Що необхідно, аби тендерна пропозиція  відповідала вимогам щодо захисту довкілля

Що необхідно, аби тендерна пропозиція відповідала вимогам щодо захисту довкілля

Досить часто як і замовники, так й учасники тендерних процедур не розуміють, яким чином необхідно виконати умови законодавства про підтвердження відповідності вимогам природоохоронного довкілля.

Однією з найбільш поширених підстав, через яку дискваліфікують постачальника, є неподання останнім довідок про застосування заходів із збереження довкілля.

Як уникнути такої ситуації?

На відміну від попередньої, вже не чинної, редакції Закону України «Про публічні закупівлі» нова редакція цього Закону не передбачає вимог до обов’язкового зазначення в тендерній документації замовника, що «Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля» (ст.22 Закону у попередній редакції).

Законом дійсно непередбачена така вимога, але!

Обов’язковою умовою є те, що предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Тобто, якщо замовник у тендерній документації встановив вимогу про підтвердження застосування/дотримання заходів із захисту довкілля, то таку вимогу необхідно виконати.

У разі, якщо в умовах тендерної документації міститься чіткий припис, що технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля, потенційний учасник закупівлі не зобов’язаний надавати довідку, пояснення чи в іншому форматі інформацію про захист довкілля.

Однак разом з цим необхідно зважати на приналежність учасника до об’єкта екологічного аудиту з урахуванням специфіки предмета закупівлі.

Так, згідно з коментарями експертів Проекту ЄС “Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС” до статті 22 Закону «Про публічні закупівлі» у попередній редакції, підкреслено, що досить поширеною є ситуація, коли замовники в тендерній документації не зазначають жодних вимог  щодо необхідності застосування заходів із захисту довкілля. Хоча крім чисто формальної вимоги, яка має стосуватися будь-якої  закупівлі, є предмети закупівлі, при придбанні яких встановлення  екологічних вимог є необхідним.

Замовник  може застосовувати вимоги екологічних критеріїв для їх встановлення в тендерній документації на підставі Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» та відповідних  стандартів, у тому числі санітарних (наприклад, рівень пильності вугілля тощо) .

Насамперед це стосується будівельних робіт, при проектуванні та виконанні яких потрібно  передбачати необхідні заходи для мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище, недопущення забруднення повітря й води, ерозії ґрунту, знищення рослинного покриву, диких тварин.

Важливим моментом  є  спосіб документального підтвердження застосування заходів із захисту довкілля.

Крім встановлення можливості власного зобов’язання учасника дотримання вказаної вимоги в довільній формі, на підтвердження можуть бути подані документи від інших організацій та установ, як то сертифікати відповідності, паспорти якості, висновки санітарно-епідеміологічної служби.

Для прикладу наведемо справу про порушення у сфері здійснення державних закупівель, що розглядалась в Антимонопольному комітеті України, в якій з-поміж іншого розглядалось питання про встановлення порушення у зв’язку з неподанням довідки про захист довкілля.

скаржник стверджував, що в іншого учасника торгів у складі документів тендерної пропозиції відсутня інформація про відповідність предмету закупівлі встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Умовами тендерної документації передбачалось, що технічні, якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля (вимога відповідно до Тендерної Документації).

За результатом розгляду скарги колегія Антимонопольного комітету України не вбачає порушень учасником закупівлі вимог тендерної документації через неподання останнім у складі документів тендерної пропозиції інформації про відповідність предмету закупівлі встановленим/зареєстрованим нормативним актам, які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Відповідно до Рішення АМКУ колегія вважає, що у складі Пропозиції міститься, зокрема, інформація про технічні, якісні характеристики предмету закупівлі, котра у свою чергу містить потрібну інформацію щодо заходів із захисту довікілля.

Разом з тим, на думку колегії Антимонопольного комітету, тендерна документація не містить окремих вимог щодо необхідності надання учасником у складі Пропозиції документу, який би підтверджував застосування заходів із захисту довкілля.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати