інших доменних імен, які використовуються тим самим реєстрантом доменного імені; оцінка надійності джерел інформації; пошук даних про реєстранта доменного імені / власника веб-сайту в різних джерелах інформації; здійснення порівняння даних, пошук альтернативних джерел інформації тощо.

Заявник може замовити видачу довідки про власника веб-сайту з відомостями станом на дату видачі або дату видачі та дату порушення прав (в режимі зворотнього часу) – з метою встановлення власника веб-сайту, зокрема, станом на дату правопорушення (у разі якщо після дати правопорушення були внесені зміни щодо доменного імені в службі WHOIS).

При підготовці довідок про власників веб-сайтів використовуються дані служби WHOIS, бази даних користувачів мереж RIPE NCC (Ripe Network Coordination Centre), а також дані, отримані від реєстраторів доменних імен та хостинг-провайдерів з дотриманням ЗУ “Про захист персональних даних”, а саме – дані про реєстрантів доменних імен (у разі якщо такі дані знеособлені/скриті в службі WHOIS), отримувачів послуг хостингу.

 1. Як відбувається реєстрація доменних імен та чи однакова ця процедура для всіх доменних імен? Які дані містить служба WHOIS та чи достовірні дані, що містяться в ній? Чи перевіряються дані реєстрантів доменних імен та отримувачів послуг хостингу та чий це обов’язок?

Реєстрація доменних імен здійснюється відповідно до правил (регламентів тощо) відповідного домену верхнього рівня / публічного домену, в якому реєструється доменне ім’я. Такі процедури можуть мати певні особливості, вимоги щодо кожного домену верхнього рівня / публічного домену.

Так, в довідці про власника веб-сайту зазначається інформація про домен верхнього рівня / публічний домен, в якому зареєстровано відповідне доменне ім’я, та зазначається відповідно до яких правил (регламенту тощо) зареєстровано таке доменне ім’я.

В службі WHOIS містяться дані про: дату та час реєстрації доменного імені, внесення останніх змін та завершення строку реєстрації доменного імені; DNS-сервер (-и); реєстратора доменного імені; реєстранта доменного імені (можуть бути знеособлені/скриті).

Згідно із Політикою WHOIS, опублікованою на веб-сайті Інтернет-корпорації з присвоєння імен та номерів (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN): https://whois.icann.org/, ICANN реалізує заходи для забезпечення своєчасного необмеженого відкритого доступу до достовірної та повної інформації WHOIS, включаючи контактну інформацію реєстранта доменного імені, а також осіб, відповідальних за технічні, фінансові та адміністративні питання. Також, ICANN здійснює заходи щодо аналізу політики WHOIS та її реалізації для оцінки ступеню ефективності WHOIS і того, наскільки його реалізація забезпечує законні потреби правоохоронних органів та підтримує довіру користувачів. Для ICANN політики та управління WHOIS є стратегічним пріоритетом.

Завданням служби WHOIS є забезпечення можливості зв’язатися з реєстрантом доменного імені, відповідно дані останнього повинні бути достовірними в цій службі.

Реєстрант доменного імені при реєстрації доменного імені зобов’язаний повідомляти точні та достовірні дані відносно себе та у разі зміни таких даних, відповідно – повідомляти про такі зміни реєстратору відповідного доменного імені. Надання недостовірних/неточних даних та/або несвоєчасне повідомлення про зміну таких даних може стати підставою для призупинення або відміни (скасування) реєстрації доменного імені. Такі зобов’язання повинні міститись в умовах (правилах) реєстрації доменних імен.

Згідно із усталеною практикою, реєстрація доменних імен та замовлення послуг хостингу здійснюється в онлайн-режимі. При цьому реєстрант доменного імені та отримувач послуг хостингу під особисту відповідальність зазначає свої дані. Перевірка таких даних реєстратором та хостинг-провайдером, як правило, не здійснюється.

 1. Чи може будь-яка особа зареєструвати доменне ім’я, зазначивши дані іншої особи в якості даних реєстранта такого доменного імені?

Може мати місце ситуація, коли при реєстрації доменного імені зазначаються дані іншої особи (наприклад, з добросовісною метою – коли доменне ім’я реєструється особою-розробником веб-сайту за замовленням особи із зазначенням даних останньої; або з недобросовісною метою – коли зазначаються недостовірні/неточні дані або дані іншої особи).

У разі виникнення спірної ситуації через внесення недостовірних/неточних даних реєстранта доменного імені, внаслідок чого стане неможливим встановити особу останнього, реєстратор доменного імені може зобов’язати таку особу (зв’язавшись за наявними/повідомленими засобами зв’язку – телефон, адреса електронної пошти) актуалізувати/підтвердити відповідні дані. У разі невиконання цієї вимоги реєстратор може призупинити або відмінити (скасувати) реєстрацію доменного імені, стосовно якого виникла спірна ситуація.

Тобто, реєстрація доменного імені із зазначенням даних іншої особи або недостовірних/неточних даних може мати місце (якщо згідно із умовами надання послуги щодо реєстрації доменного імені перевірка таких даних не проводилась), але ця ситуація може призвести до зазначених негативних наслідків для особи, яка здійснить такі дії.

 1. Чи може Центр компетенції УЦПНА достовірно підтверджувати належність веб-сайтів певній особі? Чи перевіряє Центр компетенції УЦПНА дані, розміщені на веб-сайті, щодо належності останніх власнику такого веб-сайту?

Як було зазначено, реєстранти доменних імен та отримувачі послуг хостингу під власну відповідальність повідомляють свої дані реєстраторам доменних імен та відповідно хостинг-провайдерам, і повідомлена інформація, як правило не перевіряється останніми. Крім того, особа реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу та володільця облікового запису може як співпадати, так і не співпадати, а відносини між цими суб’єктами, відповідно до яких визначається власник веб-сайту, врегульовані на договірних засадах між цими особами. Тому, в підготовлених Центром компетенції УЦПНА довідках про власників веб-сайтів можуть бути зазначені лише наявні дані.

Так, при підготовці довідок про власників веб-сайтів Центром компетенції УЦПНА проводиться робота щодо встановлення реєстранта доменного імені, отримувача послуг хостингу, вивчаються ідентифікатори, розміщені на веб-сайті (найменування / прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої здійснюється діяльність, адреса, телефон, адреса електронної пошти тощо). При цьому ідентифікатори, розміщені на веб-сайті, співставляються з даними державних реєстрів, що перебувають у відкритому доступі. Ці дані відображаються в довідці в сукупності. 

 1. Що означає термін “ймовірний власник веб-сайту”, інформація про якого може міститися в довідці про власника веб-сайту?

Мають місце випадки, коли реєстрантом доменного імені зазначена одна особа, а на самому веб-сайті розміщена інформація щодо іншої особи в якості власника веб-сайту, або на веб-сайті розміщений логотип, зовнішньо схожий із зареєстрованою торговельною маркою тощо, в таких випадках в довідці про власника веб-сайту може бути здійснено посилання на “ймовірного власника веб-сайту”, якому належать відповідні ідентифікатори.

 1. Які складнощі можуть виникати при встановленні власників веб‑сайтів? Чи завжди Центр компетенції УЦПНА може встановити особу власника вебсайту і як на це впливає Закон України “Про захист персональних даних”?

На веб-сайтах, що функціонують прозоро, як правило, розміщується повна, достовірна і достатня інформація про їх власників та контактні дані останніх.

Проте веб-сайти, на яких розміщується інформація та/або об’єкти, що стають приводом для пред’явлення претензій, як правило, містять дані, недостатні для встановлення власника веб-сайту або взагалі не містять інформації про останнього. Крім того, для таких веб-сайтів реєстрація доменних імен та замовлення послуг хостингу здійснюється, як правило за кордоном, або навіть якщо в Україні – то не розкривається в досудовому порядку з посиланням на ЗУ “Про захист персональних даних”. Всі ці дії спрямовані на ускладнення процедури встановлення власників веб-сайтів.

Проте, у разі нерозкриття в досудовому порядку реєстраторами доменних імен даних про реєстрантів доменних імен, що знеособлені/скриті в службі WHOIS, та хостинг-провайдерами даних про отримувачів послуг хостингу, процедура витребування таких даних може бути здійснена в судовому порядку (наприклад, ухвала Франківського районного суду м. Львова від 21 вересня 2018 року по справі № 465/5352/18).

 1. Як складається судова практика у разі неможливості встановлення власника веб-сайту, зокрема, якщо реєстратор доменного імені та/або хостинг-провайдер є іноземними суб’єктами?

У разі неможливості встановлення власника веб-сайту (належного відповідача), захист прав можливий в порядку окремого провадження шляхом встановлення факту недостовірності інформації та її спростування.

Так, у рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області по справі № 359/3692/18 зазначається, що згідно інформації, наданої Центром компетенції УЦПНА у довідці за № 35/2018-Д-ЦК від 26.03.2018р., власником веб-сайту: http://www.bagnet.org є реєстрант доменного імені, відомості про якого скриті. Хостинг-провайдер сайту http://www.bagnet.org є HETZNER ONLINE GMBH. Реєстратором доменного імені є NETWORKSOLUTIONS,LLC.

Згідно листа Міністерства юстиції України “Про надання інформації”, відповідно до відомостей, які містяться у Державному реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств, інформація про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств з назвою, в тому числі “Багнет” – відсутня.

Таким чином, достовірних даних про власника веб-сайту та особу, яка розмістила в мережі Інтернет вище викладену інформацію, заявник отримати не зміг і така особа ним не встановлена. Не встановлено цих обставин і під час судового розгляду.

У зв’язку із цим суд прийшов до висновку, що поширена інформація не є оціночним судженням, а є фактичними твердженнями про ті чи інші події, які суд визнав недостовірними та негативними щодо заявника, оскільки через такі твердження складається негативна думка спільноти про заявника, як про людину та працівника державної фіскальної служби зокрема.

У рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області по справі № 359/3693/18 зазначається, що згідно інформації, наданої Центром компетенції УЦПНА у  довідці № 134/2017-ДР-ЦК від 21.08.2017р., власником веб-сайту: http://povin.com.ua є реєстрант доменного імені, відомості про якого скриті. Хостинг-провайдером сайту http://povin.com.ua є CloudFlare, Inc.

Відповідно до листа від 22.03.2018 року, Сайт unihost.com (ТОВ “Онлайн Девелопмент”) є посередником у наданні послуг з реєстрації доменних імен в зоні com.ua, адміністратором зони є ТОВ “Хостмайстер”. Реєстрація доменних імен у зоні com.ua відбувається на підставі електронного запиту клієнта із зазначенням ним своїх контактних даних. За правилами реєстрації доменних імен сайт unihost.com не несе відповідальності перед третіми особами за інформацію, розміщену на інтернет сайті реєстратора та за зміст його доменного імені.

Таким чином, достовірних даних про власника веб-сайту та особу, яка виклала в мережі Інтернет вище викладену інформацію, заявник отримати не зміг і така особа ним не встановлена. Не встановлено цих обставин і під час судового розгляду.

Суд прийшов до висновку, що поширена інформація не є оціночним судженням, а є фактичними твердженнями про ті чи інші події, які суд визнав недостовірними та негативними щодо заявника, оскільки через такі твердження складається явно негативна думка про заявника, як про людину та працівника державної фіскальної служби.

Суд визнав, що поширена в мережі Інтернет недостовірна інформація ганьбить гідність, честь та ділову репутацію заявника. Вказана інформація та її поширення порушує особисті немайнові права заявника, тобто завдає шкоди його особистим немайновим благам та перешкоджає повно та своєчасно здійснювати своє особисте немайнове право.

По цим двом справам в порядку окремого провадження судом було прийнято рішення задовольнити заяви про встановлення факту недостовірності інформації та її спростування, оскільки спростування такої інформації в інший спосіб було визнано судом неможливим та поширення недостовірної інформації щодо заявника мало місце в мережі Інтернет особою, яку неможливо ідентифікувати.

 1. Чи платні послуги Центру компетенції УЦПНА?

Так, послуги Центру компетенції УЦПНА є платними. Прейскурант цін розміщений на веб-сайті останнього (https://web-fix.org/, розділ “Ціни”).

 1. Чи може будь-яка особа самостійно отримати дані у реєстратора доменних імен та хостинг-провайдера для встановлення власника веб-сайту?

Так, ці дані можуть отримані самостійно шляхом направлення відповідних запитів в порядку, визначеному законодавством.

Наталя Разиграєва

Директор Дочірнього підприємства "Центр компетенції адресного простору мережі Інтернет" Консорціуму "Український центр підтримки номерів і адрес", магістр права