Отримуєш іноземні доходи – подай декларацію в Україні
http://naszwybir.pl/wp-content/uploads/2016/03/podatky-port-702x336.jpg

Отримуєш іноземні доходи – подай декларацію в Україні

З першого січня 2018 року в Україні розпочалося декларування доходів фізичних осіб.Про це повідомляє Upmp.news з посиланням на газету “Наш Вибір”.

З першого січня 2018 року в Україні розпочалося декларування доходів фізичних осіб. Громадяни України, які одержують доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб і мають обов’язок подати податкову декларацію про майновий стан і доходи  (далі – декларація). Ознайомитися з декларацією можна на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України (далі ДФС України) www.sfs.gov.ua у розділі «Електронні форми документів».

Терміни подання декларації про майновий стан і доходи та сплати податку

 • Термін подання декларації спливає 1 травня 2018 року.
 • Податок на доходи фізичних осіб сплачується фізичною особою самостійно до 1 серпня 2018 року.

Способи подання декларації

 • Особисто платником податків або уповноваженою на це особою на підставі нотаріально посвідченої довіреності.
 • Надіслати  поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.  (При цьому поштове відправлення слід здійснити не пізніше, ніж за десять днів до закінчення граничного терміну подання декларації).
 • В електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством України. (При поданні  в електронній формі – не пізніше закінчення останньої години дня, у якому минає такий граничний термін).

Тобто громадяни мають змогу заповнювати та направляти до ДФС України декларацію про майновий стан і доходи через Інтернет. Для користування послугою платникові треба мати електронний ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення. Для того щоб зробити електронний ключ, треба особисто звернутися до Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів  у своєму місті.

На офіційному веб-порталі ДФС України міститься інформація стосовно заповнення декларації та її додатків. Створення декларації складатиметься з трьох простих кроків. Перш за все платнику пропонується обрати відповідну категорію – «фізична особа-підприємець» або «громадянин», потім варіант збереження заповненої декларації у паперовому чи електронному вигляді. І вже після цього перейти безпосередньо до заповнення документа. Після внесення всіх необхідних даних та скріплення їх цифровим підписом декларація за бажанням платника або надсилається до податкової, або зберігається для друку в паперовому вигляді.

Така новація позбавляє громадян необхідності відвідувати податкову для звітування. Оскільки подавати декларацію потрібно за місцем реєстрації, особливо зручним цей сервіс є для тих платників, у яких відрізняються адреси реєстрації та фактичного проживання.

Хто саме має подавати податкову декларацію?

У 2018 році обов’язково треба подати декларацію тим громадянам, які отримували протягом 2017 року:

 • доходи не від податкових агентів (тобто від нерезидента чи фізичної особи, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка здійснює незалежну професійну діяльність);
 • іноземні доходи, доходи від здійснення операцій з інвестиційними активами (продаж цінних паперів, корпоративних прав та інше);
 • доходи від надання майна в оренду фізичним особам;
 • доходи у вигляді виграшів у гральних закладах, спадщини чи подарунків, інші доходи, які не були оподатковані протягом року за місцем виплати доходу, але не є звільненими від оподаткування.

Хто звільнений від подання декларації про майновий стан і доходи?

Обов’язок фізичної особи-платника податку на доходи фізичної особи щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація не подається, якщо такий платник податку отримував доходи:

 • від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;
 • виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом ПКУ;
 • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до ІV розділу ПКУ;
 • у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п. 174.3 ст. 174 ПКУ.

Крім того, звільняються від подання декларації про майновий стан і доходи особи, якщо станом на кінець звітного податкового року вони:

 • є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) або держави. У цьому випадку декларацію подають їх законні представники або опікуни;
 • перебувають у розшуку;
 • перебувають на строковій військовій службі.

Також не подають декларацію особи, які станом на останній день строку подання документа знаходяться під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язнені на території інших держав.

Фізична особа, що подає декларацію, повинна самостійно визначити суму податкового зобов’язання в поданій нею декларації і сплатити відповідну суму до 1 серпня поточного року.  

Хто є платником податку на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) і які доходи є об’єктом оподаткування?

По-перше, платником ПДФО є фізична особа – резидент, джерело доходів якої знаходиться як в Україні, так і за кордоном. Фізична особа є резидентом, якщо має місце проживання в Україні.

У разі якщо фізична особа проживає також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має місце постійного проживання в Україні.

Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв’язки (центр життєвих інтересів) в Україні.

У разі якщо державу, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не можна визначити, або якщо фізична особа не має місця постійного проживання в жодній із держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів (із днем приїзду та від’їзду включно) протягом періоду або періодів податкового року.

Відповідно до Податкового кодексу, достатньою (але не виключною) умовою визначення місця знаходження центру життєвих інтересів фізичної особи є місце постійного проживання членів її сім’ї або її реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності.

Якщо неможливо визначити резидентський статус фізичної особи, вона вважається резидентом, якщо є громадянином України.

Якщо всупереч закону фізична особа – громадянин України має також громадянство іншої країни, то з метою оподаткування цим податком така особа вважається громадянином України, який не має права на передбачений Податковим кодексом або нормами міжнародних угод України залік податків, сплачених за кордоном.

При цьому, об’єктом оподаткування резидента є: 

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
 • доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);
 • іноземні доходи – доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

По-друге, платником ПДФО є фізична особа – нерезидент, джерело доходів якої знаходиться в Україні. До нерезидентів відносяться фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України. У цьому випадку, об’єктом оподаткування нерезидента є:

 • загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;
 • доходи, джерело яких знаходиться в Україні і які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Не є платником ПДФО нерезидент, який отримує доходи з джерела їх походження в Україні і має встановлені чинним міжнародним договором України дипломатичні привілеї та імунітет щодо доходів, які він отримує безпосередньо від провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким міжнародним договором діяльності.

Як уникнути подвійного оподаткування?

Варто пам’ятати про існування Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Польща про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження податкових ухилень.

Платник податку може зменшити суму нарахованого в декларації податку на доходи фізичних осіб на суму податків, сплачених за кордоном, а саме у Польщі. Сума такого зменшення не може перевищувати суму податку, розраховану із суми загального річного оподатковуваного доходу платника.

Отже, якщо у Польщі були сплачені податки, ви маєте подати відповідні довідки у Податкову службу за місцем реєстрації в Україні, і це буде враховано при обчисленні загальної податкової суми, щоб не було подвійного оподаткування. Такі довідки видаються державним органом країни, де отримується дохід, уповноваженим справляти такий податок. Довідка має бути перекладена українською мовою, а переклад – завірений нотаріально.

У разі відсутності таких документів платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання податкової декларації до 31 грудня року, наступного за звітним.

У випадку неподання в установлений строк податкової декларації платник несе відповідальність, встановлену Податковим кодексом України та іншими законами.

З формою декларації про майновий стан і доходи (й додатків до неї) та прикладами її заповнення і поясненнями можна ознайомитися на офіційному сайті ДФС України www.sfs.gov.ua.

Звертаємо увагу, що з 1 січня 2018 року декларація про майновий стан і доходи подається за новою формою, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 №556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року № 859».

Наприкінці варто також нагадати про необхідність подання у Польщі до 30 квітня 2018 року декларації про отримані доходи за 2017 рік – PIT 37. Про це читайте детальніше в попередній статті газети «Наш вибір».

к.ю.н. Алла МАЄВСЬКА