Трикутник «Влада – Громадськість – Практики позашкілля» як механізм розвитку позашкільної освіти

Трикутник «Влада – Громадськість – Практики позашкілля» як механізм розвитку позашкільної освіти

У Міністерстві освіти і науки України відбулась робоча зустріч «Державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти», яка об’єднала представників влади, громадськості і практиків позашкілля.

7.08.2020 у Міністерство освіти і науки України відбулась робоча зустріч «Державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти», яка об’єднала представників влади, громадськості і практиків позашкілля.

📍Основна мета зустрічі: обговорити перспективи і пріоритетні напрями подальшого розвитку позашкільної освіти, діяльності закладів позашкільної освіти, взаємодію між народними депутатами України, Міністерством освіти і науки України і громадськістю – Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2804660423188895&set=a.1380634352258183&type=3&__tn__=-R
https://mon.gov.ua/…/tvo-ministra-osviti-i-nauki-sergij-shk…

📍Ми усвідомлюємо, що наразі у період викликів, які стоять перед освітою, зокрема позашкільною освітою, важливим є консолідовані дії.

📍Безумовно, важливим є консолідація дій основних стейхолдерів позашкілля – трикутник «Влада: законодавча, виконавча, місцева – Громадськість – Практики позашкілля».

📍Міжнародна асоціація позашкільної освіти як громадська організація, до складу якої входять представники системи позашкільної освіти в усіх областях України і за кордоном, у трикутнику «Влада – Громадськість – Практики позашкілля» представляє громадськість і практиків позашкілля – заклади позашкільної освіти, виші та ін.

📍Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО захищає права кожної дитини на позашкільну освіту, навчання у закладах позашкільної освіти, бере активну участь у розвитку позашкільної освіти.

📍Позиція МАПО – завжди озвучувати проблему і подавати шляхи її вирішення.

📍Порядок робочої зустрічі у Міністерстві освіти і науки України включав окремі важливі питання подальшого розвитку позашкілля.
Дані питання були представлені на Міжнародній конференції «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» (19-20.06.2020) за участі понад 2,5 тис. учасників в Україні і за кордоном й включені до резолюції конференції https://upmp.news/…/mizhnarodna-konferentsiya-pozashkilna-o…
🗓10.08.2020 представниками МАПО спільно з Директоратом дошкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України розроблено план заходів щодо реалізації перспективних напрямів розвитку позашкільної освіти за результатами робочої зустрічі «Державно-громадське партнерство у сфері позашкільної освіти» у Міністерстві освіти і науки України від 07.08.2020.
🗓11.08.2020 на робочій нараді Правління Міжнародна асоціація позашкільної освіти – МАПО схвалено план заходів і розпочата робота щодо його реалізації https://www.facebook.com/pou.org.ua/posts/2807805726207698?__tn__=-R

📍Зупинюся на питаннях подальшого розвитку позашкільної освіти більш детально.
👉1. Перший блок питань – це підзаконні акти.

1.1. Зміни у Національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (КВЕД-2010) у частині доповнення КВЕД Позашкільна освіта.

КВЕД – код видів економічної діяльності. Одна з його можливостей – податкові пільги.

📍До 2010 р. існував КВЕД 80.21.3 Позашкільна освіта http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2005/…/21/KVED05_80_21_3.html

📍У 2010 р. з прийняттям нового Національного класифікатора України позашкільна освіта «зникла».

📍Тому постає питання повернення КВЕД 85.33 Позашкільна освіта, щоб надати можливості для податкових пільг у сфері позашкільної освіти.

1.2. Зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. у частині доповнення ліцензування у сфері позашкільної освіти

📍Ліцензування – засіб державного регулювання провадження видів господарської діяльності, спрямований на забезпечення безпеки та захисту економічних і соціальних інтересів держави, суспільства, прав та законних інтересів, життя і здоров’я людини, екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text

📍Простіше, ліцензування – механізм забезпечення безпеки дітей.
Батьки приводять дитину у заклад позашкільної освіти і мають бути впевнені, що життю і здоров’ю їхньої дитини ніщо не загрожує.

📍Починаючи з середини 90-х рр. ХХ ст. до 2015 р. позашкільна освіта як і інші складники освіти ліцензувалася http://education-ua.org/…/1299-litsenzuvannya-u-sferi-pozas….

📍У 2015 р. з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. позашкільна освіта «зникла».

📍Частина 6 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» встановлює ліцензування освітньої діяльності закладу позашкільної освіти.

📍Тому постає питання внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 р. у частині доповнення ліцензування у сфері позашкільної освіти або при розробці проєкту нової редакції Ліцензійних умов включення до нього позашкільної освіти.

1.3. Проєкт Типової освітньої програми закладів позашкільної освіти.

📍У 2017 р. з прийняттям Закону України «Про позашкільну освіту» внесено зміни у статтю 16 Закону України «Про позашкільну освіту» щодо включення норми про освітні програми.

📍Частина 4 статті 26 Закону України «Про позашкільну освіту» встановлює, що «типові освітні програми закладу позашкільної освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти і науки, іншими центральними органами виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади позашкільної освіти».

📍У 2019 р. проект Типової освітньої програми закладів позашкільної освіти системи освіти було розроблено http://education-ua.org/…/1350-tipova-osvitnya-programa-zak…

📍Тому постає питання про затвердження МОН України Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти.

👉2. Наступне важливе питання – це підвищення заробітної плати педагогічних працівників закладів позашкільної освіти.

📍Ми неодноразово звертали увагу, що заробітна плата педагогічних працівників закладів позашкільної освіти є менше мінімальної (мінімальна зарплата – 4723 грн, заробітна плата – від 3636 грн до 4456 грн).

📍Безумовно, ця ситуація потребує уваги і вирішення.
Одним із шляхів її розв’язання є просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкіль¬ної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.

📍Тому постають питання:
– внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» у частині просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкіль¬ної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.
– внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» у частині просування оплати праці педагогічних працівників закладів позашкіль¬ної освіти на 1–2 тарифні розряди Єдиної тарифної сітки.

👉3. Актуальне питання – відзначення 25 вересня Дня позашкілля на Всеукраїнському рівні
📍Щорічно позашкільники 25 вересня відзначають День позашкілля. Свято, що єднає представників позашкільної освіти усіх областей України.
📍Постає питання про визнання Дня позашкілля, який відзначати щорічно 25 вересня.

👉4. Питання нагородження з нагоди 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту» педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, які мають високі досягнення у справі навчання та виховання дітей.
📍Самовіддана праця педагогічних працівників закладів позашкільної освіти – це приклад служіння дітям, суспільству, державі.
📍2020 р. – ювілейний для позашкілля. Виповнилося 20 років Закону України «Про позашкільну освіту».
📍Тому надзвичайно важливим є моральна підтримка педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, відзначення їх державними та відомчими заохочувальними відзнаками.

👉5. Заключення Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і Міжнародною асоціацією позашкільної освіти.
📍Державно-громадське партнерство є важливим напрямом розвитку позашкільної освіти.
Меморандум як документ визначає наміри сторін.
📍Тому важливим постає питання заключення Меморандуму про співпрацю між Міністерством освіти і науки України і Міжнародною асоціацією позашкільної освіти щодо державно-громадського партнерства у сфері позашкільної освіти.

👉6. Покращення кадрового забезпечення системи позашкільної освіти, запровадження у рамках галузі знань 01 Освіта/Педагогіка окремої спеціальності 018 Позашкільна освіта.
📍Питання кадрового забезпечення – важливе для будь якої галузі.
📍Для системи позашкільної освіти, де навчається понад 2 млн дітей і працює понад 3000 закладів позашкільної освіти питання забезпечення педагогічними працівниками є одним з ключових.
📍Водночас у постанові Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» відсутня спеціальність «Позашкільна освіта».
📍Як наслідок, кількість педагогічних працівник закладів позашкільної освіти, зокрема в системі освіти, за останні 6 років зменшилась на понад 7,3 тис. (2014 р. – 26 803, 2020 р. – 19 493). За останній рік – на понад 2,2 тис. (2019 р. – 21 749, 2020 р. – 19 493).
📍Тому важливим постає питання внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» у частині включення до галузі знань 01 Освіта/Педагогіка окремої спеціальності 018 Позашкільна освіта.

👉7. Підготовка листа Міністерства освіти і науки України щодо функціонування закладів позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня.
📍17.07.2020 р. Постановою Верховної Ради України від 17.07.2020 р. № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» замість 490 районів було створено 136 нових районів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text
Основні повноваження районів перейшли на нижчий (громади) і вищий (області) рівні.
📍З 1389 закладів позашкільної освіти системи освіти (державних – 17, комунальних – 1358, приватних – 14), понад 97,7% є закладами комунальної форми власності.
📍При цьому з понад 1358 комунальних закладів позашкільної освіти – понад 50% фінансуються з районних бюджетів (727 закладів).
📍Постає питання: як при ліквідації районів зберегти заклади позашкільної освіти і право кожної української дитини навчатися у закладі позашкільної освіти?
📍Тому важливим щодо функціонування закладів позашкільної освіти є:
– підготовка листа Міністерства освіти і науки України щодо захисту прав дітей на навчання у закладах позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня
– розробка методичних рекомендацій щодо функціонування закладів позашкільної освіти в умовах формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня.

👏Дякуємо усім, хто долучився до роботи

Олена Биковська

Президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти (IAASE), голова Громадської ради при Державній службі якості освіти України, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України