Вимоги податкової реєстрації іноземної юридичної особи в Україні

Вимоги податкової реєстрації іноземної юридичної особи в Україні

23.05.2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві».

Тож  які наразі вимоги мають виконати нерезиденти – юридичні особи, котрі реєструють своє українське Представництво.

Нерезиденти (іноземні юридичні компанії, організації) зобов’язані стати на облік у контролюючих органах, якщо: 

 • здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва
 • або придбавають нерухоме майно,
 • або отримують майнові права на таке майно в Україні,
 • або відкривають рахунки в банках України.

Нагадаю, що Представництво (відокремлений підрозділ) – це окрема форма реєстрації своє господарської діяльності в Україні. Простішою формою є звичайне товариство з обмеженою відповідальністю.

Строки для подачі заяви у контролюючий орган від нерезидента про взяття на облік іноземної юридичної особи: 

 • 10 днів після акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу – за місцезнаходженням відокремленого підрозділу;
 • до придбання нерухомого майна або отримання майнових прав на таке майно в Україні – за місцезнаходженням нерухомого майна;
 • до відкриття рахунку в Україні – за місцезнаходженням установи, в яких відкривається рахунок.

Необхідно пред’явити оригінали документів та додати їх копії (для документів з Польщі – з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою): 

 • витяг з відповідного бізнес-реєстру (торговельного, банківського або іншого реєстру, в якому фіксується факт державної реєстрації компанії, організації), виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана ВР України;
 • документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації, якщо у витягу з відповідного бізнес-реєстру не зазначені відомості про такий номер (код);
 • документ, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента; 
 • документ про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.

   ! Увага ! 

Тепер саме іноземні юридичні особи, а не їх представництва в разі їх реєстрації в Україні, будуть зобов’язані стати на податковий облік

Нерезиденти (іноземні компанії, організації), які здійснюють господарську діяльність на території України та/або які до набрання чинності Законом № 466 належно акредитували (зареєстрували, легалізували) на території України відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, і станом на 01.07.2020р. не перебували на обліку в контролюючих органах, зобов’язані до 01/07/21 подати до контролюючих органів документи для взяття їх на облік

Нерезидент, який розпочне господарську діяльність через своє постійне представництво до реєстрації в контролюючому органі, буде вважатися таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважатимуться прихованими від оподаткування.

Перевірки дотримання таких вимог з боку податкової служби можуть розпочатися з 01/01/22.

За результатами такої перевірки контролюючий орган:

 • бере на облік нерезидента на підставі акта перевірки (якщо підтверджено ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво в Україні);
 • вживає заходів щодо зняття з обліку відокремленого підрозділу, у тому числі постійного представництва, нерезидента, якщо за результатами перевірки підтверджено припинення здійснення нерезидентом діяльності на території України, відсутність на території України об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням у такого нерезидента, та відокремленим підрозділом або постійним представництвом нерезидента виконані обов’язки платника податків.

Будьте уважними при реєстрації вашої діяльності в Україні щодо нюансів податкової реєстрації.

Power. Loyalty. Professionals.

Андрій Попко

Керуючий Партнер Юридичної Канцелярії Пі Ел Пі Засновник PLP Law Group Голова Комітету з питань митного та податкового права Польско-Української Господарчої Палати